Slik forsvarer NFF avgjørelsen om å legge Edvartsen-saken død

Ifølge generalsekretær Pål Bjerketvedt er Edvartsen-saken et avsluttet kapittel.