Ifølge regnestykkene fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har norske bilister betalt omkring 60 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter i hele fireårsperioden Høyre og Frp har sittet i regjering.

Beløpet har blitt redusert med omkring én milliard i perioden.

Utgiftene til veiformål har derimot økt drastisk, fra rundt 49 milliarder til 64 milliarder kroner.

For bilistene betyr dette at mens de i 2013 betalte nesten 11 milliarder mer i avgifter enn det offentlige brukte på vei, har forholdet nå snudd i bilistenes favør.

Fem milliarder til bilistene

For bilistene betyr dette at mens de i 2013 betalte nesten 11 milliarder mer i avgifter enn det offentlige brukte på vei, har forholdet nå snudd i bilistenes favør.

Nå brukes fem milliarder mer på vei enn det staten tar inn i bilrelaterte avgifter.

Det er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) godt fornøyd med.

I BILISTENES FAVØR: Regnestykket fra samferdselsministeren viser at bilistene får mer igjen i veier enn de betaler i avgifter.
I BILISTENES FAVØR: Regnestykket fra samferdselsministeren viser at bilistene får mer igjen i veier enn de betaler i avgifter.

– Jeg er glad i bil. Jeg har vokst opp på bensinstasjon, jeg har jobbet i bilbransjen, jeg har bodd noen år sør for Detroit. Vi kommer ikke til å klare oss uten bilen i dette samfunnet. Uten bilen stopper Norge, rett og slett, sier han til TV 2.

Klarte ikke bompengeløftet

Men selv om han innkasserer seieren i kampen mot bilistene som statens melkeku, må Solvik-Olsen innrømme at han ikke har oppfylt alle partiets billøfter.

Nordmenn betaler i år 10 milliarder kroner i bompenger, ikke null som Frp lovte i forrige valgkamp. Bompengene har i kroner økt med over 1,6 milliarder kroner i hans regjeringstid.

– Vi har ikke klart å fjerne så mye som regjeringen har foreslått, fordi stortingsflertallet har stoppet noen av bompengekuttene våre. Men likevel - i sum får bilistene tilbake mye mer enn det de betaler, insisterer statsråden.

– Dersom du skal trekke frem ett veiprosjekt du er aller mest stolt av. Hvilket?

– Det må bli vedlikeholdet av allerede eksisterende veier. Da vi overtok var det et stort etterslep, og mange av veiene forfalt. Nå blir standarden bedre og bedre år for år. Det er nok det største, mener Solvik-Olsen.

Se samferdselsministerens regnestykke her:

Antall registrerte kjøretøy, folketall og kjøretøykilometer 2013-2017  
År 2013 2014 2015 2016 2017
Antall registrerte kjøretøy 3 747 489 3 817 783 3 894 267 3 969 612 4 045 674
Folketall 5 051 275 5 109 056 5 165 802 5 213 985 5 258 317
Kjøretøykilometer, mill. km 43 913 43 738 44 250 45 204 45 879
Inntekter fra bilrelaterte særavgifter 2013-2017      
År 2013 2014 2015 2016 2017
Engangsavgift på motorvogner 20 184 18 533 17 995 17 200 17 255
Årsavgift 9 695 9 975 10 170 10 510 9 700
Vektårsavgift 328 359 352 344 360
Omregistreringsavgift 2 103 1 907 1 370 1 390 1 445
Veibruksavgift på bensin 6 271 6 011 5 727 5 400 5 560
Veibruksavgift på autodiesel 10 156 10 551 10 352 9 600 10 735
Veibruksavgift på gass 0 0 0 6 3
CO2-avgift på bensin og autodiesel 2 880 3 571 3 389 3 658 3 959
Sum 51 617 50 907 49 355 48 108 49 017
Bompengeinntekter 8 288 8 500 9 100 9 489 9 905
Sum inntekter fra bilrelaterte særavgifter 59 905 59 407 58 455 57 597 58 922
Utgifter til vegformål 2013-2017          
År 2013 2014 2015 2016 2017
Bevilgning riksveg 21 216 23 652 26 432 30 176 32 936
Bompenger stilt til disposisjon riksveg 7 598 8 597 7 381 8 902 8 300
Riksveg (inkl. bompenger) 28 814 32 249 33 813 39 079 41 236
Fylkesveg og kommunal veg (inkl. bompenger) 20 261 21 388 21 781 22 308 22 966
Sum utgifter til vegformål 49 075 53 637 55 594 61 387 64 202
Inntekter fra bilrelaterte særavgifter og utgifter vegformål 2013-2017  
År 2013 2014 2015 2016 2017
Inntekter fra bilrelaterte særavgifter, mill. kr 59 888 59 400 58 500 57 789 58 905
Utgifter til vegformål, mill. kr 49 075 53 637 55 594 61 387 64 202