LEIR: Flere steder i Oslo har tilreisende etablert leire hvor de bosetter seg i seg i sommerhalvåret. Her fra en tidligere politiaksjon hvor patruljer fra Oslo-politiet deltok for å fjerne de tilreisende.
LEIR: Flere steder i Oslo har tilreisende etablert leire hvor de bosetter seg i seg i sommerhalvåret. Her fra en tidligere politiaksjon hvor patruljer fra Oslo-politiet deltok for å fjerne de tilreisende. Foto: TV 2

slår full alarm om romleire:

– Barnehagebarn tilgrises av avføring

– Med den økning som har vært i forsøplingen og antall personer fra år til år, er fremtiden meget urovekkende, mener bydelsdirektør i Nordstrand i Oslo, Tore M. Andresen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi mener kommunen nå er i en akutt situasjon og der må vi ta grep, varsler bydelsdirektør Tore M. Andresen i Nordstrand bydel i Oslo.

Bydelsdirektøren varsler i et brev til bymiljøetaten i Oslo kommune, om store problemer knyttet til tilreisende, som etablerer bosettinger i nærområdet.

– Også i år er skogsområder i bydelen hjemsøkt av tilreisende som etablerer overnattingssteder, skriver Andresen videre i brevet.

– Urovekkende

TV 2 har fått tilgang til brevet, hvor bydelsdirektøren nå etterlyser hjelp.

– Vi er urolige for situasjonen, fordi den ikke går over. Det er vedvarende forsøpling og forringelse av nærområdene våre, og løsninger er ikke lenger bare å rydde opp, sier Andresen til TV 2.

Han og assisterende bydelsdirektør Vildgun Steinhaugen slår full alarm.

De mener tilreisende som bosetter seg i skogsområdene i bydelen utgjør et stadig større problem.

– Det er både innbyggere i lokalmiljøet og barnehager som har varslet oss om dette, sier Andresen.

I mars fortalte TV 2 at Bymiljøetaten i Oslo kommune i fjor sommer måtte ansette en egen person til å plukke avføring i hovedstaden. I 2015 ryddet Oslo kommune 53 romleirer, mens antallet økte til 107 leirer i 2016.

– Med den økningen som har vært i forsøplingen og antall personer fra år til år, er fremtiden meget urovekkende, dersom det ikke tas grep som får stanset bosettingen og forsøplingen før den skjer, skriver Andersen.

Bydelsdirektøren er spesielt bekymret for hvilke konsekvenser bosettingen får for barn og unge. Flere barnehager i nærområdet har selv varslet kommunen om forsøpling og tilgrising. Denne bekymringen skal være noe av bakgrunnen for at bydelsdirektøren slår alarm.

– Barnehager rapporterer om at tilvante og populære turmål og lekeområder ikke lenger kan brukes. Det rapporteres om at barnehagebarn tilgrises av avføring, og at barns klær i noen tilfeller må kastes på grunn av dette, skriver Andresen.

TV 2 har vært i kontakt med én av barnehagene som har opplevd store problemer med forsøpling, som bekrefter at de har meldt inn flere tilfeller til kommunen.

Problemene er ifølge Andresen så store at de frykter de kan gi helseproblemer.

– Det anses å være smittefare forbundet med tilgrisingen. Bydel Nordstrand vil på det sterkeste anmode Bymiljøetaten om å utarbeide forslag til nye tiltak som kan ha håp om å stanse tilgrisingen, skriver han.

Romleir

Hittil har politi og ansatte i Oslo kommune jobbet med å rydde og fjerne leirene som etableres i Oslo.

Men bydelsdirektøren mener det ikke er nok.

– På tross av all rydding, og alle forsøk på å få kontroll over situasjonen, så øker problemet i omfang fra år til år. Det rapporteres dessuten at de tilreisende kommer tilbake så snart en bosetting er ryddet, så det er åpenbart nødvendig med andre og mer effektive virkemidler enn rydding etter at bosettingen er et faktum, skriver Andresen.

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, reagerer kraftig på beskrivelsene fra Andresen.

REAGERER: Leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret i Oslo Eirik Lae Solberg 
REAGERER: Leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret i Oslo Eirik Lae Solberg  Foto: Larsen, Håkon Mosvold

– Dette er jo helt uakseptabelt. Vi kan ikke ha det sånn i byen vår. At barn ikke lenger kan bruke uteområder på grunn av forsøpling og avføring kan vi ikke leve med, sier Lae Solberg til TV 2.

Han mener situasjonen i hovedstaden har forverret seg.

– Dette er i ferd med å bli stadig mer alvorlig og omfattende enn tidligere. Vi kan ikke sitte stille og se på at situasjonen forverres, sier han.

Høyre vil innføre tiggerforbud, men har ikke fått flertall for det i Oslo. Lae Solberg mener det ville redusere problemet – ved at det blir mindre attraktivt for romfolk å komme til Oslo.

Men slik situasjonen er nå, vil ha hasteinnføre tiltak i Oslo.

– Høyre foreslår at det opprettes egne innsatsteam som sørger for at leirene ikke rekker å etableres. Hittil har leirene blitt ryddet, men så har de bare opprettet nye like etterpå. Kommunen og politiet har blitt løpende etter. Man må i stedet være i forkant, og personell fra både kommune og politi må være fysisk til stedet i de mest utsatte områdene, på de tidspunktene leirene settes opp, slik at de ikke blir etablert, sier han.

Romleir

Tidligere har byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel skrevet et brev til Bymiljøetaten i Oslo, hvor de ber om at fire konkrete tiltak skal vurderes.

Ett av fire konkrete tiltak er bygging av en kommunal campingplass for romfolk i sommerhalvåret. Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen (Ap), har tidligere uttalt til TV 2 at det er uaktuelt å bygge en romleir på kommunal tomt i Oslo.