Budsjettjusteringen 2017

1,75 milliarder i skattelette

Skattekutt, sykehjemsplasser og billigere motorsykler loves i den vårlige budsjettjusteringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
 • Se Siv Jensen legge fram budsjettjusteringen øverst i saken!

Regjeringen kutter bruken av oljepenger med 4,7 milliarder kroner i den vårlige budsjettjusteringen.

Årsaken er først og fremst lavere trygdeutgifter enn hva regjeringen la opp til i statsbudsjettet i fjor høst.

– Det er tegn til at den økonomiske nedgangen i Norge ligger bak oss, sier en optimistisk finansminister Siv Jensen før presentasjonen av budsjettjusteringen torsdag.

Regjeringen legger dermed opp til å bruke 220,9 milliarder oljekroner, mens de i fjor høst planla å bruke 225,6 milliarder.

Det utgjør 2,9 prosent av kapitalen i oljefondet. Like i underkant av den nye handlingsregelen for bruk av oljepenger på 3 prosent.

Her er noen punkter i den vårlige budsjettjusteringen:

 • Regjeringen skal bevilge penger til å bygge og rehabilitere 1300 nye sykehjemsplasser.
 • 200 millioner kroner til skoler og barnehager.
 • 1,75 milliarder i skattelettelser skal spesielt gi fordeler for pensjonister, selvstendig næringdrivende og gründere. Man skal også få flere skattefrie spareordninger.
 • Regjeringen foreslår å sette av penger til 500 ekstra tiltaksplasser for å motvirke langtidsledighet. Totalt settes det av 57,1 millioner kroner til tiltak mot langtidsledighet.
 • Riksrevisjonens kritikk av politiets og Forsvarets evne til å sikre samfunnskritiske objekter møtes av regjeringen med 25 millioner kroner. 20 millioner kroner skal gå til objektsikring og 5 millioner kroner for å bedre sikkerheten i Nødnett.
 • Regjeringen setter av 100 millioner ekstra til fergedrift, 44 av millionene går til ferger i Møre og Romsdal.
 • Regjeringen foreslår å gi 100 millioner mer til utstyr i politiet.
 • 120 millioner kroner ekstra går til tiltak som skal bedre psykisk helse hos enslige mindreårige asylsøkere. Blant tiltakene er flere psykologer og mindre flytting fra mottak til mottak.
 • 5,2 millioner til et nytt IKT-system for kreft-screening. Systemet skal gjøre det mulig for alle laboratorier å sjekke celleprøver tilbake i tid, og dermed ha bedre forutsetninger for å oppdage uregelmessigheter.
 • Fullverdig nettolønnsordning for alle norske sjøfolk som seiler i «deep sea-segmentet» på skip registert i Norsk internasjonalt skipsregister. Ordningen iverksettes 1. juli.
 • 20 millioner kroner til utdanning av 75 nye fengselsbetjenter årlig.
 • 48 millioner til skredsikring i Longyearbyen. 20 millioner går til sikringstiltak, mens 28 millioner skal brukes til grunnundersøkelser og bygging av tilsammen 100 nye boliger.
 • To millioner kroner til dyrepoliti i Østfold. Fra før er det satt i gang forsøksprosjekt med dyrepoliti i Rogaland og Trondheim. Målet er at ordningen skal bli landsomfattende etter valget.
 • 17 millioner til opplæring på arbeidsplasser gjennom prosjektet «Kompetanse pluss arbeid». Totalt er det satt av 197 millioner til prosjektet.
 • 10 millioner kroner til å prosjektere scenekunst i sentralbadet i Bergen. Regjeringen foreslår en øvre ramme på 230 millioner til prosjektet.
 • Oppgradering av Den Nathionale Scene i Bergen. Det kommer tilsagn om drøyt 100 millioner kroner i år og neste år, hvorav 40 millioner er i år.
 • 25 millioner kroner til å rehabilitere bygg ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
 • 26 millioner kroner til å slakte villreinstammen på Nordfjella, for å hindre spredning av skrantesyke-smitte. Nær 2200 rein vil bli slaktet og området lagt øde i mange år.
 • Engangsavgiften kuttes for motorsykler med lave utslipp i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Mange lette motorsykler vil få null kroner i engangsavgift fra 1. juli. For Norges mest solgte motorsykkel, Yamaha MT-07, reduseres avgiften med 4.000 kroner.
 • Norges humanitære innsats økes med 274 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Pengene skal særlig gå til å hjelpe sultrammede i afrikanske land og Jemen.
 • Regjeringen vil bidra med 75 millioner kroner til lokalsamfunnet i Andøy kommune i Nordland etter at Andøya luftstasjon legges ned.
 • Teknologisenteret på Mongstad får fortsette driften fram til 2020, kunngjør regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.
 • Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra til sykkel-VM i Bergen i revidert nasjonalbudsjett. Dermed blir den samlede statlige bevilgningen til VM på 52 millioner kroner.
 • 10 millioner kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Flere sykehjemsplasser

I sin tale til Fremskrittspartiets landsmøte varslet Siv Jensen at regjeringen setter av penger til flere nye sykehjemsplasser.

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi bevilgninger til 1300 nye sykehjemsplasser, og det betyr at vi i regjeringen har gitt tilskudd til over 10.000 nye sykehjemsplasser, sa Jensen.

Pengene kommer som økt tilskudd til kommunene og er den største ekstrabevilgningen i budsjettjusteringen på 2,15 milliarder.

Flere lærere

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til tidlig innsats i skoler og barnehager. Pengene kommer som såkalte frie midler til kommunene i 2018.

I fjor høst lanserte statsminister Erna Solberg sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen en milliardplan for å stoppe frafallet i skolen. Før jul ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om å bruke 1,3 milliarder på flere lærere.

Lavere skatt

Anslaget for skatte- og avgiftsinntektene er satt ned med 2,1 milliarder kroner siden i fjor høst. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnsvekst. Samlet er statsbudsjettets utgifter satt ned med 3,4 milliarder kroner, samtidig som inntektene utenom skatter er satt opp med samme sum, i hovedsak som følge av økt utbytte av statlige selskaper.

Det settes av 840 millioner kroner til å øke satsen i minstefradraget med to prosent, som vil gi skattelette til pensjonister.

– Det betyr at vanlige pensjonister får en skattelettelse på over 1000 kroner, sa finansminister Siv Jensen på Frps landsmøte.

– Det regjeringen nå foreslår gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling, sier statsminister Erna Solberg (H).

Tidligere har Høyre og Frp redusert avkortningen av pensjonen for gifte og samboende med til sammen 8.000 kroner for et par. I budsjettforlikene med KrF og Venstre har i tillegg enslige minstepensjonister både i 2016 og 2017 fått 4.000 kroner i økt pensjon.

Gründere og selvstendig næringdrivende skal også få skattefordeler.

Støtte til bygging av idrettsanlegg

Regjeringen gir full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

– For fjerde år på rad sørger regjeringen for full kompensasjon. Anlegg er det viktigste virkemiddelet for at flere kan drive idrett og fysisk aktivitet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 10 millioner kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette vil gi en samlet bevilgning på 185,9 millioner kroner til ordningen i 2017, en økning på 122 millioner kroner fra 2013.

– Kompensasjonsordningen ivaretar et stort behov. Idrettslag og foreninger bidrar i stor grad selv til bygging av anlegg. Det er viktig for regjeringen å skape gode rammevilkår for lag og foreninger som tar på seg anleggsinvesteringer på idrettsområdet, sier Helleland.

Pilene peker opp

En viktig årsak til at bruken nå reduseres noe, er lysere utsikter for norsk økonomi, med styrket vekst og fallende ledighet i år og neste år.

En annen årsak er at utgiftene til folketrygden reduseres med 5,5 milliarder kroner.

Norsk økonomi går bedre enn ventet og arbeidsledigheten er på vei ned. Pilene peker opp igjen for norsk økonomi.

Når finansminister Siv Jensen (Frp) torsdag legger frem den vårlige budsjettjusteringen har hun fått litt mer handlingsrom enn da de borgerlige partiene i fjor høst forhandlet om statsbudsjettet og et grønt skatteskifte.

– Det går bedre i norsk økonomi og det skal vi virkelig glede oss over. Veksten er på vei opp og arbeidsledigheten er på vei ned, sier finansministeren til TV 2.

Nye disponible penger gjør det mulig med noen nye satsinger, men regjeringen kutter også etter det TV 2 erfarer i den planlagte bruken av oljepenger.

– Det er en del anslagsendringer. På noen poster er det brukt mindre penger enn vi trodde. Men det går også bedre og da gir vi mindre gass enn de siste årene hvor vi har trengt å bruke finanspolitikken aktivt, sier Jensen.

I tillegg er det nå færre ekstraordinære utgifter på asyl- og innvandringsområdet og til arbeidsledighetstiltak.

Advarsler

Regjeringen har økt oljepengebruken voldsomt de siste årene.

Flere økonomer har tidligere vært bekymret for at regjeringen har faset inn for mye oljepenger for fort i økonomien.

Finansministeren har imidlertid forsvart seg med at det er riktig å bruke mye oljepenger i en tid hvor økonomien sliter i motvind. Det har norsk økonomi gjort i kjølvannet av det kraftige oljeprisfallet høsten 2014 og et samtidig fall i oljeinvesteringene på norsk sokkel.

I regjeringens fire budsjetter har oljepengebruken økt fra 158,1 milliarder kroner i 2014 til nå altså over 220 milliarder kroner målt i 2017-priser.