Edvartsen dømmer ikke mer i 2017

Svein-Erik Edvartsen får ikke dømme mer denne sesongen.

Oslo/Bergen (TV 2): For en drøy uke siden meldte TV 2 at flere dommere internt har sagt klart ifra om at de føler seg direkte mobbet og trakassert av Svein-Erik Edvartsen. Før helgen stod to eliteseriedommere frem med sine historier.

Norges Fotballforbund lovet å komme med en avgjørelse i Edvartsen-saken over helgen.

Nå er konklusjonen til NFF klar: Edvartsen dømmer ikke mer i 2017. Samtidig har NFF sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser. Edvartsen beholder jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i Norges Fotballforbund.

Edvartsens advokat, John Christian Elden, er godt fornøyd med løsningen.

– Det er inngått en klok avtale slik fotballverden så ut i går, der Edvartsen har tatt ansvar og frasagt seg toppdommeroppdragene ut 2017 for å skape ro, skriver han i en e-post til TV 2.

Han er klar få at Edvartsen har alle intensjoner å vende tilbake til dommergjerningen.

– Han er opptatt av å bygge opp tillit og gjøre seg klar til å dømme i 2018 , sier han.

Her er pressemeldingen NFF kom med tirsdag:

«Norges Fotballforbund og Svein-Erik Edvartsen har blitt enige om å avslutte Edvartsens toppdommerkontrakt for 2017.

For å skape ro, gjenopprette tillit og av hensyn til alle parter, har Svein-Erik Edvartsen og Norges Fotballforbund blitt enige om å avslutte Edvartsens toppdommerkontrakt for 2017.

NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser. Edvartsen vil forsøke å kvalifisere seg for ny kontrakt i 2018. NFF har meddelt Edvartsen at han igjen kan være aktuell som dommer i 2018, dersom han gjenoppretter tillit.

Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte. Partene er derfor glade for at de nå kan legge saken bak seg, og tenke fremover til beste for norsk fotball.»

Vil ikke etterforske påstander om mobbing og trakassering
TV 2 møtte NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt tirsdag ettermiddag.

– Vi har en løsning som partene er enige om, sier han.

– Partene er enige om å avslutte striden. Det viktigste er at Edvartsen selv er med å ta ansvar ved at han trer til side som dommer i 2017, sier han.

– Denne saken må avsluttes. Det er nødvendig å skape ro i norsk fotball, i NFF og dommermiljøet. Denne saken har vært belastende og kan ikke fortsette lenger, sier Bjerketvedt.

Han forteller at Edvartsen frivillig valgt å tre til side.

– Dette er en løsning, ikke et pålegg fra NFFs side, sier Bjerketvedt.

Kompenseres
Edvartsen kompenseres nå for oppdragene han ikke får i 2017-sesongen. Dommeren får 15.600 kroner for hver Eliteserie-kamp han dømmer. De beste dommerne dømmer 20-22 kamper i sesongen. 20 kamper tilsvarer 312 000 kroner.

I dommerkontraktene står det imidlertid at NFF ikke dekker tapt arbeidsfortjeneste. Det står også at dommerne ikke er ansatt, men defineres som oppdragstaker for NFF. I tillegg står det at oppsigelsesfristen er på en måned, og at dommerne ikke kan sies opp på bakgrunn av sportslige prestasjoner.

– Står det i dommernes kontrakter at de har krav på kompensasjon hvis ikke de dømmer?

– Nei, det står det ikke. Men når det oppstår en situasjon som dette, hvor man blir enige om å terminere en kontrakt, så er det også naturlig at det ligger et økonomisk element i det, sier Bjerketvedt.

– Hvorfor det?

– Fordi det er en forpliktelse og en forventing innenfor en normal situasjon, og da er det naturlig at det gis kompensasjon innenfor en løsning kontra det å gå i konflikt.

– Men hvis man har opptrådt på en så kritikkverdig måte at man ikke er skikket til å dømme, hvorfor har man da rett på kompensasjon?

– Fordi vi er enige om en løsning, vi er enige om en løsning som innebærer et visst økonomisk element. Det er ikke en konflikt, eller en situasjon hvor partene er uenige, og derfor har vi løst det på denne måten.

Generalsekretæren mener Edvartsen har krav på kompensasjon fordi kontrakten er blitt terminert.

– Det er naturlig at det ligger en godtgjørelse i form av den kontrakten vi nå terminerer. Det er en forventning om et visst antall kamper han skal dømme innenfor kontraktsperioden. Nå vi terminerer er det naturlig å kompensere noe av dette gjennom et beløp, sier Bjerketvedt.

Han forteller at NFF nå ikke vil undersøke påstandene om mobbing og trakassering nærmere.

– Blir man enige, og har kommet frem til et forlik som i dag, så er saken løst. Dermed legges den også død. Jeg kan love deg at vi tar alle påstander om mobbing og trakassering på alvor. Dette har vært en totalvurdering, og denne saken har bestått av mange flere elementer enn det. Nå har vi funnet en løsning, og så tar vi det derfra, sier Bjerketvedt.

Beholder NFF-jobb
Det gjør saken ytterligere komplisert at dommeren også er ansatt i Fotballforbundet som leder for samfunnsansvar-avdelingen. Det vil Edvartsen fortsette med.

– Han har hatt denne jobben i mer enn to år og har hatt jobben gjennom hele konfliktperioden. Vi har vært svært nøye på å skille mellom oppdraget som dommer og ansettelsesforholdet i seksjonslederstillingen. Vi har ikke blandet kortene, og vi har heller ikke på noen måte diskutert de to rollene under ett, sier han.

– Kan NFF ha en mann som seksjonsleder for samfunnsansvar som er en mobber?

– Det er din påstand at han er en mobber. Vi kjenner til disse problemstillingene. Vi har vurdert disse problemstillingene i forhold til dommerstriden. Det er der vi står per dags dato, sier Bjerketvedt.

– Opplevde mobbing og trakassering
Reidar Gundersen dømte i team med Svein-Erik Edvartsen i nærmere to år frem til august 2015, da han hevder å ha blitt «rett og slett ekskludert».

– Han sendte meg meldinger med beskjed om å bytte jobb, slutte som assistentdommer i Fifa og melde forfall til kamper. Dette var på bakgrunn av at jeg turte å si ifra underveis når jeg ikke fant meg i hvordan han snakket til meg og hans manglende respekt for jobben min, sa Gundersen til TV 2 fredag.

En annen toppdommer, som ønsker å være anonym av hensyn til seg selv og påkjenningen for hans nærmeste, fortalte også sin historie. Personen stod frem med sin historie foran dommerkollegene forrige uke, og forteller at han opplevde støtte og at flere andre stod frem med sine lignende historier etterpå.

– Jeg opplevde i 2015 og 2016 å bli utsatt for det jeg mener er mobbing og trakassering av Svein-Erik Edvartsen ved flere anledninger, skriver han i et fire sider langt brev som TV 2 har fått tilgang til.

– Jeg har blitt trykket ned av en person jeg har sett opp til i flere år i form av nedsettende og trakasserende SMS-er og meldinger i ulike sosiale medier. Dette påvirket min selvtillit og spesielt i vårsesongen 2016 gikk dette også ut over mine prestasjoner i kampene. Jeg opplevde at Edvartsen, som en erfaren dommer, klarte å misbruke tilliten som jeg hadde til han, skriver dommeren.

Edvartsen kjenner seg ikke igjen i kritikken.