Mer penger – færre lærere:

Fikk 700 millioner til flere lærere – i halve landet har det blitt færre

Kunnskapsministeren oppfordrer innbyggere til å klage til sine lokalpolitikere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Våren 2016 skrøt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) av at regjeringen og samarbeidspartiene hadde fått på plass 700 millioner kroner i øremerkede midler til å ansette flere lærere på 1.- 4. trinn i barneskolen.

Lovet flere lærere for de minste

Kommunene ble varslet om at pengene skulle stå på konto 1. august samme år og skulle resultere i 1000 nye lærere i barneskolen.

– Med økt lærertetthet på 1. - 4. trinn styrker vi tidlig innsats i skolen, sa kunnskapsministeren for ett år siden.

Allerede i 2015 fikk 100 utvalgte kommuner ekstra midler til flere lærere for de yngste. I 2016 fikk alle kommunene midler og i 2017 er dette videreført med totalt 1,3 milliarder kroner.

TV 2 har hentet inn data for antall lærerårsverk på 1.- 4. trinn for alle landets kommuner fra Grunnskolenes Informasjonssystem og sett på utviklingen fra skoleåret 2014/15 til 2016/17.

Til tross for øremerkede midler til å ansette flere lærere går likevel antall lærerårsverk ned i 35 prosent av landets kommuner.

– Still spørsmål

– Jeg synes det er veldig stor spredning. Dette er penger kommunene ikke kan bruke på hva de vil, de kan man ikke bruke på kulturhus eller eldreomsorg. De må brukes på flere lærere på 1. til 4. trinn, sier Røe Isaksen når han ser oversikten.

TV 2 har også bedt Utdanningsdirektoratet om innsyn i rapportene fra kommunene om hvordan de øremerkede midlene er brukt. Hele 94 prosent av kommunene rapporterer at midlene er brukt på flere lærere i 1.- 4. trinn.

Når fasiten likevel viser en nedgang i antall lærerårsverk i så mange kommuner har kunnskapsministeren en klar oppfordring til innbyggere i kommuner som ikke prioriterer skole.

– Hadde jeg vært innbygger i en del av disse kommunene så ville jeg også stilt spørsmålet; Nå er det kommet penger fra nasjonalt hold, hvorfor skjer ikke det i vår kommune, sier Røe Isaksen.

Negativ utvikling i lærertetthet

Men også når man ser på utviklingen i antall elever per lærere så er det stor spredning i kommune-Norge.

TV 2 har bedt Utdanningsdirektoratet om en oversikt over antall elever per lærer i ordinær undervisning på 1.- 4. trinn fra skoleåret 2014/15 til 2016/17.

Den viser at i 46 prosent av landets kommuner går utviklingen i feil retning og det blir flere elever per lærer.

For landet som helhet ser man en forbedring fra 16 elever per lærer i snitt i 2014/15 til 15,8 i 2016/17.

Store forskjeller

TV 2 har besøkt to barneskoler i henholdsvis Ålesund og Asker kommune.

I Ålesund har de ansatt flere lærere enn de øremerkede midlene skulle tilsi og har samtidig hatt en forbedring i lærertetthet på 1. - 4. trinn. Fra 2014/15 til 2016/17 har hver lærer i snitt fått 1,26 elever færre.

– Vi tror på det å sette inn støtet så tidlig som mulig, så det er et satsingsområde for Ålesund kommune, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) til TV 2.

Asker kommune har derimot hatt en økning i antall elever på 0,9 i samme periode, fra 18,2 til 19,1 elever per lærer. Samtidig viser tallene at antall lærerårsverk i 1.- 4. trinn synker med tre. Ordføreren lover at de følger utviklingen nøye.

– De siste par årene har vi hatt en utvikling hvor 1.- 4. har fått noe lavere lærertetthet. Det må vi prøve å snu, lover Lene Conradi (H).

Asker kommune har rapportert inn til Utdanningsdirektoratet at de har brukt de øremerkede midlene til å øke lærerressursene på 1.-4. trinn.

Se reportasje fra Ålesund og Asker øverst i saken.