Vil gjøre det mulig å sjekke alle tidligere celleprøver

Nå vil helsemyndighetene gjøre det mulig for alle laboratorier å sjekke celleprøver tilbake i tid – slik det allerede fungerer i Danmark og Sverige.

Avdøde Thea Steen opplevde at celleprøvene hennes ble feiltolket. Selv om de ble analysert ved samme laboratorium med et års mellomrom ble de ikke tatt frem og tolket i sammenheng.

– Laboratoriene har et enormt ansvar for vi snakker om liv eller død, sier Theas mor Tove Steen.

Som TV 2 har fortalt har en fjerdedel av kvinnene som årlig får påvist livmorhalskreft fått beskjed om normale prøver sist de tok prøve.

Problem hvis kvinner flytter

Derfor har både Kreftregisteret og forskere ønsket at laboratoriene får større oversikt over prøvehistorikken til norske kvinner.

– Det er helt nødvendig å ha tilgang på historikken for å tolke prøver og se på prøver og dermed følge opp kvinnene riktig, sier Ameli Tropé, leder av livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret.

– Tidligere prøveresultater må være tilgjengelig, for mange kvinner opplever dessverre å få feilvurdert sine celleprøver fordi laboratoriet ikke har oversikt om kvinnen har hatt unormale prøver tidligere, sier professor Ole Erik Iversen til TV 2.

I dag er det slik i Norge at hvis kvinner flytter eller prøvene sendes til andre laboratorium får man ikke sett utviklingen.

– I Danmark kan alle laboratoriene se med et par tastetrykk hvilke resultater og prøver kvinnen har hatt før. Det har vi ikke i Norge, vi har arbeidet for det lenge, men det har vært stor motstand, sier professor Ole Erik Iversen ved Universitetet i Bergen.

Vil gi laboratorium full tilgang

Men etter TV 2s reportasjer om feiltolkning av celleprøver vil helsemyndighetene gjøre det mulig for laboratoriene å få tilgang på prøvehistorikken.

– Kvaliteten kan bli bedre gjennom å følge utviklingen i en kvinnes prøver og Kreftregisteret og laboratoriene skal nå utveksle informasjon, sier helseminister Bent Høie til TV 2.

I et brev fra Helsedirektoratet er man tydelig på at laboratorier bør kjenne til tidligere prøveresultater og trenger flere opplysninger for å vurdere hvordan de skal følge opp kvinnene:

– Vi legger til grunn at screeninghistorikken vil være relevante og nødvendige opplysninger for laboratoriene, og at Kreftregisteret kan utlevere den for å sikre at kvinnene får helsehjelp på forsvarlig måte.

Men akkurat hvordan laboratoriene skal få tak i celleprøvene er ikke klart ennå.

– Helsedirektoratet har nå klarlagt at dette er mulig å få til, så regelverket ikke er til hinder for dette, sier Høie.