– Vi synes dette er fælt, grusomt.

Overlege Karen Schønberg ved Oslo universitetssykehus snakker om hvordan det føles å ikke ha kapasitet til og følge opp pasientene etter at de har fått den juridiske fristen innfridd av sykehuset.

– Da er du ute av køen, men da kan du godt vente ett års tid for å komme neste steg til behandling, forteller den tillitsvalgte nevrologen.

Onsdag i forrige uke fortalte TV 2 at sykehusene bryter loven ved å ikke gi behandlingsfristen, som legene selv mener pasientene egentlig har krav på.

– I praksis så blir alle pasienter nå satt på med frist til utredning, i stedet for frist til behandling, sa Jonas Bjørdal til TV 2 da.

Bjørdal er ortoped og tillitsvalgt ved sykehuset i Østfold.

Mangler kapasitet

Legene sa også at det ikke er kapasitet til å gi behandlingsfrister til alle som burde fått en slik frist.

– Jeg tror at det ville blitt et veldig stort kapasitetsproblem, slo han fast. Og fikk støtte fra Roger Trana, også ortoped og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus.

– Da tror jeg kapasiteten er for liten.

– Tror du eller vet du?

– Nei, jeg er ganske sikker på det, sa Trana.

Jonas Gahr Støre reagerer på TV 2s reportasjer om at pasienter rutinemessing gis utredningsfrister, og frykter sykehusene er presset for å innfri regjeringens krav om kortere sykehuskøer.

– Jeg er jo urolig for at det er et press her for å vise frem pyntede tall som statsråden ønsker. Hvis det er sånn så er det ikke bra, sier Støre.

Støre frykter ressursproblem

– Det gjør inntrykk på meg at dette kommer måned for måned fra legene selv, at det føres galt regnskap for hvem som blir behandlet og hvem som blir utredet. Kort sagt hvor lenge du venter på behandling. Og det opp mot en regjering som bruker alle anledninger til å skryte av kortere ventetid. Det håper jeg er tilfellet, men det er grunn til å tvile veldig på dette. Og jeg vil forvente at helseministeren kommer tilbake til Stortinget og forteller om dette etter påske, sier Støre til TV 2.

Ledelsen i Helse Sør-Øst slår derimot fast at det ikke er kapasitetsproblemer i landets største helseregion.

– Vi mener at kapasiteten i Helse Sør-Øst er god, slik at vi skal kunne gi alle våre pasienter behandling innenfor forsvarlig tid, sa Geir Bøhler, fungerende fagdirektør i Helse Sør-Øst til TV 2.

En avdeling - 2000 interne fristbrudd

God kapasitet er en beskrivelse overlege Karen Schønberg ikke kjenner seg igjen i.

Hennes pasienter har fått innfridd den juridiske fristen, men står på sykehusets interne venteliste uten juridiske rettigheter.

– I vår avdeling så har vi, sist jeg så tallene, 2000 pasienter som står på venteliste for å få en kontroll de ikke har fått oppfylt, sier nevrologen fortvilet.

Helseminister Bent Høie (H) sier han skal til bunns i hvorfor de aller fleste pasienter i dag kun får en behandlingsfrist. Svaret på dette kommer i Helsedirektoratets granskning som skal være ferdig i slutten av mai.

– Det viktig at vi får svar på om en sånn utvikling både er i tråd med loven, og om det er det positive for pasientene eller ikke, sier Høie.

Både eksterne og interne køer skal ned

Og helseministeren lover enda kortere køer, dersom Høyre vinner valget. Det er et løfte som skremmer overlege Karen Schønberg ved Oslo universitetssykehus.

– Mitt løfte er at ventetidene i neste periode skal ned til under femti dager i snitt, og sykehusene skal i 95 prosent av tilfellene holde avtalene med pasientene, slår Høie fast.

Utsagnet skremmer Karen Schønberg.

– Jeg synes det er helt strålende at han ønsker å ha ambisjoner om at disse pasientene skal få gjennomført sin kontrolltime innen avtalt tid. Men med de ressursene vi har per i dag er det helt umulig å få til, sier Schønberg.

Leder for Nevroklinikken ved OUS Eva Bjørstad, bekrefter overfor TV 2 at rundt 2000 pasienter står på den interne ventelisten.

– Men antall pasienter som venter går sakte men sikkert nedover, understreker hun.

– Hver uke får mellom 500 og 600 pasienter behandling i poliklinikk, og kapasitetsmessig ligger vi ti prosent foran fjoråret, sier Bjørstad.