SAMARBEIDET: Ifølge Konkurransetilsynet har fire forlag samarbeidet om boikott av en bokdustributør. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix.
SAMARBEIDET: Ifølge Konkurransetilsynet har fire forlag samarbeidet om boikott av en bokdustributør. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix.

Fire forlag får millionbøter for ulovlig samarbeid

Konkurransetilsynet har ilagt fire forlag til sammen 32 millioner i gebyr for ulovlig samarbeid.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Aschehoug får et gebyr på 9,66 millioner kroner, Cappelen Damm får et gebyr på 9,1 millioner kroner, Gyldendal 7,88 millioner kroner og Vigmostad & Bjørke 4,56 millioner kroner.

– Forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted Forlag har brutt konkurranseloven. De har samarbeidet om en kollektiv boikott av distributøren Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon, sier settekonkurransedirektør Mads Magnussen i en pressemelding.

Konkurransetilsynets vurdering er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i massemarkedet for bøker. Dette markedet omfatter utsalgssteder for bøker som ikke er tradisjonelle bokhandlere, slik som kiosker, dagligvarebutikker og bensinstasjoner, heter det i pressemeldingen.

– Boikottet distributør

– De fire forlagene står for hoveddelen av leveransene av bøker til norske forbrukere. Boikotten gikk ut på å ikke levere bøker til én av to distributører. Den eneste reelle konkurrenten til Interpress var Bladcentralen, hvor alle de fire forlagene var eiere, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet gjennomførte i april 2014 bevissikring hos de fire forlagene og har gjennom forklaringer, gransking av papir- og datamaterialer og systematisering av informasjon konkludert med at forlagene har brutt regelverket.

– Konkurransebegrensende samarbeid er et alvorlig brudd på konkurransereglene og gebyrene på til sammen 32 millioner kroner som er ilagt forlagene understreker dette, sier Nese.

Uenige

Cappelen Damm uttaler etter en første gjennomgang av vedtaket at de er uenige i vurderingene Konkurransetilsynet har gjort.

– Forlaget har, i motsetning til det Konkurransetilsynet har lagt til grunn, ikke hatt noe foranledning til å koordinere sin atferd med andre aktører om en boikott av Interpress og Reitan. Grunnen til dette er at Cappelen Damm siden 2008 ikke har hatt distribusjon gjennom Interpress, og selskapet har dermed heller ikke hatt noen foranledning til å delta i en påstått kollektiv boikott rettet mot Interpress, uttaler forlaget.

– Vi mener å ha dokumentert at Cappelen Damm ikke har deltatt i noen form for koordinering av hva forlagene skulle foreta seg overfor Interpress. Cappelen Damm har ikke levert til Interpress på mange år. Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner, sier Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Cappelen Damm.

Forlaget vil nå vurdere hvordan de går videre med saken. Konkurransetilsynets avgjørelse kan bringes inn for Oslo tingrett.

Vigmostad & Bjørke kjøpte opp Schibsted forlag i 2015.

– Dette er et forhold som er fra tilbake i tid, og i kjøpsavtalen med Schibsted står det at de står ansvarlige for en eventuell bot, sier informasjonssjef Anne Iversen i Vigmostad & Bjørke til E24.