Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte Forsvarets spesialkommando utenfor Stavanger under antiterrorøvelsen Gemini i 2016.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte Forsvarets spesialkommando utenfor Stavanger under antiterrorøvelsen Gemini i 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Ber PST finne ut hvem som lekket hemmelig rapport

Forsvarsdepartementet har anmodet om at PST iverksetter etterforskning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarsdepartementet har bedt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforske et mulig straffbart forhold.

Etter det TV 2 forstår, ble forholdet anmeldt til PST rett før påske. Departementet har bedt PST vurdere om sikkerhetsloven ble brutt etter lekkasjer av gradert informasjon.

To uker etter at anmeldelsen ble levert, har sikkerhetstjenesten ikke mottatt underlagsdokumentene som trengs for å vurdere om det skal startes en etterforskning.

TV 2 har bedt Forsvarsdepartementet kommentere anmeldelsen, og i svaret viser departementsråden til at det mulig straffbare forholdet dreier seg om en lekkasje som ble kjent i mars i år.

– Forsvarsdepartementet ble den 23. mars gjort kjent med at to dokumenter som er sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven § 11 var lekket. Selve lekkasjen er et brudd på lovbestemt taushetsplikt etter sikkerhetsloven. Departementet ser alvorlig på slike lovbrudd, og har rutinemessig anmeldt lekkasjen av sikkerhetsgradert informasjon til PST og anmodet om at det iverksettes etterforskning, opplyser departementsråd Arne Røksund via seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg til TV 2.

Ville hemmeligholde

23. mars offentliggjorde Dagens Næringsliv opplysninger fra en hemmelig rapport som angivelig viser at verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror.

Regjeringen ville hemmeligholde rapporten fordi den også kan få betydning for landets forsvarsevne i en militær konflikt. Ifølge DN ga rapporten innblikk i hvordan regjeringen har sviktet i oppfølgingen av 22. juli-rapporten.

Blant annet skal Politidirektoratet ikke ha etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig, ifølge avisens gjengivelse av Riksrevisjonens hemmeligholdte rapport.

Riksrevisor Per-Kristian Foss har vært uenig i at rapporten skal hemmeligholdes. Forsvarsdepartementet har ikke villet kommentere innholdet, og vist til at opplysningene er sikkerhetsgraderte.

Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen (Frp) har sagt til TV 2 at han ikke kan kommentere opplysninger fra graderte rapporter. Han avviste samtidig at rapporten var holdt hemmelig for å unngå kritikk.

I Stortingets kontrollkomité ville Høyre og Fremskrittspartiet hemmeligholde rapporten, mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville offentliggjøre innholdet. I april skrev Dagens Næringsliv at Stortingets eksperter på konstitusjonelle spørsmål har konkludert med at Stortinget kan avgradere den hemmelige rapporten.

Den lekkede rapporten ble omtalt i Dagens Næringsliv bare dager etter at saken hadde vært gjenstand for en åpen høring på Stortinget. Under den to dager lange høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen måtte statsministeren, forsvarsministeren og justisministeren svare på spørsmål om konklusjonene fra Riksrevisjonen om terrorsikring av viktige bygg og anlegg.

DN-redaktør: – Deprimerende

Ina Lindahl Nyrud, som er advokat for Norsk Journalistlag og medlem av Pressens Offentlighetsutvalg, reagerer på at Forsvarsdepartementet har anmodet om at PST etterforsker lekkasjen.

Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv.
Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv. Foto: Morten Holm/NTB scanpix

– Dagens Næringsliv gjorde den offentlige debatten en stor tjeneste da avisen publiserte Riksrevisjonens sammendrag. Det er åpenbart for enhver at graderingen ikke har et faglig, forsvarlig grunnlag, for oppsummeringen er så generell at den ikke avslører konkrete mål. Da burde det være åpenbart at det ikke er rikets sikkerhet, men eget omdømme, som regjeringen skal beskytte, sier NJ-advokat Nyrud til TV 2.

DN-redaktør Amund Djuve sier at den lekkede rapporten som avisen omtalte, var strippet for detaljer, men likevel ble holdt tilbake av forsvarsministeren.

– Det er deprimerende at hun ber PST bruke ressurser på å etterforske lekkasjen. Hun burde heller være opptatt av innholdet i rapporten, som var meget alvorlig, sier Djuve til TV 2.