TEATERSTORSTUE: Den gamle ærverdige bygningen får en etterlengtet oppussing. 
TEATERSTORSTUE: Den gamle ærverdige bygningen får en etterlengtet oppussing.  Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB Scanpix

Nationaltheateret pusses opp for 1,9 milliarder

– Tusen takk, men vi trenger mer, sier styrelederen.

Regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret for 1,9 milliarder kroner. Prosjektet omfatter både bygningen og oppgradering av hovedscenen.

– Nationaltheatret er en våre kulturskatter, med unik posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv. Det ærverdige bygget skal ivareta viktig kulturhistorie, samtidig som det skal være et funksjonelt teater som gir publikum gode opplevelser og de ansatte gode arbeidsvilkår. Regjeringen tar nå grep for å bevare vår viktige kulturarv og vil gå i gang med rehabiliteringsprosessen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Helleland hadde fredag møte med styreleder Anne Enger der hun orienterte om regjeringens beslutning om å bruke 1,9 milliarder kroner på rehabiliteringen av det kulturhistoriske bygget.

Forfall

– Nationaltheatret har forfalt gjennom mange tiår. En rik kulturnasjon som Norge kan ikke la en av våre flotteste kulturhistoriske bygninger fortsette å forfalle. Nå har regjeringen valgt en løsning som prioriterer å gjøre hovedscenen fullt funksjonell og oppgradert for fremtidens behov for sceneteknologi. Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren.

Styreleder Anne Enger sier Nationaltheatret er en kulturinstitusjon som betyr mye for hele nasjonen.

– Det har vært litt krisestemning her, særlig når vi måtte gå i gang med krisesikring av fasaden. 1,9 milliarder gjør at vi får gjort mye i huset her, sier Enger.

Nationaltheateret stod ferdig bygget i 1899 - midt i Oslo sentrum.
Nationaltheateret stod ferdig bygget i 1899 - midt i Oslo sentrum. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB Scanpix

Høyere ambisjoner

Men Enger påpeker at styret ved Nationaltheatret har enda høyere ambisjoner, og at disse ikke blir lagt bort.

– Dette er et første grunnleggende, viktig skritt for å komme videre med å ta vare på dette fantastiske bygget, sier styrelederen og understreker at behovet er enda større enn den summen regjeringen nå legger på bordet.

– Dette er første skritt, men vi trenger mer, Tusen takk til statsråden. Endelig kommer vi i gang.

Helleland sier den neste fasen i rehabiliteringsprosjektet settes i gang umiddelbart. Dette er imidlertid bare en avklaringsfase hvor man går videre med det valgte alternativet som det allerede er bevilget midler til i statsbudsjettet for 2017.

– Det går noen år med planarbeid før rehabiliteringen kan komme i gang, understreker statsråden.