For to år siden ble Jovsset Ánte Sara fra Kautokeino pålagt av staten å halvere reinflokken fra 150 til 75 dyr.

I flere områder i Finnmark er det for mye rein, og staten har lenge overlatt til reindriftsnæringen å selv tilpasse reintallet til beitegrunnlaget på vidda.

Jovsset sa bestemt nei til å drepe halve flokken, og fikk dermed varsel om tvangsslakting. Da gikk han til sak mot staten, og vant.

– Jeg kunne ikke godta at staten skulle skyve meg vekk fra det livet jeg har arvet og det mine foreldre har jobbet med, sa Jovsset til TV 2 etter seieren i Indre Finnmark tingrett.

I mars vant han saken mot staten i lagmansretten. Fredag melder Landbruks- og matdepartementet at de anker dommen.

De opplyser at de er uenige i lagmannsrettens dom, og at den reduksjonen de har pålagt 25-åringen er innenfor rammene av statens folkerettslige forpliktelser.

– Vi var forberedt på alt, også at staten ville anke, sier Saras advokat Trond Biti til TV2.

– At den ankes, betyr ikke at den fremmes. Det gjenstår å se, sier Biti.

Høyesterett skal nå ta stilling til den videre prosessen i saken. Hvis ankesaken fremmes vil ankeforhandlingene sannsynligvis bli berammet i løpet av 2017.