GLAD: Jovsset Ánte Sara var glad da han vant ankesaken mot staten og slapp å slakte halve reinflokken sin. Foto: TV 2
GLAD: Jovsset Ánte Sara var glad da han vant ankesaken mot staten og slapp å slakte halve reinflokken sin. Foto: TV 2

Jovsset (25) vant mot staten to ganger – nå anker de igjen

Reindriftssamen Jovsset Ánte Sara (25) fikk beskjed av staten om å slakte 75 av sine 150 reinsdyr, men har vunnet mot staten i to rettsinstanser. Nå er saken anket enda en gang.

For to år siden ble Jovsset Ánte Sara fra Kautokeino pålagt av staten å halvere reinflokken fra 150 til 75 dyr.

I flere områder i Finnmark er det for mye rein, og staten har lenge overlatt til reindriftsnæringen å selv tilpasse reintallet til beitegrunnlaget på vidda.

Jovsset sa bestemt nei til å drepe halve flokken, og fikk dermed varsel om tvangsslakting. Da gikk han til sak mot staten, og vant.

– Jeg kunne ikke godta at staten skulle skyve meg vekk fra det livet jeg har arvet og det mine foreldre har jobbet med, sa Jovsset til TV 2 etter seieren i Indre Finnmark tingrett.

I mars vant han saken mot staten i lagmansretten. Fredag melder Landbruks- og matdepartementet at de anker dommen.

De opplyser at de er uenige i lagmannsrettens dom, og at den reduksjonen de har pålagt 25-åringen er innenfor rammene av statens folkerettslige forpliktelser.

– Vi var forberedt på alt, også at staten ville anke, sier Saras advokat Trond Biti til TV2.

– At den ankes, betyr ikke at den fremmes. Det gjenstår å se, sier Biti.

Høyesterett skal nå ta stilling til den videre prosessen i saken. Hvis ankesaken fremmes vil ankeforhandlingene sannsynligvis bli berammet i løpet av 2017.