Store forskjeller i Skole-Norge: Sjekk din kommune

Sjekk om din kommune har brukt øremerkede lærermidler på flere stillinger og hvordan utviklingen i lærertetthet har vært der du bor. Klikk på kommunen på kartet!

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved å klikke på din kommune kan du sjekke utviklingen der du bor.

TV 2 har hentet inn data fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI), Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Dataene har gitt muligheten til å se på utviklingen i bruken av øremerkede midler og lærertetthet på kommunenivå.

Data for din lokalskole finner du hos GSI

Øremerkede midler

Gjennom de borgerlige partienes forhandlinger fikk 100 utvalgte kommuner fra 2015 tilskudd til flere lærerstillinger på 1.-4. trinn. Fra 2016 fikk alle kommunene tildelt øremerkede midler som skulle gå til å styrke antall lærerårsverk i skoleåret 2016/17.

TV 2 har derfor sammenlignet antall lærerårsverk i all undervisning på 1.-4. trinn i kommunene, fra 2014/15 som var det siste året før det ble gitt ekstra øremerket støtte, med tilsvarende tall for 2016/17.

Dette er en teoretisk øvelse på kommunenivå, men resultatet er at i rundt 35 prosent av kommunene så har antall lærerårsverk gått ned til tross for de øremerkede midlene.

Utvikling i lærertetthet

Antall lærerårsverk alene sier ikke nødvendigvis alt om kommunenes prioriteringer fordi elevtallet samtidig kan ha forandret seg.

Vi har derfor også tatt hensyn til utviklingen i lærertetthet i ordinær undervisning på 1.-4. trinn og har tatt utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets tall for den såkalte gruppestørrelse 2.

Resultatet her er at lærertettheten utvikler seg i negativ retning i rundt 46 prosent av landets kommuner.

For landet som helhet ser man en forbedring fra 16 elever per lærer i snitt i 2014/15 til 15,8 i 2016/17.