OPPGITT: Gordana Hansen er skuffet over behandlingen hun fikk da hun trengte nytt pass, og ikke minst at damen i skranken klippet i stykker passet hun hadde med seg - tre måneder før gyldigheten gikk ut.   Foto: Kjersti Johannessen/TV 2. 
OPPGITT: Gordana Hansen er skuffet over behandlingen hun fikk da hun trengte nytt pass, og ikke minst at damen i skranken klippet i stykker passet hun hadde med seg - tre måneder før gyldigheten gikk ut.   Foto: Kjersti Johannessen/TV 2. 

Gordana fikk sjokk da hun skulle få nytt norsk pass

Fordi fødelandet ikke lenger eksisterer ble Gordana nektet nytt norsk pass. Dette til tross for at hun har vært norsk statsborger i 30 år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Gordana Hansen (54) ble født i det tidligere Jugoslavia, i den delen som nå er Serbia. Hun kom til Norge i 1966 - bare 3 år gammel.

– Jeg har i løpet av disse 51 årene i Norge aldri opplevd diskriminering av noe slag, forteller tobarnsmoren som jobber i Direktoratet for økonomistyring i Oslo.

Hennes norske pass var gyldig til juni i år. Da hun spontant bestemte seg for å ta en utenlandstur i påsken, bestilte hun time for å få nytt pass. Det er nemlig slik at mange land krever at passet har en gyldighet på tre måneder fra innreise. Gordana bestilte seg en time på passkontoret til politiet på Lillestrøm 14. mars.

Diskriminert for første gang

Hun tok med seg det nær ti år gamle norske passet, hvor det står at hennes fødelandet er Serbia og at fødestedet er Beograd.

Men da hun kom frem til skranken, blir hun overrasket. Hun får beskjed om at hun må bevise sitt fødested for Folkeregisteret. Dette til tross for at hun har bodd over 50 år i Norge og har hatt norsk statsborgerskap siden 1985.

– Jeg får beskjed at det er Folkeregisterets data som gjelder, og at det fødelandet som kommer opp på meg er Jugoslavia. Siden ikke landet lenger finnes, står det at mitt fødeland er ikke-eksisterende/ugyldig.

Gordana sier til TV 2 at hun forsøkte å forklare at dette var riktig, at hun var født i landet som tidligere het Jugoslavia, men at krig hadde endret historien og at nye landegrenser måtte strekes opp. Men hun fikk ikke bevilget søknad på nytt pass.

– I stedet for å gi meg passet mitt tilbake, slik at jeg i alle fall kunne ha det som identitetsbevis i de månedene det er gyldig, lager damen i skranken hull i det. Og så, foran øynene mine, klipper hun det i tillegg i stykker. Så får jeg beskjed om at jeg burde ha fulgt med i mediene om hvor politiet henter data fra, og at politiet ikke lenger kan overskrive opplysningene fra Folkeregisteret, sier Gordana, som betegner opplevelsen som svært uhyggelig.

Hun sier at det var så surrealistisk at hun tenkte at det måtte være skjult kamera. Da det ble klart at det faktisk var virkeligheten, fikk hun en vond følelse.

– Jeg pleier å vise følelser, men akkurat da ble jeg bare helt matt. Jeg har alltid blitt godtatt i Norge, hatt venner og følt meg trygg. Og så er det politiet som skulle være de første til å diskriminere meg – det er helt utrolig.

En fremmed etter 50 år

Fra 2016 er det nemlig slik at alle personer med norsk statsborgerskap som er født i andre land må ha sitt fødested registrert i Folkeregisteret.

Passet ble klippet i stykker på Lillestrøm politistasjon. Det betydde at hun ikke kunne bruke det som legitimasjon mens hun ventet på det nye. Foto: TV 2. 
Passet ble klippet i stykker på Lillestrøm politistasjon. Det betydde at hun ikke kunne bruke det som legitimasjon mens hun ventet på det nye. Foto: TV 2. 

Gordana forteller at da måtte hun starte bevisføring av fødested, siden det i Folkeregisteret kun står fødeland Jugoslavia, uten fødested. Hun sier hun fikk to valg:

a) Folkeregisteret kan etterregistrere fødestedet hvis fødestedet er registrert hos utlendingsmyndighetene (UDI). Har du et vedtak om statsborgerskap fra UDI der fødested fremgår, kan du sende inn det som bekreftelse på fødested.

b) Folkeregisteret kan ellers etterregistrere fødested i folkeregisteret på grunnlag av fødselsattest fra landet du ble født.

Dagen etter reiste Gordana til Folkeregisteret for å ordne opp i problemene. Det skulle bli vanskeligere enn hun hadde trodd.

– Jeg har ikke vedtaket om statsborgerskap lenger. Jeg kan ha levert det i original da jeg søkte om norsk pass første gangen, så derfor leverte jeg inn fødselsattesten. Den er i original og er utstedt i Jugoslavia av den føderale republikk Serbia og påført at fødeby er Beograd.

Gordana forteller at damen bak skranken sa at fødselsattesten måtte ha et stempel som beviste at den var ekte, såkalt «apostille». Hun sier at hun ba damen forklare hva det betyr, og hvor det står at dette stemplet kreves.

Gordana har hatt tre norske pass tidligere, og det har aldri vært noe problem å fornye. Før nå. 
Gordana har hatt tre norske pass tidligere, og det har aldri vært noe problem å fornye. Før nå. 

– Hun klarte ikke å forklare det. Jeg viste til folkeregisterets nettside hvor det kun står at fødselsattest fra annet land skal fremvises. Motvillig fyller hun ut skjema og vedlegger en kopi av fødselsattesten. Jeg ber om at det blir notert at dette haster, men jeg tviler på at det ble gjort.

Hun sier at hun da begynte å bli litt stresset med tanke på om hun kom til å få et nytt pass før hun skulle på påsketur.

– At Folkeregisteret så på meg som en fremmed, det var veldig ubehagelig. Jeg har vært i Norge i nesten femti år, og så blir jeg behandlet som om jeg kom i går.

Ble svett

Siden ikke fødselsattesten hennes ikke var bra nok bevis for fødested, tok hun kontakt med UDI også.

– Jeg tenkte at de kunne skaffe meg en utskrift av dokumentet for bevilgning av statsborgerskap fra 1985. Dette ville kanskje spare tid og gjøre behandlingen raskere. Men UDI fant meg ikke i systemet da jeg ringte. Da kjente jeg at jeg var kokvarm og måtte ta av meg jakka, forteller Gordana.

UDI sier at hun må kontakte Arkivverket, der man har et arkiv for gamle utlendingssaker, som ble behandlet av datidens Statens Utlendingskontor (SU).

Men dagen etter får hun beskjed at heller ikke der finnes hennes sak i arkivet. Hun får igjen beskjed om at henvendelsen rettes til Utlendingsdirektoratet (UDI), men hun får med seg et saksnummer som hun kan oppgi.

– Men da jeg ringer til UDI igjen, aner personen jeg snakker med ingen ting om UDIs historie, eller at søknader om statsborgerskap har foregått i en rekke statlige institusjoner opp gjennom årene, og at min har vært behandlet av Statens Utlendingskontor (SU). Det nummeret jeg hadde var helt ukjent for henne, og hun snakket dårlig norsk. Etter å ha søkt hjelp flere ganger, og ringt meg tilbake to ganger, forstår hun at hun må ta kontakt med dokumentarkivet i UDI.

Fikk hjelp

Det nærmet seg stengetid fredagen, og Gordana fikk beskjed om at hun skulle bli oppringt over helgen.

Tirsdagen ringte UDI. De hadde funnet mappen, og skulle sende bekreftelse i posten samme dag.

Men åtte dager etter hadde dokumentet fortsatt ikke kommet, og folkeregisteret hadde bekreftet at de ikke kunne behandle saken uten den. Gordana fikk tak i personen i UDI som hadde skrevet ut dokumentet. Damen var svært imøtekommende, og møtte Gordana utenfor UDI, for å gi henne en kopi i papir. Med det i hånden kunne hun dra rett til Folkeregisteret.

Dagen etter var det blitt scannet, og på telefon fikk Gordana tak i saksbehandleren. Han var grei, og fikk ordnet opp i problemet på telefonen. Når fødeby var på plass, var det ikke noe problem å få fikset nytt pass på Nittedal lensmannskontor.

Fikk reise til slutt

Samme kveld fikk Gordana endelig brevet fra UDI i posten. Da fikk hun seg en ny overraskelse. For vedlagt var også en kopi av bevilgningen for statsborgerskap hvor både fødeland og fødested er påført. Her står det at kopi er sendt til Folkeregisteret - allerede i 1985!

Gordana fikk passet sitt i posten uka før påskeferien, og kunne dermed dra på ferie som planlagt. Men hun er skuffet over hva hun måtte gjennom for noe hun trodde var en bagatell.

– Du jobber selv i staten. Hvordan føles det å bli møtt på denne måten?

– Jeg har stor forståelse for at vi må ha lover og regler som skal gjelde for alle. Her har ting vært totalt urimelig, og det kommer jeg rett og slett ikke over. Dette gjelder ikke bare meg. Skulle jeg forholdt meg til behandlingstiden, ville dette tatt flere måneder. Jeg har ringt hver dag, hver uke. Og hver gang har jeg måttet forklare hele historien på nytt, fordi det ikke er noe system eller logg. Det er håpløst.

Kan klage til politiet

Politiinspektør Kjersti Guåker er seksjonsleder forvaltning i Øst politidistrikt. Hun sier til TV 2 at det er beklagelig at Gordana Hansen oppfattet seg diskriminert etter besøket på passkontoret i Lillestrøm. Hun ønsker ikke å svare på om systemet er godt nok når det gjelder registrering av fødeland og fødested.

– Politidistriktet følger de retningslinjer som er gitt av Politidirektoratet, både når det gjelder innføring av fødested i pass, og de retningslinjer som er gitt for makulering av pass.

Hun understreker imidlertid at politiet ikke har anledning til å gå inn i enkeltsaker.

– Hvis vedkommende mener at politiet har gjort feil eller opptrådt kritikkverdig, kan hun fremsette en klage.

UDI: Skjønner at det er vanskelig

Områdesjef Anne Kari Kollstrøm i UDI sier til TV 2 at de forstår at denne prosessen har vært vanskelig, og at de har bistått henne så godt de kan.

– I dette tilfellet tok det noe tid å finne fram til vedtaket om norsk statsborgerskap, ettersom det ble fattet for 32 år siden - før UDI ble opprettet. Hun har aldri vært registrert i vårt elektroniske saksbehandlingssystem. Vi har gode rutiner for å finne fram til rett person også i dette eldre papirarkivet, men det er naturlig nok mer tidkrevende, sier Kollstrøm.

Hun sier at selv om vedtaket om norsk statsborgerskap fra 1985 inneholdt opplysninger om fødested, og kopi av dette vedtaket var sendt i papir til Skattedirektoratet, ble ikke alle opplysninger fra vedtaket registrert i folkeregisteret.

– Endringen i rutiner for utstedelse av norske pass har ført til at UDI har fått en rekke tilsvarende henvendelser fra personer det siste året som ønsker bekreftelse på fødested, og vi forsøker å bistå med å framskaffe denne informasjonen så godt vi kan.

Endres ikke automatisk

Hos Skatteetaten, som har ansvaret for Folkeregisteret, ønsker de heller ikke enkeltsaker. De viser til rutinen for registrering av opplysninger om fødested og fødeland.

– Når det gjelder senere korrigering av opplysninger i folkeregisteret, stilles det strenge krav til dokumentasjon for registrering av forhold som har funnet sted i utlandet, sier Harald Hammer, som er underdirektør i rettsavdeling for folkeregisteret i Skattedirektoratet.

Hovedprinsippet er at opplysninger om fødeland og fødested er statisk informasjon i folkeregisteret som ikke er gjenstand for endring. Ved melding om innflytting registreres fødested i folkeregisteret basert på påstand, utifra opplysninger i flyttemelding/pass eller det som UDI har registrert.

Han sier at dersom Folkeregisteret får melding om endring av statsborgerskap, er det bare statsborgerskapet som oppdateres. Fødested blir ikke automatisk korrigert.

– Et vedtak om statsborgerskap fra UDI er tilstrekkelig dokumentasjon for å søke om å korrigere opplysning om fødested hvis man ønsker å endre det som er registrert, sier Hammer.

– Ikke imponert!

Gordana er imidlertid ikke imponert over svarene hun får.

– UDI bekrefter at vedtaket om norsk statsborgerskap fra 1985 inneholdt opplysninger om fødested, og kopi av dette vedtaket var sendt til Skattedirektoratet. Skatteetaten svarer at melding om innflytting registreres med fødested i folkeregisteret etter melding fra UDI. Dette endres ikke om de mottar melding om endring av statsborgerskap.

– Så hvorfor hadde jeg da dette problemet, hvorfor stod ikke fødested registrert på meg? Det er jo det saken dreier seg om, sier Gordana.

Hun mener det er helt tydelig at rutinene til skatteretten ikke fungerer og er oppgitt over at hun og andre i samme situasjon må lide for deres feil.

Torsdag fortalte TV 2 om Aina (47) som opplever at hun kanskje ikke får nytt pass før ferien, fordi hun ble født på Madagaskar i 1969, der foreldrene jobbet som misjonærer.

– Hva er det som skjer i Norge nå, dette går ikke an! Her må justisministeren komme på banen umiddelbart, og både sørge for at hun får pass, og en unnskyldning, sa Venstres stortingsrepresentant Abid Raja om den saken.