2,5 millioner kroner skulle dekke politiutgifter - nesten halvparten blir tilbakeholdt av Idrettsforbundet

2,5 millioner kroner fra statsbudsjettet skulle dekke politikostnader på idrettsarrangement for barn og unge, men nesten halvparten av pengene er ikke brukt - på grunn av Idrettsforbundets strenge regler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge Norges Cykleforbund har de utgifter på nærmere 10 millioner kroner i året til politiutgifter i forbindelse med sykkelritt.

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen jublet derfor da 2,5 millioner kroner ble bevilget i statsbudsjettet for 2016, til å dekke politikostnader på idrettsarrangement for barn og unge.

Men han jublet for tidlig.

Nesten halvparten av pengene blir ikke brukt

For det første viste det seg at alle idretter kunne søke om tilskudd, ikke bare Cykleforbundet.

Det vil de fleste se på som rettferdig, men problemet er at kravene for å få tilskudd ble så strenge at veldig mange arrangører falt utenfor.

Her er et oversikten fra Norges Idrettsforbund som viser at hele 1,1 millioner kroner ikke har blitt benyttet.
Her er et oversikten fra Norges Idrettsforbund som viser at hele 1,1 millioner kroner ikke har blitt benyttet.

Det er Norges Idrettforbund som har fått overført tilskuddet fra Kulturdepartementet, og også bestemt hvilke arrangementer som skulle få støtte.

I en epost TV 2 har fått tilgang til står det at hele 1,1 millioner ikke har blitt fordelt - fordi søkerne ikke oppfylte kravene.

Norges Cykleforbund sitter igjen med snaut 400.000 kroner.

– Vi er veldig glad for at Kulturdepartementet har satt av 2,5 millioner kroner, men rammene kan ikke være så stramme at de fleste arrangementer faller utenfor. Det er sånn som det har blitt nå. Disse pengene skal gjelde barne- og ungdomsarrangement, og veldig mange av våre arrangementer er kombinert med andre klasser. Da faller veldig mange av våre ritt utenfor, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen til TV 2.

– Hva syns du om at over 1 million kroner av dette tilskuddet ikke har blitt benyttet?

– Det syns jeg veldig lite om. Vi vet at veldig mange klubber der ute gjerne skulle sett de pengene, understreker han.

– Blir litt for dumt

Kravene Norges Idrettsforbund har nedsatt er følgende:

  • Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 50 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år), og som er gjennomført i kalenderåret 2016.
  • Dersom to arrangementer (ett for barn/ungdom og ett for voksne) arrangeres samme dag, og på samme sted, skal disse betraktes som ett arrangement i forhold til om det kommer inn under ordningen.

Espen Osaland er oppmann i Sandnes Sykleklubb, og er en av dem som har fått kjenne de strenge reglene på kroppen. Da klubben arrangerte Norgescup i 2016 hadde de en politiutgift på 44.400 kroner, som tilsvarte en tredjedel av budsjettet.

De hadde en prosentvis deltakelse av barn og unge under 19 år på 44,5 prosent, og fikk derfor ikke dekket utgiftene - selv om det stod over 1 million kroner igjen på Idrettsforbundets konto.

– Det føles jo litt urettferdig. Når vi får vite at 1 million kroner ikke er brukt syns vi at Idrettsforbundet kunne senket kravene, så flere fikk dekket kostnadene. Vi ønsker jo at hele bevilgningen skal brukes, og ikke føres tilbake igjen til Kulturdepartementet. For det blir litt for dumt, sier Osaland til TV 2.

I et skriv fra Kulturdepartementet står det at dersom deler av tilskuddet ikke blir benyttet kan det bli krevd tilbakebetalt.

Torstein Busland er anleggsrådgiver i Norges Idrettsforbund. Han forteller at Kulturdepartementet bestemmer hva som skjer med beløpet som ikke har blitt fordelt.

– De er opp til Kulturdepartementet om vi kan videreføre disse pengene til 2017, eller om de vil ha pengene tilbake. Da gjør vi det vi får beskjed om, sier Busland til TV 2.

– Kan disse pengene bli brukt til andre ting hos Idrettsforbundet?

– Nei, de er øremerket politiutgifter til idrettsarrangement for barn og unge, understreker han.

Lover endringer

Busland viser samtidig liten forståelse for frustrasjonen til Osaland, og andre arrangører som ikke oppfylte kravet - selv om det stod igjen penger på kontoen.

– Vi hadde satt en grense på 50 prosent deltakelse av barn og unge, og da må vi forholde oss til det. Vi hadde i utgangspunktet trodd at søknadsbeløpet skulle bli vesentlig høyere, blant annet basert på innspill fra Cykleforbundet, sier han.

– Er retningslinjene for strenge?

– Nei, jeg mener ikke det.

Likevel har det tydeligvis kommet inn innspill, så Idrettsforbundet vil gjøre endringer for inneværende år.

– For 2017 kommer vi sannsynligvis til å foreslå endringer. Den ene er at de som for eksempel har 30 prosent deltakelse av barn og unge, kan få dekket 30 prosent av kostnadene. Men vi skal huske på at det Stortinget har sagt er at disse pengene er for arrangement for barn og unge, avslutter Busland.

Osaland i Sandnes er tydelig på hva som kan bli konsekvensene dersom ikke flere arrangører får støtte.

– Det vil jo resultere i at det blir arrangert færre sykkelløp, for klubbene har ikke råd til å arrangere løp.