Slik vil de prøve å holde prisen på barneidretten nede

Idretten har lansert tiltak for at barneidretten ikke skal bli for dyr.

Stadig flere barn og unge har ikke anledning til å drive med idrett, på grunn av foreldrenes svake økonomi. På dagens ledermøte med Idrett-Norges viktigste personer ble alternative løsninger presentert.

Idrett for alle
Det var Mads Andreassen, leder for aktivitetsutvikling i Norges Idrettsforbund, som åpnet temaet med å påpeke at idretten skal være for alle. Andreassen la frem tall for frafall i norsk idrett, med følgende hovedmål:

– Vi ønsker å løfte økonomi som barriere for å drive med idrett, sier Andreassen til TV 2.

– Men hvordan skal familier som sliter med økonomi få råd til å drive idrett?

– Vi ønsker å samarbeide med kommunene, slik at de kan gi økonomisk støtte til idrett som igjen kan gi gratis trening- og medlemsavgift til medlemmer som virkelig trenger det. Samtidig sprer vi et budskap til forbundene at utstyrsfokuset må dempes, sier Andreassen og påpeker at Norges Idrettsforbund stiller med løsningene, men at særforbundene må ta de i bruk, sier Andreassen.

Utstyr

Et av forbundene som sliter mest med utstyrskostnad og utstyrsfokus er Skiforbundet. De har over lengre tid arbeidet med å hindre frafall på grunn av økonomi.

– For våre utøvere er utstyr den største kostnadsdrivereren, men også en av få, sier skipresident Erik Røste til TV 2 og fortsetter med at de har to klare hovedmål.

– Vi ønsker å være verdens beste skinasjon, men vi vil også være en nasjon bestående av skiløpere. Vi ser at vi klarer det første målet, men ser at det er mer utfordrende med det andre. Vi jobber med å klare å ta vare på de som ikke ønsker å bli verdensmestere, sier Røste.

Vurderer «upopulære avgjørelser»

Skipresidenten er lykkelig over resultatet deres på toppnivå og mener at det er et resultat av at klubbene driver godt med utviklingen av unge utøvere. Likevel er spørsmålet hvordan de skal legge til rette for de som ikke vil bli verdensmester og for barn i familier med dårlig økonomi:

– Vi ønsker å se på hele organisasjonen, men av konkrete tiltak har vi lansert noe som heter "Byttehelg" sammen vår hovedsamarbeidspartner. Der blir brukt utstyr solgt i regi av klubber og kretser. Dette gjør vi for å redusere utgifter til utstyr, og gjøre det enklere for familier å kjøpe brukt utstyr. For skihopping har vi også kuttet ut nasjonal cup for aldersgruppen 13-16 år, for å kutte reisekostnader, sier Røste.

Skiforbundet ønsker i utgangspunktet å jobbe holdningsskapende, og samarbeide med klubber om ultånsordninger for barn som mangler utstyr. Hvis utstyrshysteriet ikke skulle gi seg, er skipresidenten forberedt på å gå enda dristigere til verks:

– Noen ganger må man ta upopulære avgjørelser, og hvis ikke det holdningsskapende arbeidet når fram må man stille spørsmålet rundt påbud og forbud for utstyr. Det vil være for eksempel være antall skipar som er tillatt å bruke, hva slags smøring som er tillatt osv, sier skipresidenten.

Samfunnsoppdrag for idretten

En annen debattant som var aktiv i paneldebatten var håndballpresidenten Kåre Geir Lio. Han er ikke i tvil om at Idretts-Norge jobber godt med dette, og han er ikke bekymret for å ta i bruk drastiske virkemidler.

– Det jeg er helt sikker på er at det viktigste for barne- og ungdomsidretten er gode trenere og ledere. Det vil si trenere som er gode mennesker og fanger opp hvis unger strever for eksempel med økonomi, og som da legger til rette for at ungene skal være med å spille håndball. Vi skal holde temaet varmt i organisasjonen og snakke om hvordan det kan løses, og få alle med på den nødvendige tilretteleggelsen, sier Lio.

Lio mener at hele idretten påvirkes av økonomispørsmålet og at hele idretten jobber med løsninger.

– Det er et samfunnsoppdrag for idretten at vi er til for å utvikle unger i det store og det brede. Vi er til for å inkludere, ikke ekskludere. Alle skal være med og alle skal ha det moro, avslutter håndballpresidenten.