LIVSGLEDE: Foreldre som ofte har selskap av venner og familie lever lengre. Foto: Colourbox
LIVSGLEDE: Foreldre som ofte har selskap av venner og familie lever lengre. Foto: Colourbox

Forskning: Besøk mamma ofte – så lever hun lengre

– Vi bør stikke innom på hyppigere besøk hos de som er viktige for oss, og som vi er viktige for, sier helse- og omsorgsleder.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ensomhet er svært skadelig for kroppen, og Norges Røde Kors mener at det er landets største folkesykdom.

I en Harvard-undersøkelse fra 2012 kom det frem at middelaldrende som bor alene har 24 prosent større sjanse for å dø av hjertesykdommer enn ikke-ensomme.

I en annen studie som nå har gått viralt, deltok nærmere 1600 mennesker med en gjennomsnittsalder på 71 år.

Studien heter «Loneliness in Older Persons – A Predictor of Functional Decline and Death», og forskerne er ved University of California.

Ensomme dør tidligere

Det viste seg at blant personene i studien som var 60 år eller eldre, og som følte seg alene, hadde en betraktelig høyere dødelighet sammenlignet med eldre som ikke følte seg ensomme.

De eldre som rapporterte at de følte at de hadde nok selskap av familie og venner, hadde en dødelighet på 14 prosent mindre enn de som oppga at de var ensomme.

Resultatene ble første gang publisert i fagbladet JAMA Internal Medicine i 2012.

Her kan man lese at dødeligheten til de ensomme er høyere – helt uavhengig av sosialøkonomisk status og helse.

Kvinner mer ensomme

Statistisk sentralbyrå og forskningsinstituttet NOVA har også sett nærmere på ensomhet.

I studien fortalte hver fjerde kvinne at hun ofte eller av og til føler seg ensom. Noe under hver femte mann oppga det samme.

Årsaken til dette er at kvinner vanligvis er gift med eldre menn og derfor oftere mister ektefellen. De bor oftere alene, lever lenger og får flere helseplager.

Menn anses dessuten å være mindre sosiale enn kvinner.

– Gå oftere på besøk

En annen undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viser at over 80.000 av de eldste i Norge oppgir at de har vært plaget av ensomhet de siste 14 dagene.

Blant kvinner over 80 år oppgir 45 prosent, altså nær halvparten, at de er ensomme.

Helse- og omsorgslederen i Hamar, Vigdis Galaaen, har tidligere fortalt TV 2 at hun ikke er overrasket over tallene.

– Det er mange som er ensomme og ensomhet kan faktisk utvikle sykdom, sier hun og understreker at omsorgstjenesten har et tett samarbeid med Røde Kors og frivillige for å hjelpe de gamle som er alene.

På spørsmål om de som er yngre og friske burde bli flinkere til å gå på besøk, svarte hun dette:

– Ja, det bør vi. Vi bør stikke innom hyppigere på besøk hos de som er viktige for oss, og som vi er viktige for, sier Galaaen.

Oftere syk

Forsker og professor Bruce Rabin ved University of Pittsburgh Medical Center har tidligere forklart overfor Health hvorfor ensomhet er så helsefarlig.

Intervjuet kommer i kjølvannet av en undersøkelse foretatt av University of Chicago, hvor det ble avdekket hvor skadelig ensomhet faktisk kan være.

– Ensomme mennesker har flere fysiske og psykiske helseproblemer enn de som føler seg koblet til andre, forklarer Rabin overfor nettstedet.

Når man er ensom, produserer hjernen stresshormoner som for eksempel kortisol.

– Dette kan føre til depresjoner. Faktisk kan sosial omgang hjelpe en med mild eller moderat depresjon, sier professoren og forskeren.

Mer usunn mat

Undersøkelsen viser også at ensomme mennesker spiser mer usunt, og at dette i seg selv kan være helsefarlig.

– Lager du mat for andre mennesker, er det større sjanse for at du lager et sunnere måltid med ulike mattyper, enn hvis du bare slenger sammen noe til deg selv, forklarer Rabin.

– Siden ensomme ikke har god sosial støtte, er de mer tilbøyelige for stress, som igjen øker sannsynligheten for hjertesykdom. Vi vet at økt mengde stresshormoner øker kolesterolet, sa han.

– Er du ensom, er det mindre sannsynlighet for at du er aktiv og spiser skikkelig. Føler du deg ikke bra, er det mindre sjanse for at du henvender deg til noen som kan få deg til å oppsøke lege, sier han.

I tillegg er ensomme mindre aktive enn ikke-ensomme, noe som igjen påvirker helsen.

– Du kan være kjempesosial og være sammen med venner hver kveld hele uka, og likevel føle deg ensom. Mitt forslag? Frivillig arbeid! Å gjøre noe for andre gir deg bedre humør, og du møter mest sannsynlig gode sjeler som du føler en kobling til, som igjen fører til at du føler deg mindre ensom, sier han.