Hastemøte i NFF i dommersaken etter sterk intern misnøye

Intern misnøye med administrasjonens håndtering av dommerkonflikten rundt Svein-Erik Edvartsen ledet til et hastemøte i NFF onsdag.

Ullevaal/Bergen (TV 2 Sporten): Tirsdag ble den betente konflikten rundt toppdommeren forsøkt lagt død ved at Norges Fotballforbund og Edvartsen inngikk avtale om å avslutte sistnevntes kontrakt som toppdommer.

Det betyr at Edvartsen ikke dømmer flere kamper i 2017. NFF sa samtidig ja til å betale Edvartsen i tråd med de forpliktelsene som ligger i fotballdommerens avtale. For kamper i Norge vil det trolig dreie seg om vel 300.000 kroner.

Se hva Davy Wathne og Tom Henning Øvrebø sa om NFFs håndtering av Edvartsen-saken øverst!

Edvartsen, som opplyste at han vil forsøke å kvalifisere seg for ny kontrakt i 2018, fortsetter i jobben som leder av NFFs avdeling for samfunnsansvar.

Sterk intern minsnøye
TV 2 vet at det murrer sterkt innad i dommergruppen til Terje Hauge etter gårsdagens nyhet om at Svein-Erik Edvartsen fortsatt kan dømme i 2018, samtidig som han også kompenseres for manglende dommeroppdrag ut året.

Onsdag var det et møte i ansattutvalget i NFF. Der var blant annet generalsekretær Pål Bjerketvedt på plass. Møtet er framskyndet etter gårsdagens utvikling i den betente Edvartsen-saken.

Etter det TV 2 Sporten får opplyst var det et møte mellom generalsekretær Pål Bjerketvedt og NFFs ansattutvalg, bestående av åtte personer. De kommer fra de ulike seksjonene i NFF.

Der skal Bjerketvedt ha blitt konfrontert med hvordan ledelsen har håndtert saken, og særlig misnøye med Edvartsens kompensasjon og uttalelsene om at man ikke hadde planer om å forfølge mobbepåstandene videre.

– Dette er et tema som opptar organisasjonen, og som mange opplever som belastende. Uten at jeg vil ramse opp detaljer kan jeg si at vi har snakket sammen om et vanskelig tema. Det var et godt og inkluderende møte, forteller Bjerketvedt til TV 2 Sporten på møtet.

– Opplever du at de ansatte har tillit til hvordan ledelsen har håndtert saken?

– Jeg håper det. Det er en vanskelig sak, som vi til enhver tid forsøker å løse på den måten vi mener er riktig. Vi har ikke lykkes med alt, erkjenner Bjerketvedt, uten å gå nærmere i detalj.

Lederen for ansattgruppen – Petter Solland – ønsket ikke å gi noen kommentarer på TV 2s spørsmål om hvordan stemningen på møtet var og hvordan man vurderer ledelsens håndtering av Edvartsen-saken.

NRK melder at det skal være sterk intern misnøye i Norges Fotballforbund med måten dommersaken er løst på. Det skal ha resultert i at et planlagt møte i saken ble framskyndet i et forsøk på å skape ro.

Ifølge NRK har flere ansatte reagert på generalsekretær Pål Bjerketvedts uttalelser etter at det ble enighet i dommerstriden. Generalsekretæren uttrykte blant annet at de ville legge mobbesaken død, til tross for at dommerkolleger av Svein-Erik Edvartsen sto frem og fortalte at de følte seg mobbet og trakassert.

Forrvirrende uttalelser
Til TV 2 sa han NFF-topp Pål Bjerketvedt følgende tidligere på dagen:

– Nå har vi avsluttet denne saken, og dermed avslutter vi alle elementer den består av også.

– Så dere ser ikke mer på mobbing og trakassering?

– Sånn som situasjonen er nå, blir man enig, og vi har kommet fram til et forlik, så er saken løst. Og dermed legges også saken død, sa Bjerketvedt etter å ha fått gjentatte spørsmål om akkurat dette.

NFFs generalsekretær hevdet senere tirsdag kveld at de skal komme mobbesaken til livs.

– Det er dommersaken vi har lagt død. Mobbing og trakassering, det skal studeres og dannes bilde av og er en egen sak. Vi prøver å danne oss en oversikt over dette, og det kan være større mørketall enn det vi er klar over, sier Bjerketvedt.

Massiv kritikk
Flere uttalte seg svært kritisk til NFFs håndtering av saken, deriblant den tidligere FIFA-dommeren Tom Henning Øvrebø.

– Sett utenfra, må det ligge flere ting bak som ikke har kommet fram. At Edvartsen og Elden har noe de kan bruke som pressmiddel eller noe annet - noe må det være som gjør at NFF ikke tør ta dette på alvor. De framstår som en ledelse uten ryggrad, som ikke tør å ta belastningen ved å gjøre en skikkelig faktaundersøkelse av hva som har skjedd i saken. Det burde vært gjort, både av respekt for de som har stått fram, og av respekt for Edvartsen, sa den tidligere toppdommeren.

(©NTB/TV 2 Sporten)