15 boliger i Odda i Hardanger evakueres på grunn av rasfare i området, opplyser Odda kommune på sine nettsider.

«Etter samråd med NGI (Norges Geotekniske Institutt) har lensmannen i Hardanger besluttet evakuering av 15 boliger øverst på Tokheim på grunn av farenivå fire snøras. Politiet håndterer evakuering og kontakter direkte hver bostand», skriver kommunen.

– Vi påbegynte evakueringen litt før halv fem, men så har det vært litt organisering før selve evakueringen begynte for noen timer siden, sier operasjonsleder Arve Samsonsen til TV 2 like etter klokken 20.

  • Tlf/SMS/MMS: 02255
  • E-post: tips@tv2.no
  • Fra utlandet: +47 915 02255

29 personer er evakuert ved 20-tiden mandag. Blant dem seks barn. Husstandene som evakueres ligger i de mest rasutsatte områdene.

– Det er skredfare nivå fire i området, og det var meldt nedbør og vind. På bakgrunn av det ble det besluttet å evakuere et område, sier Samsonsen.

Innkvarteres på hotell

De evakuerte blir tatt hånd om av politiet, og det etableres alternativ innkvartering på hotell for dem som behøver det. Andre er innkvartert privat hos familie eller andre bekjente.

Klokken 20.30 ble det holdt det informasjonsmøte for alle evakuerte på Hardanger hotell, hvor blant annet ordføreren var tilstede.

– Nå har vi hatt møte med de evakuerte. De gir uttrykk for at de er fornøyde med at de ble varslet, og glade for at de er ivaretatt, sier ordfører Roald Aga Haug til TV 2.

Han legger til at de er relativt vant med beredskapssituasjoner i Odda, og at det er godt samarbeid mellom politi, sykehus og kommune.

Flere ras de siste dagene

Ifølge Hardanger Folkeblad, som først meldte om situasjonen, har det gått flere snøras i området de siste dagene, etter at store snøskavler har bygget seg opp på grunn av vind.

Snøskredskalaen har fem nivåer, hvor nivå fire betegnes som stor rasfare, mens nivå fem betegnes som meget stor.

Situasjonen vil vurderes på nytt tirsdag.

Også skredfare i sør

Også i Rogaland fører kraftig snøfall og mye vind til stor snøskredfare. Faregraden er ventet å øke til fire på skalaen på tirsdag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ber skiløpere og snøscooterkjørere om å holde seg unna alt skredterreng. Enkelte veistrekninger kan også være utsatt, opplyser direktoratet.

Skredfaren vil være størst i fjellet nordøst i Rogaland, der det vil komme mest snø. Store skred som løsner høyt til fjells, kan ifølge NVE ha lang rekkevidde og komme helt ned til fjorden/dalen.