MENER at MANGE PÅ TRYGD KUNNE VÆRT I JOBB:

– Klamrer du deg fast til en diagnose, er du sikret inntekt

Tre av landets fremste eksperter på trygdemedisin kommer med en klar oppfordring til norske politikere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norge er et av landene i verden med lavest arbeidsledighet, men samtidig et av landene med flest personer som er utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom.

I april mottok 73.090 dagpenger. Samtidig mottok hele 145.774 arbeidsavklaringspenger og er ifølge NAV for syke til å bli regnet med i ledighetsstatistikken.

Søker jobb hver dag

Øyvind Lyshaug vet hvor tøft arbeidsmarkedet er. Han slet med ryggproblemer og er alenepappa for to små barn. Derfor kunne kan ikke lenger jobbe som yrkessjåfør.

Øyvind Lyshaug søker jobber hver dag, men han er ikke regnet som arbeidsledig. (Foto: TV 2) 
Øyvind Lyshaug søker jobber hver dag, men han er ikke regnet som arbeidsledig. (Foto: TV 2) 

Lyshaug har søkt over 100 jobber, men fordi han mottar arbeidsavklaringspenger, og ikke dagpenger, regnes han ikke med i NAVs ledighetsstatistikk.

– Det er veldig merkelig. Jeg ble satt på et tiltak som skal få meg i jobb, men jeg er altså ikke arbeidssøker, sier han.

Mangler ordninger

TV 2 har intervjuet tre av landets fremste eksperter på trygdemedisin. De mener at mange mottakere av arbeidsavklaringspenger kunne vært i jobb.

Steinar Westin er lege og professor i sosialmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han tror ikke at mottakere av arbeidsavklaringspenger er vesentlig sykere enn folk som er i jobb.

– Enhver arbeidsstokk har en skal av folk fra syk til frisk, sier Steinar Westin.

Han mener at mange blir værende i den helserelaterte ytelsen fordi de ikke har opptjent rettigheter til dagpenger.

– Hvis vi tar dem av støtteordningen, bærer det ut på dypt vann og så er det sosialkontoret. Det er den støtteordningen vi har, og det å slippe dem ut på dypt vann er verre. Så vi har mange inne i systemet som i andre land ville vært arbeidsledige, sier Westin.

Belønner diagnoser

Gunnar Tellnes er professor i trygdemedisin ved Universitet i Oslo. Han var med på å lage diagnoseskjemaet som norske fastleger bruker i dag. Han er enig i at mange på arbeidsavklaringspenger kunne ha jobbet.

– Hvis du leter på denne listen så vil du kunne finne noe som passer for de fleste, sier Gunnar Tellnes og peker på diagnoseskjemaet.

Han mener det norske systemet belønner arbeidsledige som har en diagnose.

– Så lenge du klamrer deg til diagnosen og får attester fra legen, kan du sikre deg en inntekt. Og det stimulerer ikke så mye til å søke arbeid og da risikere at du ikke får jobb, sier han.

Professoren har en oppfordring til politikerne.

– Det er på høy tid at både regjeringen og NAV begynner å finne stimuleringsmåter som kan gjøre at folk ønsker tilfriskning. At de da heller kan bli premiert med litt ekstra penger, sier Gunnar Tellnes.

Skjuler ledighet

Professor Bjørgulf Claussen er professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og har en doktorgrad i arbeidsledighet. Han mener mange av de som går på arbeidsavklaringspenger kunne ha jobbet.

– De aller fleste, etter min erfaring som fastlege, sier Bjørgulf Claussen.

Ifølge NAV var det 2,8 prosent helt ledige her i landet ved årsskiftet. Dersom NAV hadde inkludert alle på tiltak, alle delvis ledige og arbeidssøkere som mottar arbeidsavklaringspenger ville tallet vært 7,8 prosent.

Tause politikere

Professor Bjørgulf Claussen mener TV 2s tall er langt nærmere sannheten enn NAVs tall.

– Jeg tror det er ganske nære sannheten jeg. Og jeg kunne godt tenke meg å legge til noen flere så vi kunne kommet opp 10 prosent, sier Claussen.

– Hvem ville du lagt til?

– Flere av de som er på arbeidsavklaringspenger enn det dere har gjort.

Claussen mener norske politikere er påfallende tause i denne saken.

– Jeg hadde jo håpet at noen av de større politiske partiene ville ta fatt i det og si at vi burde stille oss større mål for arbeidsmarkedet i Norge, sier Bjørgulf Claussen.

Ville sett annerledes ut

Øyvind Lyshaug har vært mottaker av arbeidsavklaringspenger i over tre år. Ledighetsstatistikken her til lands hadde sett helt annerledes ut om han, og andre i hans situasjon, hadde blitt regnet med.

– Det sier noe om at det er mange flere arbeidsledige i Norge enn det vi tror.

– For mange kommer inn på ytelser

Arbeidsminister Anniken Haugli (H) vil ikke svare på om hun er enig i at arbeidsledigheten er høyere enn det de offisielle tallene viser:

– Vi følger jo internasjonale standarder for hvordan vi fører statistikk, så det er ikke statistikken som er utfordringen. Det som er utfordringen er det som kommer frem i reportasjen, nemlig at det er alt for mange mennesker som kommer inn på ytelser, når de egentlig ikke burde ha vært der, sier statsråden til TV 2.

– Det er bakgrunnen blant annet for at regjeringen har foreslått mange innstramninger ved ordningen med arbeidsavklaringspenger. Vi ønsker å heve terskelen inn, vi ønsker mye tettere oppfølging av de som er i ordningen, og vi ønsker å kutte ned på tiden man kan gå på den, fortsetter hun

– Særlig ser vi at det er mange unge som kommer inn i ordningen, unge som ikke burde vært der. De burde antageligvis heller vært på kvalifiseringsprogram eller andre typer ordninger, fordi de er ikke syke og burde fått prøvd arbeidsevnen sin andre steder, legger Haugli til.

– Men vi gjør det annerledes enn i Sverige der de inkluderer personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidsledighetsstatistikken. Hvorfor gjør vi det ikke på samme måten som svenskene?

– Det vi gjør i Norge er at de som er til medisinsk behandling eller har ulik type oppfølging og ikke er klare for arbeidsmarkedet, de registreres ikke som ledige, men de som er avklart og de som er arbeidssøkere og er reelt klare for arbeidsmarkedet, de skal også være registrert som arbeidsledige selv om de går på arbeidsavklaringspenger.

– Det som er viktig er at det er for mange som kommer inn i ordningene og de blir der for lenge og får for dårlig oppfølging.

– Er du uenig med professoren som mener den reelle arbeidsledigheten er 10 prosent?

– Vi fører statistikken i tråd med de internasjonale konvensjonene, sier Hauglie.