NO GLOVE, NO LOVE: Stealthing er en ny sextrend som brer om seg. Nå vil en amerikansk advokat gjøre fenomenet ulovlig.
NO GLOVE, NO LOVE: Stealthing er en ny sextrend som brer om seg. Nå vil en amerikansk advokat gjøre fenomenet ulovlig. Foto: Colourbox

Vil ha ny lov for å stanse farlig sex-trend

Det nye fenomenet stealthing burde vært ulovlig, mener advokat.

Advokat Alexandra Brodsky (31) ved Yale Law School har undersøkt sexfenomenet «stealthing».

Stealthing er en handling hvor menn skjuler at de tar av seg kondomet under et samleie.

Stealth betyr «skjult» på norsk.

I den ferske studien «'Rape-Adjacent': Imagining Legal Responses to Nonconsensual Condom Removal», skriver Brodsky at en ny lov må til for å stanse trenden.

Studien er publisert i fagbladet Columbia Journal of Gender and Law.

Ved å fjerne kondomet uten at partneren vet det, øker risikoen for å bli gravid eller at kvinnen får overført kjønnssykdommer fra mannen eller motsatt.

– Ett av målene mine med denne studien, er å foreslå en ny lov, sier Brodsky til The Huffington Post.

KJEMPER: Alexandra Brodsky er en engasjert kvinnerettighetsadvokat. Foto: Facebook
KJEMPER: Alexandra Brodsky er en engasjert kvinnerettighetsadvokat. Foto: Facebook

Oppmuntrer kamerater

Advokaten forteller at stealthing øker i popularitet blant menn, og at de kvinnelige deltakerne i studien har fortalt at menn ofte oppmuntrer kamerater til å også fjerne kondomet midt i samleiet.

Brodsky mener at ordet «stealthing» ikke passer med det som virkelig skjer når mannen fjerner kondomet uten kvinnens viten.

Hun mener at stealthing kan defineres som «kjønnsbasert vold som kan krenke en rekke sivile og kriminelle lover».

KLAR TALE: John Christian Elden sier til TV 2 at stealthing ifølge norsk lov ikke er voldtekt. Foto: Scanpix 
KLAR TALE: John Christian Elden sier til TV 2 at stealthing ifølge norsk lov ikke er voldtekt. Foto: Scanpix  Foto: Scanpix

– Altfor ofte blir det nemlig beskrevet som «dårlig sex» i stedet for vold, sier hun.

Strengere i Sverige

Strafferettsadvokat John Christian Elden (49) sier at stealthing ifølge norsk lov ikke er voldtekt.

– Det vil ikke rammes som voldtekt i Norge. Svenskene har noen regler som fanger opp slikt – uten at jeg kjenner loven der i detalj, sier han til TV 2.

Han viser til saken mot Wikileaks-talsmann Julian Assange (45), som ble siktet for voldtekt i Sverige etter å ha hatt sex med to kvinner uten kondom – til tross for at de begge ba ham om å bruke kondom.

Norske ofre

Advokat og Ap-politiker Ragni Løkholm Ramberg (33) sier til TV 2 at hun har hørt om flere norske kvinner som har blitt utsatt for stealthing.

– Jeg vet at det har skjedd også med norske kvinner som manglet vokabular til å definere det som et overgrep, men det er det, sier hun.

Hun mener at stealthing burde defineres som overgrep.

NORSKE OFRE: Advokat Ragni Løkholm Ramberg sier til TV 2 at hun har hørt om flere norske kvinner som er utsatt for stealthing. Foto: Privat
NORSKE OFRE: Advokat Ragni Løkholm Ramberg sier til TV 2 at hun har hørt om flere norske kvinner som er utsatt for stealthing. Foto: Privat

– Samleie med og uten kondom er to forskjellige ting når det kommer til risiko for smitte og, dersom dette gjøres mot en kvinne, graviditet. Gjøres dette mot noen, er det et overgrep. Uten tvil.

I motsetning til Elden, mener Løkholm Ramberg at stealthing allerede omfattes av dagens straffebestemmelser.

– I disse tilfellene er jo «poenget», altså målet til gjerningsperson, å gjøre noe som fornærmede nettopp ikke har samtykket til. Det mener jeg omfattes av dagens straffebestemmelser om seksuelle straffbare handlinger, sier hun.

Påvirker synet på voldtekt

Advokaten mener at myndighetene burde forandre ordlyden i straffeloven som omhandler seksuallovbrudd. I straffeloven kapittel 26, defineres en voldtektsforbryter som en som:

  • «Skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd»,
  • «Har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen»
  • «Som ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv».

Løkholm Ramberg mener at ordlyden i straffeloven ikke er god nok.

– Ordlyden «vold og truende adferd» passer rett og slett ikke på mange av de voldtektene som begås i dag – og det kan være at det påvirker vårt syn på hva som er en voldtekt og hva som er et overgrep, avslutter hun.

«Vet ikke om dette er voldtekt»

Rapporten i Columbia Journal of Gender and Law starter med historien om en kvinne som heter Rebecca.

Rebecca har blitt utsatt for stealthing, og som nå jobber i en krisetelefon for voldtatte.

Hun forteller at mange kvinner ringer inn etter å ha opplevd stealthing.

– Historiene deres begynte ofte på samme måte; «Jeg vet ikke om dette er voldtekt, men...», forteller Rebecca.

Advokat Brodsky sier til nettstedet at ofrene ikke alltid blir gravide og/eller får overført kjønnsykdommer på grunn av stealthing, men at de ofte sitter igjen med psykiske skader.

– En slik lov vil gjøre det tydelig at stealthing ikke bare føles voldelig – men at det er det, skriver Brodsky i rapporten.

VANSKELIG TEMA: Feminist Ulrikke Holmøy sier at en eventuell bestemmelse rundt stealthing må gå begge veier. Foto: Arne-Petter Lorentzen  
VANSKELIG TEMA: Feminist Ulrikke Holmøy sier at en eventuell bestemmelse rundt stealthing må gå begge veier. Foto: Arne-Petter Lorentzen  

Vanskelig å bevise

Ulrikke Holmøy (30) er feminist, advokat og politiker for Fremskrittspartiet.

– Man trenger ikke være rødstrømpe for å skjønne at dette oppleves som et overgrep. Samtidig må man være forsiktig med å gå for langt. Noen voldtekt er det definitivt ikke, sier hun til TV 2.

Hun sier at hun er usikker på stealthing er så alvorlig at det har noe i straffelovgivningen å gjøre.

– Hvordan skal man bevise at et kondom er tatt av med forsett? Bevisspørsmålene vil bli så vanskelige at en bestemmelse i straffeloven vil enten bli symbolsk, eller bli gjenstand for en del domfellelser uten tilstrekkelig bevis. Det siste er verre enn selve handlingen. Og en slik bestemmelse må jo gå begge veier, og vil jo også måtte ramme kvinner som lyver om å bruke p-piller, sier hun.

Dømt for å fjerne kondomet

Foreløpig eksisterer det ingen konkret lov mot trenden, men i Sveits ble en 47 år gammel mann nylig dømt til 12 måneder betinget fengsel. Han tok kondomet av uten å fortelle partneren sin om det.

Retten konkluderte med at kvinnen ville ha takket nei til samleiet hvis hun visste at kondomet ville bli fjernet.

Advokaten til den fornærmede kvinnen beskrev dommen som en «milepæl i Sveits».