NAV har sendt Renate (33) på fire CV-kurs – det er bare en viktig ting de ikke har fortalt henne

131.000 CV-er kommer aldri opp når arbeidsgivere søker etter arbeidskraft på NAV.no

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NAV har det som i dag er en av Norges største CV-banker som bedrifter og rekrutteringsbyråer bruker til å finne kandidater til ledige jobber.

Anne, Renate og Marius og Cathrine er arbeidsledige og passer på at CV-en på NAV sine nettsider alltid er oppdatert. I et tøft arbeidsmarked kan det å være synlig bety forskjellen mellom arbeid og ledighet.

Anne, Renate og Marius og Cathrine mottar arbeidsavklaringspenger, en ytelse som skal gis personer som har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom.

Ble feilinformert

Men de er aktive arbeidssøkere, og har fått inntrykk av at CV-ene er tilgjengelige.

– Jeg tok kontakt med saksbehandleren min for å høre om cv-en min var tilgjengelig, og det mente han den var, sier Cathrine Duff Gausdal fra Sandnes.

Men NAV har lagt inn en sperre i datasystemet som gjør at CVene til 131.000 personer med nedsatt arbeidsevne aldri kommer opp når arbeidsgivere søker etter arbeidskraft.

– De som har nedsatt arbeidsevne som ikke er klar for arbeid blir unntatt fra søk i fra arbeidsgiver. Men det kan være sånn at NAV sine veiledere fortsatt foretar en jobbmatch, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV.

– Kunne vært i jobb

Alle de fire har fått inntrykk av at CV-ene er tilgjengelige. Renate Andreassen har vært på fire CV-kurs i regi av NAV. Men har aldri hørt at CV-en hun har lært å forbedre ikke er tilgjengelig.

– Jeg kunne kanskje hatt en fast jobb for lenge siden hvis NAV faktisk hadde gjort meg tilgjengelig i systemet. Jeg fatter ikke at de gjør det på den måten. Jeg står jo som arbeidssøkende, sier Renate Andreassen fra Moss.

Kjell Hugvik i NAV sier han forstår at Renate og andre arbeidssøkere reagerer på denne praksisen.

– Vi har kanskje ikke vært god nok til å informere om forskjellen mellom det å være klarert for arbeid slik at arbeidsgivere kan søke på cv-en hennes og når nav-veilederne bruker den. Men nå er hun klarert for arbeid og cven er gjort tilgjengelig også for arbeidsgivere, sier Hugvik.

Endrer rutiner

Totalt inneholder NAV sin CV-base 278.000 CVer. 131.000 av disse er sperret for eksterne søk fordi bruker er registrert med nedsatt arbeidsevne. Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne kan be om å bli gjort tilgjengelig i NAVs CV-base. Men få har gjort det.

– Hvorfor er dere ikke ærlige overfor de som oppdaterer cven sin og forteller dem at den er utilgjengelig?

– Det er ikke et spørsmål om vi er ærlige eller ikke, men kanskje vi ikke har vært gode nok på informasjon. Dette er en type informasjon vi ønsker at bruker skal ha og vi har skjerpet inn overfor NAV-veilederne at denne informasjonen kommer til brukerne, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV.

Overrasket

Lill Knutsen leder rekrutteringsfirmaet NøkkelPersonell i Stavanger. På NAV.no får hun tilgang til CVer til arbeidsledige og kan ta direkte kontakt med aktuelle kandidater.

– Vi bruker NAV sin base når vi ikke har de rette personene i vår egen base. Det er god tilgang på gode folk, sier daglig leder i NøkkelPersonell, Lill Knutsen.

Hun er overrasket over at mange arbeidssøkere ikke er tilgjengelig i NAVs CV-base.

– Det er jo synd for disse personene som ønsker en jobb. Når de har gjort det de skal ved å legge seg inn selv, da regner vi jo med at de ligger her de som søker jobb, sier Knutsen.

Som TV 2 tidligere har fortalt ville arbeidsledigheten her i landet vært langt høyere dersom NAV tok med arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne i sin statistikk.

– Slag i trynet

Anne, Renate og Marius og Cathrine er alle registrert som arbeidssøkere hos NAV, men har aldri vært synlige, verken i ledighetsstatistikken eller overfor mulige arbeidsgivere.

– Det har ikke min rådgiver på NAV sagt. Hun har sagt at den er tilgjengelig. Det er et slag i trynet, rett og slett. Det er jo helt sykt, sier Marius Vigre fra Nærbø.

– Hva er da poenget med å oppdatere den. Det er jo det som er hele poenget. Å komme seg ut i arbeidslivet. Da har jo NAV ingen nytte, sier Anne Nilsen fra Oslo.

– Hvis den ikke er tilgjengelig så er vi jo egentlig på stedet hvil, sier Cathrine Duff Gausdal fra Sandnes.