Tidligere NAV-minister: – Vi kaster diagnoser etter folk

Sju av ti unge mottakere av arbeidsavklaringspenger har psykisk diagnose. Det er veldig betenkelig, mener tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson mener at arbeidsledige gis diagnoser som gjør det vanskelig for dem å få jobb.

– Jeg mener vi er i ferd med å skape oss et diagnosesamfunn, sier den tidligere Frp-statsråden til TV 2 Nyhetene.

Mange med psykiske lidelser

Psykiske lidelser er den vanligste diagnosen blant mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Ved årsskiftet hadde 42 prosent av mottakerne av arbeidsavklaringspenger en psykisk diagnose.

Blant de under 30 år hadde hele 69 prosent en psykisk diagnose.

– Først må du sykeliggjøres for å være berettiget til å komme inn i ordningen, for da å få hjelp til å komme tilbake til arbeid. I mange tilfeller blir de påklistret en lettere psykisk lidelse som gjør det vanskeligere for dem å komme ut i arbeidslivet seinere, sier Eriksson.

– Jeg synes det er betenkelig at det nærmest blir kastet diagnoser på folk for å komme inn på en ordning.

Passive politikere

– Det er en ganske alvorlig påstand at folk blir påtvunget en diagnose?

– Jeg mistenker at man finner en lettere psykisk diagnose, og at man i altfor stor grad fokuserer på sykdom fremfor hvor frisk du er, hvilke muligheter du har og hvilken kompetanse du har.

– Det er det som bør være styrende for den hjelpen og tette oppfølgingen du skal få, og for å lykkes til å komme tilbake til arbeidslivet, sier Robert Eriksson.

Hans Magnus Solli er forsker tilknyttet Sykehuset i Vestfold. Han var i mange år rådgivende overlege i NAV. Også han mener vi har et system som fokuserer for mye på sykdom og for lite på arbeidsevnen folk faktisk har.

– Vi sies å være gode i økonomisk omstilling og arbeidslivsomstillinger. Jeg tror at politikerne er fornøyd hvis de ikke som ikke klarer omstillingen, faller fra og får sin uførepensjon etter hvert. Da får alle være fornøyd, sier Hans Magnus Solli.