Zoolog om skrantesyke blant reinsdyr: – Skyt alt!

Nervesykdommen som er konstatert blant villrein i Sør-Norge er akkurat så skummel som den høres ut til, sier zoolog Petter Bøckman.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Chronic Wasting Disease, eller skrantesyke, er en prionsykdom som rammer hjortedyr. I Norge vil det si rein, elg, hjort og rådyr. Prionsykdommer skader nervesystemet og er dødelige.

I fjor ble sykdommen konstatert blant villrein i Nordfjella-området. Dette var første gang sykdommen var påvist utenfor Nord-Amerika og Sør-Korea.

Så langt er sykdommen konstatert blant tre villrein i Nordfjella og hos to elger i Selbu.

Vet lite om smitten

I forrige uke ble det kjent at fagmiljøene anbefaler å skyte hele villreinstammen i Nordfjella i et forsøk på å utrydde smitten. Tiltaket støttes helhjertet av zoolog og universitetslektor Peter Bøckman.

– Dette er akkurat så skummelt som det høres ut. Dette er en prionsykdom, det er en sykdom det ikke finnes noen kur mot og det ikke finnes noen vaksine mot, sier Bøckman til God morgen Norge mandag.

Sykdommen ligner skrapesyke på sau, kugalskap på kuer og Creutzfeldt-Jacobs sykdom blant folk.

– Mattilsynet sier det er svært liten risiko for smitte til mennesker, dyr eller kjøtt?

– Ja og nei. For å få kugalskap, må du spise sentralnervesystemet til kyrne, og det er ingen som spiser reinsdyrhjerne og ryggmarg. Problemet her er at dette er en sykdom som handler om proteiner, sier Bøckman.

– Når de syke dyrene slikker på saltsteiner eller skiter, så følger disse tingene med ut, og så går dyra med nesa nede i graset og beiter, og så får de det i seg. Det kan spre seg til elg, som er et lavlandsdyr, og da har du den over hele landet, Hvis den sprer seg til sau, som det er en viss sannsynlighet for, så er det slutt på sauehold. Så dette må vi få bukt med før det sprer seg, sier Bøckman.

– Skyt alt og brenn dyrene

For å utslette sykdommen, anbefales det å skyte hele reinstammen i Nordfjella. Dette dreier seg om anslagsvis 1500 reinsdyr.

Norske regler setter imidlertid begrensninger for når det er lov til å skyte reinsdyr. Det er ikke lov å skyte dyr når de har små kalver. Peter Bøckman mener imidlertid man ikke bør vente med å slakte dyrene.

– Jeg er vanligvis veldig tilhenger av å være snill med dyrene, men ikke i dette tilfellet. Dra ut og skyt nå, sier han.

Zoologen mener også man bør brenne dyrene.

– Skyt dem og brenn dem, og la området ligge brakk i et par år før du slipper ut rein eller sau i området, sier han.

Kan få store konsekvenser

Foreløpig vet man ikke nok om hvordan sykdommen sprer seg. Men hvis det er nok at man spiser ting som har fått prionene på seg, kan det få store konsekvenser om man ikke gjennomfører drastiske tiltak nå.

– Om man lar være å gjøre noe nå og sykdommen sprer seg til elg og husdyr, så kan man havne i en situasjon hvor elgen skiter på blåbærene, og så må vi la være å spise blåbær om ikke vi vil ha den samme sykdommen. Og dette er altså en sykdom med alltid dødelig utgang og ingen kur, sier Bøckman.

OPPDATERT:

Veterinærinstituttet har i en epost 6. april bedt TV 2 om å korrigere Bøckmans uttalelser om denne alvorlige sykdommen. Veterinærinstuttet mener uttalelsene ikke er korrekte. Instituttets fagansvarlige for vilthelse, Knut Madslien, anfører følgende om risikoen for spredning til elg:

– To elg er allerede smittet i Selbu. Det er for tidlig å si om tilfellene hos elg og rein har en felles opprinnelse, men foreløpige analyser viser at de ser ulike ut.

Om å legge området brakk i et par år:

– Vitenskapskomiteen sier minimum fem år, men to år er for lite etter erfaringen med skrapesyke hos sau.

Om mulighet for smitte til mennesker:

– IKKE påvist smitteoverføring av CWD til menneske!!

Zoolog Petter Bøckman er gjort kjent med at Veterinærinstituttet ønsker å korrigere hans uttalelser. Bøckman sier til TV 2 at det ikke er omstridt at sykdommen ikke smitter direkte til mennesker.

– Det vi ikke vet, og som det er en viss mulighet for, er at CWD kan smitte til andre arter. La oss si at det skulle vise seg at sykdommen kan smitte til kyr. Og vi vet at det kan smitte fra ku til menneske, sier Bøckman.

Hans poeng er at vi vet for lite til å sykdommen til at man kan gjøre en 100 prosent sikker vurdering og at det derfor er mest fornuftig å la alarmen gå.

– Vi vet ikke nok om dette. Sykdommen er nesten ikke mulig å påvise annet enn postmortalt. Sykdommen gir forskjellige utslag hos forskjellige dyr, og det er en forferdelig skremmende sykdom. Det som skjer er at hjernen din råtner på rot. Det finnes mange fæle måter å dø på, men dette kommer høyt på listen, sier Bøckman.

Mattilsynet: Trenger ikke å være redd for viltkjøtt

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook