SINT SANNER:

– Uhørt av Støre

Jan Tore Sanner reagerer på at Arbeiderpartiet mener at dårlig kommuneøkonomi er grunnen til at partiets skolegaranti er brutt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I kommunevalgkampen 2015 lanserte Jonas Gahr Støre en lese-, skrive- og regnegaranti for 2. klassinger i alle kommuner hvor Arbeiderpartiet fikk innflytelse.

Garantien skulle oppfylles ved å ansette flere lærere.

– Det er ved å sette det målet vi faktisk kan forplikte oss selv, sa Støre til TV 2 Nyhetene i august 2015.

Innrømmer garantibrudd

Men i TV 2s gjennomgang av skoledata viser det seg at til tross for øremerkede midler til alle landets kommuner for å ansette flere lærere på 1.-4. trinn, så går antall lærerårsverk ned i 33 % av de Arbeiderpartistyrte kommunene. Lærertettheten utvikler seg i negativ retning i 44 % av Ap- kommunene.

– Da er vel den garantien brutt?

– Ja, den lar seg ikke gjennomføre i alle kommuner med den kommuneøkonomien kommunene har hatt, innrømmer Støre.

– Uhørt

At dårlig kommuneøkonomi er årsaken til at Arbeiderpartiet foreløpig ikke har klart å oppfylle sin skolegaranti provoserer kommunalministeren.

– Jonas Gahr Støre bløffer om kommuneøkonomien, og det er helt uhørt at Støre skylder på regjeringen for at Arbeiderpartiets egne ikke klarer å holde sine valgløfter. Vi har sørget for en god kommuneøkonomi, og så må Arbeiderpartiet sørge for å oppfylle sine egne løfter, sier Jan Tore Sanner (H).

– Må styrke kommuneøkonomien

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre hadde fredag ikke anledning til å svare på den harde kritikken fra kommunalministeren.

Men partiets kommunalpolitiske talsperson, Helga Pedersen, sier Arbeiderpartiet vil styrke kommuneøkonomien for å kunne prioritere flere lærere og benekter påstandene om bløff fra Sanner.

– Vi vil prioritere skole og lærertetthet og oppfølging av de svakeste barna i skolen. Men forutsetningen for at kommunene skal lykkes med det er at vi styrker kommuneøkonomien. Og derfor har Arbeiderpartiet foreslått mer penger i våre alternative budsjett