Andelen dagligrøykere har gått ned i de fleste land i verden siden 1990, men antall dagligrøykere og røykerelaterte dødsfall har økt i samme periode.
 Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Andelen dagligrøykere har gått ned i de fleste land i verden siden 1990, men antall dagligrøykere og røykerelaterte dødsfall har økt i samme periode.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere røyker og dør av røyking i verden

Hvert tiende dødsfall, 6,4 millioner, i 2015 skyldtes røyking. Halvparten av røykedødsfallene er registrert i fire land.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Andelen dagligrøykere har gått ned i de fleste land i verden siden 1990, men antall dagligrøykere og røykerelaterte dødsfall har økt i samme periode.

Det viser rapporen Global Burden of Diseases, en sammenstilling av materiale fra flere hundre forskere, presentert i det medisinske tidsskriftet The Lancet torsdag. Der kommer det fram at nedgangen i andelen som røyker, skjuler at antallet røykere og dødsfall knyttet til røyking faktisk øker. Hovedårsaken til dette er befolkningsøkningen i verden i perioden 1990 til 2015.

Aggressivt

I 1990 var det 870 millioner dagligrøykere i verden, 33 prosent av alle menn og 8 prosent av alle kvinner. I 2015 var 930 millioner røykere, som var 25 prosent av menn og 5 prosent av kvinner i verden. Økningen i røykerelaterte dødsfall var 5 prosent.

Forskerne advarer mot tobakksprodusentenes aggressive markedsføring rettet mot nye markeder i utviklingsland. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere anslått at antall røykere i Afrika sør for Sahara vil øke med 50 prosent i perioden 2010 til 2025.

Ansvarsfordeling

Rapporten i The Lancet trekker fram at antirøykekampanjer verden over har vært rettet mot forbrukere og myndigheter, men at hovedansvaret for dødsfallene ligger hos en håndfull multinasjonale selskaper med base i rike land.

Hvert tiende dødsfall, 6,4 millioner, i 2015 skyldtes røyking. Halvparten av røykedødsfallene er registrert i fire land: Kina, India, USA og Russland. De fire landene pluss Tyskland, Indonesia, Bangladesh, Filippinene, Japan og Brasil står for to tredeler av tobakksforbruket i verden.

Kun høyt blodtrykk er en større risiko for liv og helse enn røyking i verden i dag.

(©NTB)