Høyre og Arbeiderpartiet er ikke enige om hvorvidt det lønner seg å satse på private eller offentlige barnehager i Oslo. Brukerundersøkelser viser at private scorer litt bedre enn kommunale barnehager. Dette er et illustrasjonsbilde.
Høyre og Arbeiderpartiet er ikke enige om hvorvidt det lønner seg å satse på private eller offentlige barnehager i Oslo. Brukerundersøkelser viser at private scorer litt bedre enn kommunale barnehager. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: NTB Scanpix

Full barnehage-strid mellom høyre og ap:

Foreldrene har talt: Disse barnehagene gjør det best

Høyre forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet i Oslo prioriterer å bygge kommunale barnehager fremfor private. Foreldreundersøkelsen viser at private barnehager på mange områder er bedre enn offentlige.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag fortalte TV 2 om boligprosjektene Krydderhagen og Nybyen i Oslo. Der satte kommunen først krav om at det skulle bygges barnehager i tilknytning til boligblokkene, men da den private tilbyderen Espira søkte om nødvendig tilskudd fra Oslo kommune, sa Arbeiderparti-byrådet nei.

I byrådserklæringen, som er undertegnet av SV, De Grønne og Ap, med støtte fra Rødt, går det frem at byrådet vil begrense bruken av kommersielle leverandører av velferdstjenester, for eksempel barnehager.

Det forstår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lite av.

– Foreldrene er gjennomgående mer fornøyd med private enn kommunale barnehager, sier han og fortsetter:

– Når Arbeiderpartiet fører en systematisk kampanje mot private barnehager, sår de tvil om barnehagetilbudet som halvparten av alle norske barn benytter seg av. Dette skjer akkompagnert av krefter langt ute på venstresiden, sier Røe Isaksen med henvisning til partiet Rødt.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen avbildet i en barnehage i Oslo.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen avbildet i en barnehage i Oslo. Foto: NTB Scanpix

Private scorer best

Foreldreundersøkelsen for 2016 viser at de aller fleste er godt fornøyd med barnehagetilbudet – enten barnet går i en privat eller kommunal barnehage.

Foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyd med barnehagens lokaler, leker og utstyr enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

Det samme gjelder mattilbudet, 46 prosent er svært fornøyd med mattilbudet i private barnehager, mens andelen er 34 prosent i kommunale. Dette skyldes trolig at private barnehager har noe høyere brukerbetaling enn kommunale.

På nasjonalt nivå viser parametere som «relasjon mellom barn og voksen», «informasjon» og «barnets utvikling» at det er svært lite som skiller private og kommunale barnehager.

På tilfredshet scorer private 4,6 av fem, mens kommunale oppnår en score på 4,4.

Denne oversikten viser det nasjonale resultatet av foreldreundersøkelsen 2016. 
Denne oversikten viser det nasjonale resultatet av foreldreundersøkelsen 2016. 

Inn i varmen og ut i kulden

I Oslo er bildet ganske likt som på landsbasis – den største forskjellen er at kommunale barnehager i hovedstaden scorer enda dårligere på ute- og innemiljø (3,9). Her får de private en score på 4,2.

Kunnskapsministeren ser derfor ingen grunn til å begrense private aktørers tilgang på barnehagemarkedet.

– Da SV og Arbeiderpartiet satt i den rødgrønne regjeringen, inviterte de - ironisk nok - private barnehager inn i varmen for å få til et barnehage-løft. Det ville vært umulig å få den barnehagedekningen vi har i dag uten private aktører, mener Røe Isaksen.

Han betegner Arbeiderpartiets Oslo-politikk som et «langt sted til venstre».

– Praksisen bidrar til å gjøre foreldre usikre på om tilbudet kan fortsette i årene som kommer. Arbeiderpartiet må rydde opp og klargjøre om de vil tillate private barnehager. Deretter må de svare om de vil endre rammevilkårene for private aktører, sier kunnskapsministeren.

Ap: Vil ha bedre balanse

Arbeiderpartiets ledelse henviser våre spørsmål til barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Hun påpeker at seks av ti barnehager i hovedstaden er drevet av private.

Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap).
Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap). Foto: NTB Scanpix

– Vi ønsker oss en bedre balanse mellom offentlige og private barnehager, men jeg må understreke at en av tre nye barnehageplasser som bygges i Oslo frem til 2019, er i privat regi, sier Dahl.

– Hva er begrunnelsen for å bygge flere kommunale barnehager?

– For å kunne gjennomføre vår barnehagepolitikk. Det får vi ikke gjort i private barnehager, med mindre Røe Isaksen tillater det.

– Kommunene, og de demokratisk valgte politikerne, har ingen styringsrett overfor private barnehager slik loven er i dag. Tilskuddet kommunen gir til private er det samme som til de kommunale, men vi kan altså ikke kreve noe tilbake. Så når vi øker antall barnehagelærere, går tilskuddet til begge opp, men det er kun de kommunale som er forpliktet til å bruke pengene på barnehagelærere, sier Dahl.

Lover bedre resultater

Dahl viser til at de i offentlige barnehager vil ha femti prosent barnehagelærere, ekstra bemanning og tettere samarbeid mellom barnehage og skole.

– Vi kan kun kreve 33 prosent barnehagelærere i private barnehager. I offentlige barnehager kan vi gjennomføre politikken som velgerne i Oslo stemte på, sier Dahl.

– Private barnehager scorer bedre enn kommunale barnehager i dag. Hvor mye prestisje legger dere i å få bedre resultater i de offentlige barnehagene?

– Når vi får på plass 50 prosent barnehagelærere, vil det få en positiv effekt i brukerundersøkelsene, men det kommer til å ta litt tid. Dessuten bygger vi tre ganger så mange barnehageplasser som det forrige byrådet gjorde, sier Dahl.