Det har vært knyttet stor spenning til innstillingen til bevæpningsutvalget, som skal komme med sine anbefalinger onsdag formiddag. Utvalget ble satt ned i mai i fjor.

Flertallet i et splittet utvalg at norsk politi skal være ubevæpnet.

Politiet har i dag en ordning med såkalt fremskutt lagring, der politiets skytevåpen ligger låst i en kasse i politibilen. Tidligere måtte våpen hentes ut på politihuset. Utvalget er bedt om å evaluere både denne ordningen, som har eksistert siden 2013, og den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.

Foreslår elektrosjokkvåpen

– Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen, sa utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle da hun la fram bevæpningsutvalgets rapport onsdag formiddag.

Sammen med fire øvrige utvalgsmedlemmer utgjør hun flertallet som har anbefalt en videreføring av dagens ordning med et ubevæpnet politi.

Utvalget har et klart inntrykk av at politiet generelt har ment at den midlertidige bevæpningen som er blitt videreført til sammen åtte ganger de siste årene, har fungert godt.

At det generelt er få negative tilbakemeldinger fra publikum, har imidlertid en årsak, mener utvalget. Intervjuer har vist at flere har opplevd terskelen for å ta kontakt med politiet som høyere, og Hasle viste også til at flere opplevde politiet som mer aggressive.

– Spørsmålet om bevæpning angår mange, både polititjenestepersoner og alle innbyggerne i en stat. Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sa Hasle.

Utvalget ønsker også en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer i politidistriktene og kommer med en rekke andre anbefalinger.

KrF utsetter

Kristelig Folkeparti bestemte seg på onsdagens gruppemøte for å utsette behandlingen av hvorvidt partiet ønsker å avgradere sammendraget av Riksrevisjonens sikkerhetsrapport eller ikke.

Partiets medlem i Kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, mener saken er så alvorlig og vil skape presedens for hvordan lignende saker håndteres i fremtiden at de ønsker å bruke mer tid på avgjørelsen.

Regjeringen ønsker å holde innholdet henmelig og viser til Sikkerhetsloven, men et stortingsflertall kan likevel bestemme seg for offentliggjøring i strid med regjeringens ønske.

(NTB/TV 2)