Advokaten mener han har tre bevis på at Mahad snakker sant

Mahad Mahamuds advokat har sendt en formell begjæring til Utlendningsnemda (UNE), om å gjøre om vedtaket om å ta fra ham statsborgerskapet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Humlen ber UNE om å gi Mahad det norske statsborgerskapet tilbake, etter at han personlig reiste til Djibouti for å skaffe bevis for at Mahad snakker sant, om at han for 17 år siden kom fra Somalia som flyktning.

Bror?

Oslo tingrett trodde ikke på Mahad, og la til grunn at Mahad har løyet, og egentlig er fra nabolandet Djibouti.

Dermed ble UNEs vedtak om tilbakekall av statsborgerskap stående.

I brevet til UNE viser Humlen til at en politirapport med påstander om at Mahad har en navngitt bror i Djibouti var det mest sentrale i dommen 12. mars.

Det ble framlagt et nytt passbilde i retten av den påståtte broren Abdoulkader Abdi Mohamed, og et gammelt bilde av det alle er enige om er Mahads bror.

Nasjonalt ID-senter sammenlignet bildene, og fant at det var sannsynlighetsovervekt for at de to bildene var av samme person. Mahad nektet for at Abdoulkader er hans bror, men ble ikke trodd.

Siden beviset kom bare noen dager før rettssaken startet, rakk ikke Mahads advokat å framskaffe motbevis.

Nå oversender Humlen opplysningene han fikk fra Abdoulkader Abdi Mohamed under oppholdet i Djibouti, som bevis for at dette ikke er Mahads bror.

Dette er opplysningene Humlen mener beviser at Mahad snakker sant:

1. Et dokument med oversikt over Abdoulkaders familie, som skal være fra Folkeregisteret i Djibouti. Ifølge oversikten fikk foreldrene tre sønner. Den yngste er Abdoulkader, de to andre er mye eldre enn Mahad.

2. ID-bevis på alle de tre brødrene, samt foreldrene, og dødsattest på mor.

3. Nye bilder av Abdoulkader, som er bedre enn de Nasjonalt ID senter brukte i ansiktssammenligningen.

«Den vedlagte dokumentasjonen viser etter denne parts mening, at det ikke er noe slektskapsforhold mellom utlendingen (Mahad red. anm.) og den navngitt Abdoulkader», heter det i brevet.

Vil bidra til å oppklare saken

Abdoulkader bekrefter ifølge Humlen at han har sendt penger til Mahads mor, og at han skal ha hatt kontakt med Mahads familie i Etiopia.

Humlen skriver i brevet at Abdoulkader finner det beklagelig at norske myndigheter ikke har kontaktet ham, og vil gjerne bidra til å oppklare saken.

«Det er også nødvendig å be om verifikasjon fra UNEs side, ettersom spørsmålet om relasjonen mellom utlendingen og den navngitt Abdoulkader, vil være av sentral betydning for den videre rettslige behandlingen, dersom UNE ikke omgjør i medhold av herværende begjæring», heter det i anmodningen.

Dersom UNE finner det nødvendig for å avklare om de er brødre, er begge villige til å ta DNA-test, framholder advokaten.

Humlen ber UNE raskt gjøre vedtak om at Mahad får oppholdstillatelse mens begjæringen om å gjøre om vedtaket om tilbakekall av statsborgerskap blir behandlet. Mahad håper på positivt svar fra UNE.

– Jeg håper jeg får love til å jobbe igjen så snart som mulig. Det er det viktigste for meg, sier han.

UNE ønsker ikke å kommentere begjæringen fra advokaten før den er ferdig behandlet.