Vil ha nedre grense for kvalitet i skolen:

– Norsk skole har ikke vært god nok

SKOLELØFT: Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la i dag frem det de mener er starten på et nytt skoleløft.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
SKOLELØFT: Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la i dag frem det de mener er starten på et nytt skoleløft. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at barneskoleelever som sliter med lesing og skriving skal få hjelp med en gang, og ønsker en nedre grense for kvalitet i skolen.

Statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Torbjørn Røe
Isaksen (H) la mandag frem tiltakene som kommer i stortingsmeldingen «Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen» på Lakkegata skole i Oslo.

– Vi kan ikke sitte å se på at elever årlig og systematisk går ut med vesentlig dårligere muligheter enn elever i andre deler av landet, sier Røe Isaksen i sin tale for skolen.

Kunnskapsministeren foreslår derfor å etablere en nasjonal nedre grense for kvalitet.

– Det betyr at vi gjennom en rekke indikatorer, skolemiljø, mobbing, læring, skal identifisere de kommunene som vedvarende gjennom flere år ikke klarer å løfte skolekvaliteten. Og så skal vi sette inn tiltak, sier Røe Isaksen.

– Bortkastet for samfunnet

Regjeringen vil med denne stortingsmeldingen i større grad hjelpe elever på barneskolen som blir hengende etter. Det er satt av 100 millioner til lokal skoleutvikling, med en planlagt opptrapping mot 500 millioner de neste årene.

– Det er bedre å sette inn tiltak tidlig enn å vente og så reparere. Det er også dårligere økonomisk. Disse tiltakene er starten på et nytt skoleløft, sier Røe Isaksen.

Statsminister Erna Solberg sier for mange barn blir hengende etter i skolen, og kaller det sløsing med menneskelige ressurser og bortkastet for samfunnet.

– Norsk skole har ikke vært gode nok på dette. Hadde vi gitt god opplæring de første årene ville færre falt ut senere, sier Erna Solberg til TV 2.

Hun mener skole er noe av det viktigste samfunnet kan investere i, og understreker at alle barn skal få den hjelpen de trenger til å lære å lese og skrive skikkelig.

– Vi vet for lite

Regjeringen ønsker også å styrke ledelsen i skolen, særlig ved at rektor skal få mer kompetanse. Det foreslås en plikt til kommuner om å tilby videreutdanning til rektorer. Torbjørn Røe Isaksen sier det også skal brukes mer penger på forskning.

– Vi skal forske mer på hva som fungerer i skolen. Vi vet at det er noe som fungerer og noe som ikke fungerer, men vi har altfor liten systematisk kunnskap om det, sier Røe Isaksen.

I tillegg vil kunnskapsministeren reformere spesialundervisningen, både når det gjelder å følge opp dem som sliter og dem med stort potensial.

– Fortsatt møter jeg foreldre for barn i ungdomsskolen som sier barnet ikke har fått den hjelpen de skulle hatt på et tidlig stadie. Med disse tiltakene tar vi videre de gode tiltakene regjeringen allerede har gjort, sier Røe Isaksen.

Arbeiderpartiet ikke imponert

Christian Tynning Bjørnø (Ap) sier Høyre og Frp fem ganger har stemt mot tidlig innsats i Stortinget de siste fire årene. Han synes ikke det er veldig tillitsvekkende at regjeringen kommer med nye løfter på tampen av regjeringsperioden.

– Mangel på tidlig innsats er den viktigste årsaken til at 15.000 elever faller ut av videregående opplæring hver år. Etter fire år med somling frykter vi at det betyr at 60.000 flere kan falle fra, sier Bjørnø.

Han mener løftene regjeringen i dag legger frem i hovedtrekk er den «lese-, skrive- og regnegarantien» Arbeiderpartiet foreslo i 2013, og som Ap har foreslått i hvert eneste budsjett siden.

Hver eneste gang har regjeringen stemt mot, sier Bjørnø.

Han understreker at det å gi lærerne tid og tillit er avgjørende for å lykkes med tidlig innsats, og mener det ikke holder med lover og kontrollsystemer dersom kommunene ikke har penger til å følge opp.

– Flere lærere og bedre kommuneøkonomi må være en selvsagt del av en troverdig satsing på tidlig innsats, sier Bjørnø.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook