Fotoboksene i Sverige er ikke populære,. de heller. En bilist ble faktisk såpass irritert at han både fjernet den og deretter satte fyr på den! Illustrasjonsofoto
Fotoboksene i Sverige er ikke populære,. de heller. En bilist ble faktisk såpass irritert at han både fjernet den og deretter satte fyr på den! Illustrasjonsofoto

Illsint svenske satte fyr på fotoboks

Noen liker å ta saken i egne hender.

Fotobokser er ikke det mest populære sikkerhetstiltaket langs veiene, hverken i Norge eller Sverige.

Våre naboer i øst har nylig latt det gå hardt utover en fotboks som stod langs Lulevägen i Norra Sunderbyn.

Noen har nemlig ikke bare klippet kablene og fjernet det 80 kilo tunge kameraet, men fraktet det bort og rett og slett satt fyr på det!

Denne fotoboksen har du ikke sett maken til

Ukjent gjerningsmann

Akkurat hvem som står bak ugjerningen vites ikke. Men det er ikke usannsynlig at det er snakk om en bilist som er noe over middels uenig i fotoboksenes tilstedeværelse langs akkurat denne veistrekningen.

Ifølge Teknikens Värld koster de svenske fotoboksene 500.000 kroner.

Stefan Lind, projektledare for fotobokser ved Trafikverket, tror det vil drøye til mai før det igjen blir gjennomført fartsmålinger på strekningen.

Norges heteste fotoboks tok færre råkjørere

Straffen

Vi i Broom har forøvrig fått spørsmål fra en leser hva som skjer hvis en blir tatt for å sage ned en fotoboks.

Det spørsmålet måtte vi naturligvis få svar på. Vi sjekket litt med Oslo Politikammer og de sa følgende:

"Det å sage ned en fotoboks rammes av straffeloven § 291 / § 292 (skadeverk), og straffen vil nok avhenge av flere momenter:

Hvilken verdi snakker vi om / hvor stor er skaden? Vi vet ikke hva en slik fotoboks koster, og det vil ha betydning for straffeutmålingen om skaden beløper seg til kr 10.000,- eller kr 100.000,-. (Antakelig vil også det tap Staten lider i form av manglende fartsbøter, bli å betrakte som en del av skaden).

I tillegg til skadeverket, vil det i straffeskjerpende retning bli lagt vekt på at man ved å sage ned en fotoboks, ødelegger en gjenstand som har en viktig funksjon for å forebygge / ta fartsovertredelelser.

Gjerningsmannens alder vil selvfølgelig også kunne spille inn Litt avhengig av skadens omfang osv, antas straffen å ligge i grenseland mellom betinget / ubetinget fengsel (samt et erstatningsansvar på X antall kr)."

Så da vet du det ...

Fotoboks: Så dyrt blir det hvis det blinker