Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde torsdag at styringsrenten holdes uendret på 0,5 prosent. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde torsdag at styringsrenten holdes uendret på 0,5 prosent. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar

Uendret styrings-rente på 0,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet at styringsrenten skal forbli på rekordlave 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier Olsen.

Beslutningen er helt i tråd med analytikernes forventninger på forhånd.

Renten har ligget på 0,5 prosent siden mars i fjor.

Lav rente lenge

Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.

Samtidig taler kraftig økte boligpriser og høy gjeldsvekst i husholdningene, noe bedre utsikter internasjonalt og en allerede svært lav rente mot nye kutt og snarere for en renteheving.

Både eksperter og Norges Bank ser imidlertid for seg at styringsrenten blir liggende på dagens nivå i lang tid fremover.

Lave renter har hjulpet Norge gjennom oljenedturen ved å svekke den norske kronen kraftig. Det har gitt eksportrettet industri viktig drahjelp og sørget for at aktivitet og forbruk har holdt seg oppe, selv om den økonomiske veksten har vært svak de siste årene.

Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet, og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.

Ekspansiv pengepolitikk

I Norges Banks pengepolitiske rapport i mars var hovedstyrets vurdering at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk.

Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste årene. Hovedstyret mente at styringsrenten mest sannsynlig ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden, skriver sentralbanken i en pressemelding torsdag.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,7 prosent i mars, om lag som ventet i forrige pengepolitiske rapport.

Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt og er lavere enn anslått. Kronekursen har svekket seg, mens forventede pengemarkedsrenter hos handelspartnerne har falt, ifølge Norges Bank.