Dagrun Eriksen og partileder Knut Arild Hareide før valget under landsmøtet i KrF 2017 i Trondheim. 
Dagrun Eriksen og partileder Knut Arild Hareide før valget under landsmøtet i KrF 2017 i Trondheim.  Foto: Wold, Ole Martin

KrF sier nei til regional drift av sykehusene

Partiet går inn for å avvikle de regionale helseforetakene og vil la statsråden få ansvaret.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En av de største debattene på landsmøtet til Kristelig Folkeparti denne helgen har handlet om hvem som skal ha ansvaret for driften av sykehusene.

Statlig ansvar

Et knapt flertall på landsmøtet i Kristelig Folkeparti sier nei til at de nye regionene skal overta ansvaret for sykehusene.

Med 89 mot 84 stemmer vedtok partiet at den ansvarlige statsråden skal stå for styringen av de lokale helseforetakene på bakgrunn av føringer gitt av Stortinget.

– KrF ønsker flere regioner, men statlig skjønn bør være viktig, sa partileder Knut Arild Hareide som tilhørte det knappe flertallet i landsmøtet.

KrF ønsker å avvikle de regionale helseforetakene for å oppnå målet om mer politisk styring av sykehusene. De går også inn for at det skal lages en nasjonal helse- og sykehusplan, og at vesentlige endringer i sykehusstrukturen skal avgjøres gjennom denne planen.

Se en oversikt over noen av de viktigste vedtakene nederst i artikkelen

Vil skattlegge barnetrygden

Landsmøtet i KrF har gått inn for å øke barnetrygden, men samtidig gjort det klart at de ønsker å skattlegge den.

Partiet mener dette vil bidra til en mer rettferdig fordeling, slik at de som tjener minst vil beholde mer enn de som tjener mest.

– Dette er et av de mest målrettede tiltakene som kan hjelpe de familiene som har størst behov, sier gruppeleder i Oslo KrF, Erik Lunde til TV 2.

Vil endre fraværsgrensen

KrF har også vedtatt at de ønsker en lovfestet mentorordning for nyutdannede lærere. Partiet maksgrense for hvor mange elever hver lærer kan ha. Partiet vil ha maks 15 elever per lærer på barnetrinnet, og maks 20 elever per lærer fra 5 til 10 klasse.

KrF vil endre dagens fraværsgrense i den videregående skolen. Partiet mener dagens regelverk er for rigid og vil åpne for at rektor kan bruke skjønn blant annet i forbindelse med kjøreopplæring.

Delt om pelsdyr

For første gang er KrFs landsmøte delt omtrent på midten når det gjelder spørsmål om pelsdyr.

«Partiet vil stille krav til pelsdyrhold som ivaretar dyrenes naturlige behov. regelverket for hold av pelsdyr må ivaretas bedre. Kontrollen med næringen må styrkes og gjentatte grove brudd på regelverket med tanke på dyrevelferd må straffes med forbud mot å holde pelsdyr».

– Det er en veldig klar beskjed til næringen om at dersom det ikke blir bedrede forhold så blir det endringer også her, sier parlamentarisk leder Hans Olav Syversen.

Dyrt program

KrFs parlamentariske leder Hans Olav Syversen var blant dem som ønsket å stramme inn sykelønnsordningen til 80 prosent, men forslaget fikk ikke flertall.

Også en rekke andre forsag om å kutte utgifter ble nedstemt. Men Syversen sørget for at landsmøtet vedtok følgende formulering:

«Den offentlige pengebruken skal tilpasses situasjonen i norsk økonomi og handlingsregelens rammer. Hvor langt man lykkes i å nå de politiske målene, vil derfor være avhengig av det økonomiske handlingsrommet i perioden».

– Økonomien kan bli ulik i årene som står foran oss. Det er målsettinger som vi sier i programmet, så må handlingsrommet avgjøre hvor langt vi kommer, sier Syversen.

Her er noen andre vedtak fra landsmøtet:

 • Foreldrepermisjonen skal forlenges med fire uker med full lønn, ekstra permisjon ved tvillingfødsler og selvstendig opptjeningsrett for fedre.
 • Sette av midler på statsbudsjettene til rentefrie lån for bygging av svømmeanlegg og opprusting av eksisterende anlegg.
 • En gradvis opptrapping av forsvarsbudsjettets bevilgninger til to prosent av BNP i samsvar med de forpliktelser Norge har sagt ja til å påta seg som medlem i NATO.
 • Være åpne for e-valg forutsatt at sikkerheten er ivaretatt.
 • Universell utforming av dagens skoler og andre offentlige bygg.
 • Bistandsbudsjettet skal utgjøre minst en prosent av brutto nasjonalinntekt og på sikt 1,3 prosent.
 • Videreføre de økonomiske incentivene for kommunesammenslåing i perioden 2017-2021, for å legge til rette for at kommuner som ikke kom i havn med eller ikke gjennomførte frivillige prosesser, skal kunne gjøre dette.
 • Avvikle det automatiske tilbudet om fosterdiagnostikk til kvinner over 38 år.
 • Kreve at BSU brukes til kjøp av bolig, slik at man ikke kan spare dette når man har bolig. Et forslag om å avvise hele BSU-ordningen ble avvist.
 • At minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper som mottar kontantstøtte skal få tilbud om språkopplæring der det legges til rette for barnepass uten at kontantstøtten reduseres.
 • Vinmonopolet skal overta ansvaret for taxfreesalget på flyplassene.
 • Alkolås på samtlige yrkeskjøretøy som kommer inn i landet.