MENER BOTEN ER FOR STOR: Oslo kommune erkjenner systemsvikt, men nekter å vedta forelegget på 2 millioner kroner.
MENER BOTEN ER FOR STOR: Oslo kommune erkjenner systemsvikt, men nekter å vedta forelegget på 2 millioner kroner. Foto: Google Maps

Kvinne sultet ihjel - Oslo kommune nekter å betale millionbot

En dement kvinne i 60-årene døde av avmagring etter at hjemmesykepleien ble avsluttet. Oslo kommune erkjenner systemsvikt, men mener boten er for stor.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag står Oslo kommune ved ordføreren som tiltalt i en straffesak i Oslo tingrett.

Retten mener kommunen, bydel Ullern, unnlot å gi kvinnen i sekstiårene nødvendig omsorg og helsehjelp og dermed har brutt helsepersonellovens paragraf 67.

Kvinnen ble skrevet ut fra Madserud sykehjem 13. januar 2015 og fikk tjenester fra hjemmehjelp frem til 26. mars samme år. Så ble tjenesten trappet ned og avsluttet, uten at kvinnens behov for hjelp ble tilstrekkelig kartlagt, ifølge tingretten.

Fulgte ikke opp bekymringsmeldinger

Det kom flere bekymringsmeldinger knyttet til kvinnens helsestilstand, men 26. august døde hun av avmagring i sitt eget hjem.

Oslo kommune ble i november i fjor ilagt et forelegg på 2 milioner kroner, men har nektet å betale det. Dermed skal retten avgjøre saken.

I forelegget heter det at det vil bli lagt ned påstand om at Oslo kommune må betale en bot på 2,5 millioner kroner pluss saksomkostninger dersom saken havner i retten.

– Boten er for stor

Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i Ullern bydel forklarer at kommunen fremdeles erkjenner at det har skjedd en systemsvikt og at de tar saken på aller høyeste alvor. Årsaken til at boten ikke ble vedtatt, er størrelsen på den.

– Dette er en forferdelig tragisk sak, og kommunen har erkjent at den har brutt loven og har skyld i det som har skjedd. Likevel mener vi politiet har ilagt en bot som er mange ganger høyere enn de som har blitt gitt i saker som kan sammenlignes med denne, forlarer Joten.

Kommunen var i en dialog med politiet om størrelsen på boten, men valgte altså å ikke vedta forelegget.

– Vi hadde håpet at vi kunne sluppet en rettssak, men vi mener boten er for høy når den høyeste boten som har vært gjort i en slik sak var på 700.000 kroner, sier bydelsdirektøren til TV 2.

– Alle kan føle seg trygge

Joten forteller at kommunen har iverksatt mange tiltak for å forhindre at noe lignende skal skje igjen i bydelen.

– Vi har i ettertid satt inn alt for å forhindre noe slikt en gang til. Vi har ansatt totalt tyve årsverk, omorganisert tjenesten og sørget for mange flere faglært i bydelen. I tillegg har vi nå etablert et system der vi bruker bydelsoverlegen i alle saker der det er behov for medsinfaglige vurderinger, sier bydelsdirektøren.

Hun mener alle innbyggere nå kan føle seg trygge på å få hjelp når de trenger det.

– Det er viktig for å oss å understreke at alle innbyggere i Ullern kan være sikre på at det blir iverksatt forsvarlige og tilstrekkelige tiltak når de har behov for det, sier Joten.

Det er satt av fire dager til behandling av straffesaken.