Saksøker Airbus Helicopters etter Turøy-ulykken

Airbus Helicopters tilbakeviser anklager fra tre amerikanske selskaper om blant annet konstruksjonsfeil, tilbakeholdelse av informasjon og svik.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tre amerikanske selskaper saksøker, uavhengig av hverandre, Airbus Helicopters.

Søksmålene fremmes som en konsekvens av Turøy-ulykken hvor 13 mennesker omkom 29. april 2016.

ENC Capital Corporation, Wells Fargo og ERA Group, er alle kunder av den franske helikopterprodusenten. Og påstandene som fremmes i søksmålene er svært alvorlige:

Uaktsomhet og svik

Produksjonsfeil, manglende evne til å advare og uaktsomhet er noen av påstandene. Kun en av anklagerne har fremmet et konkret økonomisk krav.

– Her blir det jo påstått at Airbus Helicopters har utvist uaktsomhet og at de har brutt garantier og de har faktisk utvist «fraud», det vil si svik. Dette i relasjon til usikre helikoptre, sier Bjarte Askeland, professor i erstatningsrett ved Universitetet i Bergen.

– Det er jo påstander som sett i forhold til norsk rett vil være veldig sterke og harde å gå ut med, konstaterer Askeland overfor TV 2.

– Hvordan vil du karakterisere disse søksmålene?

– Det som er beskrevet her av faktum, gjør at dette fremstår på alle måter som et seriøst søksmål, mener Askeland.

Fulgte ikke sikkerhetsanbefalinger

TV 2 har fortalt at Airbus Helicopters unnlot å følge alle sikkerhetsanbefalingene som kom fra den britiske havarikommisjonen etter en helikopterulykke i 2009 hvor 16 mennesker omkom.

Ulykken gjentok seg på Turøy, med et nytt Super Puma helikopter, da samme tannhjul på samme plass i girboksen knakk. Det førte igjen til at hovedrotoren løsnet. Dette vil bli tema i en eventuell rettssak, hvor Airbus må svare på de alvorlige anklagene.

– Noen av påstandene er aggressive og det fremmes påstander som ikke er korrekte. Vil vil forsvares oss mot dette og vise til våre verdier i selskapet, svarer administrende direktør Guillaume Faury i Airbus Helicopters.

Han påpeker overfor TV 2 at Airbus Helicopters holder verdier som integritet, ærlighet og åpenhet svært høyt. Og at dette er verdier som preger selskaper og som derfor er svært viktige.

– Vi forsøker ikke å gi inntrykk av at vi er perfekt. Det inntreffer ulykker, men jeg aksepterer ikke at våre kjerneverdier angripes på denne måten. Vi vil virkelig forsvare oss her, sier Faury til TV 2.

Kan komme flere søksmål

Det er klart at bevisførslene som blir gjort i USA vil ha stor relevans for eventuelle søksmål i EU og Norge, sier Askeland.

CHC Helikopter Service i Norge opplyser i dag til TV 2 at det er konsernledelsen i Canada som må ta stilling til eventuelt søksmål mot Airbus Helicopters.

Askeland forklarer at det er vanskeligere for etterlatte å nå frem med søksmål for ikke-økonomisk tap, slikt som sorg og savn.

– Når det er sagt så er det jo viktig at en ulykke med så tragiske konsekvenser, at man undersøker dette nøye og får fakta på bordet, slik at rettferd vil skje fyllest.

Ingen av de tre amerikanske selskapene som har saksøkt Airbus Helicopters, ønsker å kommentere saken overfor TV 2, men henviser til rettsdokumentene.