BENSINBRANN: Branninspektør Daniel Solli prøver å slokke.
BENSINBRANN: Branninspektør Daniel Solli prøver å slokke. Foto: Une Marvik Hagen

test av slukkespray:

Én brann klarte ingen å slukke

En slukkespray er liten og lett å bruke. Men kan den redde deg hvis det begynner å brenne?

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Skulle det begynne å brenne så ønsker du å kunne stole på brannslukkingsutstyret du har tilgjengelig. Kanskje har du en slokkespray i bilen, i campingvogna eller i garasjen?

TV2 hjelper deg har testet om sprayene faktisk slukker brannen.

– Bør slokke brannene

På tre av sprayene står det at de er produsert i henhold til britisk standard for slukkespray. Standarden sier blant annet noe om størrelsen på brannene.

– Dermed bør de greit kunne slukke brannene i denne testen, mener administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.

Klarer ikke bensin

De fem slukkesprayene i testen lover å slokke ulike småbranner. Blant annet brann i treverk, frityrolje og bensin. I TV 2 Hjelper degs test er det bensinbrannen som viser seg å være mest utfordrende. Ingen av dem klarer å slukke brannen i seks liter bensin.

Sprayen som kommer nærmest er Firestop, men også den er et stykke unna å slukke brannen. Firestop mener at dette ikke stemmer med deres egne tester, og sier vind på testdagen kan være årsaken.

Distributøren av 110 slukkeskum, BSP AS, mener bensinbrannen i testen er for stor, og peker på at slukkesprayen er ment for små branner.

Sprayene i testen:

  • 110 slukkeskum, 110 slukkeskum Multipro, Fire Pal Kitchen, First Alert Tundra og Firestop.
  • På boksene 110 slukkeskum, 110 slukkeskum Multipro og Fire Pal Kitchen står det at de er produsert i henhold til britisk standard.
  • Sprayene er ment som et supplement til påbudt slokkeutstyr.

– Bensinmengden er godt innenfor kravet i den britiske standarden?

– Når man produserer noe i henhold til en standard, så sier det noe om konstruksjonen og produktkvaliteten. Det at noe er produsert i henhold til en standard er ikke det samme som at det er testet mot en standard, sier produktansvarlig René Depuis i BSP AS.

Han forklarer at sprayen ikke er testet mot standarden fordi standarden er ment for større slukkesprayer.

Blusser opp igjen

Trebrannen i testen består av granlekter som får brenne en stund før slukkingen starter. Alle sprayene klarer å slukke brannen, men for Firestop og Fire Pal Kitchen blusser brannene opp igjen etter to minutter.

Firestop peker på at dersom det har vært glør og sterk varme i kjerneveden kan det være årsaken. Mens Fire Pal Kitchen mener brannen i testen er for stor til at sprayen med sikkerhet klarer å slukke den.

Slukker frityr

Fire av de fem sprayene kan brukes mot frityrbrann. Her har sprayene ingen problemer, alle sammen slokker brannen i en liter rapsolje.

Slik testet vi:

  • TV2 hjelper degs test er med utgangspunkt i britisk standard for slukkespray. Standarden sier bl a noe om størrelsen på brannene.
  • Bensinbrannen: 6 liter bensin i et kar på 60 cm x 50 cm. Vann i bunnen.
  • Trebrannen: 48x48 granlekt i 14 etasjer. Bålet fikk brenne i seks minutter før slokking.
  • Frityrbrannen: 1 liter rapsolje i en kjele med diameter 23 cm.
  • Alle boksene ble tømt hver gang.
  • Follo brannvesen sto for antenning og slokking.
  • Det var en del vind på testdagen.