To nederlag for Ap-ledelsen

Ledelsen i Arbeiderpartiet tapte både striden om KRLE-faget og arbeidsavklaringspenger under landsmøtet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kun tre dissenser gjensto da landsmøtet i Ap skulle vedta program. Ledelsen tapte to av kampene under avstemningene.

Vil fjerne K-en i religionsfaget

Et knapt flertall på Arbeiderpartiets landsmøte gikk med 160 mot 140 stemmer inn for å fjerne K-en i KRLE-faget.

– Når vi kommer i regjering skal vi ikke styre på Frp-politikk, sa Ina Libak fra AUF, som var av de fremste forkjemperne mot å endre navn på faget.

Partiledelsen gikk dermed på et nederlag i en sak som kan bli svært vanskelig i eventuelle forhandlinger med Kristelig Folkeparti etter stortingsvalget.

– Det er først og fremst navnet på faget det handler om. Det skal være nøytralt og ikke forkynnende, men handler om en videreføring av vår kultur og tradisjon, sa Hadia Tajik før avstemningen.

Nei til kutt i arbeidsavklaringspenger

Landsmøtet vraket et forslag fra partiledelsen om å redusere perioden for arbeidsavklaringspenger fra maksimalt fire til to år for personer som er født etter 1990. Forslaget har møtt mye motbør, og flere landsmøtedelegater har uttrykt at en innstramming kan ramme unge i en sårbar situasjon hardt.

– Folk som har arbeidsavklaringspenger velger det ikke frivillig, sa Arve Høiberg

Flere av medlemmene i redaksjonskomiteen tok dissens på forslaget og vant frem under voteringen i salen.

Ifølge forslaget skulle unge i stedet få en jobbgaranti, der kommunen i ytterste konsekvens må tilby unge en jobb.

– Vi ønsker å styrke ordningen generelt med mere ressurser tidligere. Ordningen skal være en avklaring og det bør ikke ta fire år å avklare en situasjon. Fire år er veldig lenge, sa nestleder Hadia Tajik rett før vedtaket ble fattet.

Landsmøtet har også vedtatt at de går inn for at partiet skal arbeide for at alle under 25 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på tre måneder.

Lofoten, Vesterålen og Senja

En av sakene som skapte mye strid under landsmøtet var konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

AUF ønsket å avvente en konsekvensutredning, men programkomiteens forslag fikk stort flertall på landsmøtet.

– En konsekvensutredning betyr ikke nødvendigvis at man åpner området, sa Hadia Tajik før avstemningen.

Partiet gikk dermed inn for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i Nordland 6.

Noen andre vedtak fra Ap-landsmøtet:

 • Doble fagforeningsfradraget
 • La vinmonopolet overta taxfree-salget dersom det ikke får økonomiske konsekvenser for offentlige eller private flyplasser
 • Innføre NIPT-test for gravide som har rett på fosterdiaganostikk
 • Gjennomgå egenandelsystemet
 • Tilby HPV-vaksine også til gutter
 • Staten skal føre en moderat og ansvarlig lederlønnspolitikk
 • Bevare søndagen som, en annerledesdag og sikre søndagen som en fridag for folk flest
 • Etablere forsøk med fremmedspråk i barneskolen
 • Bemanningsnorm i barnehagene med krav om at minst halvparten av de ansatte skal være barnehagelærere.
 • Fjerne den gamle adgangen til midlertidige ansettelser
 • Erstatte fraværsgrensen i videregående skole med et nytt nasjonalt regelverk
 • Utrede storskala plastinnsamlingstiltak som en del av Norges internasjonale lederskap for samarbeid om havets helse
 • Utrede fleksibel veibruksavgift, med sikte på at drivstoff kan bli billigere i distriktene,. Landsmøtet sier ingen ting om utredningen vil bety dyrere drivstoff i byene og sentrale områder av landet.
 • Øke fedrekvoten til 14 uker og sørge for tredeling av permisjonstiden
 • Alle kommunesammenslåinger skal baseres på frivillighet
 • Gradvis øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent av BNP innen ett tiår
 • Endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige asylsøkere slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen

Klare til makt

Arbeiderpartiet er klare til å innta regjeringskontorene etter høstens stortingsvalg. Under sin landsmøtetale torsdag slo partileder Jonas Gahr Støre fast at han aldri har vært klarere enn nå.

– Jeg har aldri vært klarere og kjent på en slik drivkraft, sa Støre da han gikk på talerstolen torsdag ettermiddag.

Lørdag ettermiddag ble hele ledelsen i Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre (leder), Trond Giske og Hadia Tajik (nestledere) samt Kjersti Stenseng (partisekretær) i spissen gjenvalgt.

ARTIKKELEN OPPDATERES UNDER AVSTEMNINGEN