I 2012 ble det gjort en feil ved ikraftsettelsen av endringer i tapsforskriften og vegtrafikkloven. Et ukjent antall bilførere er blitt fratatt førerretten uten lovhjemmel.
I 2012 ble det gjort en feil ved ikraftsettelsen av endringer i tapsforskriften og vegtrafikkloven. Et ukjent antall bilførere er blitt fratatt førerretten uten lovhjemmel. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Politiet har beslaglagt førerkort ulovlig i fem år

Riksadvokaten beklager kjempetabben som har rammet et ukjent antall bilførere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Et ukjent antall bilførere er siden februar 2012 blitt fratatt førerretten uten lovhjemmel, opplyser Politidirektoratet.

Det er Samferdselsdepartementet som har avdekket kjempetabben som ble gjort da det ble gjort endringer i tapsforskriften for kjøring med lavpromille især for bilførere med førerkortet på prøve, opplyser Riksadvokaten, som kaller dette for «meget beklagelig».

– Ved en såkalt inkurie glemte man å ta med den aktuelle lovbestemmelsen – vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd nytt tredje punktum – i oppregningen ved vedtaket om ikrafttredelse. Riksadvokaten er ikke kjent med de nærmere omstendigheter om feilen som her er begått. Uansett er den meget beklagelig, og politi og påtalemyndighet må bidra til å gjenopprette konsekvensene av den begåtte feil, selv om vi kke har ansvar for den, skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch til landets politimestre og statsadvokater.

Ifølge politiet er følgende tiltak iverksatt for å rette opp i feilen som ble begått under Stoltenberg II-regjeringen:

  • I saker der bilfører har vedtatt ileggelse av tap av førerretten må beslaglagte førerkort som er i behold utleveres.
  • I saker der bilfører er fradømt førerretten i en domstol skal ansvarlig påtalejurist snarest trekke tilbake ordre om fullbyrdelse av tap av førerrett.
  • I saker som er under etterforskning må beslaglagte førerkort utleveres.
  • I saker der tapsperioden er utløpt skal Riksadvokaten gi anvisning på hvordan politiet skal gå frem.

Riksadvokaten opplyser at det allerede er holdt møter med Justisdepartementet, Samferdselsdepartementet, Politidirektoratet og Vegdirektoratet om saken.

I disse tre kategoriene undersøker myndighetene nå om det foreligger saker der det er gjort ulovlige førerkortbeslag, ifølge Politidirektoratets foreløpige undersøkelser:

  • 308 bilførere er blitt fratatt førerkortet mens saken etterforskes og det ikke foreligger dom.
  • 42 bilførere står fortsatt uten førerkort etter at de har vedtatt forelegg med ileggelse av tap av førerrett.
  • I 540 saker løper tapsperioden fortsatt etter at bilfører ved rettskraftig dom mellom 1. januar 2016 og 24. april 2017 er ilagt tap av førerrett.

Ettersom Politidirektoratet og Vegdirektoratet ikke har oversikt over hvor mange bilførere som fikk fratatt førerkortet ulovlig mellom februar 2012 og januar 2016, har Riksadvokaten i et skriv bedt om skriftlig tilbakemelding fra landets politidistrikt innen 1. juni 2017.

Alle bilførere som er rammet av feilen, skal orienteres skriftlig, og de vil ha full anledning til å søke erstatning.