REAGERER: Arbeiderparti-representanten Anette Trettebergstuen (i midten), her sammen med Arild Stokkan Grande og Jonas Gahr Støre, reagerer kraftig på forskjellene som viser seg mellom fattige og rike i breddeidretten. 
REAGERER: Arbeiderparti-representanten Anette Trettebergstuen (i midten), her sammen med Arild Stokkan Grande og Jonas Gahr Støre, reagerer kraftig på forskjellene som viser seg mellom fattige og rike i breddeidretten.  Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Politikere reagerer: – En svært alvorlig situasjon som bryter med NFFs egen visjon

Oslo-ordfører Marianne Borgen og leder for Arbeiderpartiets familie- og kulturfraksjon, Anette Trettebergstuen, reagerer kraftig på opplysningene om at barn og unge slutter med organisert idrett på grunn av prisnivået.

Josimar-redaktør og fotballtrener Frode Lia slår sammen med tidligere fotballtrener Eivind Bisgaard Sundet nå alarm om prisnivået i norsk breddefotball.

Begge mener flere spillere blir tvunget til å gi seg med idretten fordi foreldrene må betale regninger på over 20.000 kroner i året.

– Det er helt klart blitt en klasseforskjell blant barn og unge i fotballen. Dersom de vil ha det beste tilbudet, som et elitelag i en stor klubb, så koster det penger. Mye penger. Samtidig er det mange som ikke får den samme muligheten fordi de har ikke råd, rett og slett, slår Sundet bestemt fast.

– Trist og nedslående
Leder for Arbeiderpartiets av familie- og kulturfraksjon, Anette Trettebergstuen, reagerer kraftig på opplysningene om at barn og unge blir tvunget til å gi seg med organisert idrett på grunn av kostnadsnivået.

REAGERER: Oslo-ordfører Marianne Borgen reagerer kraftig på de økte forskjellene i breddefotballen.
REAGERER: Oslo-ordfører Marianne Borgen reagerer kraftig på de økte forskjellene i breddefotballen. Foto: Niklas Halle'n

Hun mener det er nedslående for idretten om noen barn og unge må slutte på grunn av økonomi.

– Hver eneste fotballjente eller eller gutt som slutter fordi det er blitt for dyrt, er et nederlag for norsk idrett og for oss som samfunn. Idretten er en unik arena for fellesskap og integrering, og det er trist og nedslående at noen stenges ute fra dette fellesskapet på grunn av økonomi. Dette er ikke en ny problemstilling, men det har skjedd for lite for å snu utviklingen, slår Anette Trettebergstuen fast overfor TV 2.

Oslos ordfører: – Dette er en svært alvorlig situasjon
Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) er enig. Hun beskriver situasjonen som alvorlig.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og bryter med NFFs egen visjon om «fotball for alle». Flest mulig, best mulig og lengst mulig, oppsummerer ordføreren.

Før hun utdyper:

– At idretten nå har så høye kostnader at mange barn aldri begynner på idrett, eller slutter tidlig, er ikke akseptabelt. Jeg får stadig henvendelser fra foreldre og trenere som sier at idretten og aktiviteter for barn koster for mye. Barn forhindres dermed fra deltakelse i idrett sammen med andre barn. Idretten som burde være for alle barn, har for mange blitt en arena mange aldri får begynne, eller der mange slutter tidlig av økonomiske grunner. Dette er uakseptabelt. Forrige uke besøkte jeg fotballtinget og i min tale til dem oppfordret jeg dem til å ta tak i den ulikheten som rammer barn. Det brukes store økonomiske midler fra stat og kommune til å bygge idrettsanlegg og støtte til idrettsformål. Da må idretten organiseres og driftes slik at det sikres åpenhet og muligheter for alle barn til å delta, skriver Marianne Borgen i en epost til TV 2.

– Kan gjøres noe politisk
Trettebergstuen konstaterer at også politikerne har et ansvar for å sørge for at slagordet «alle skal med» fortsatt skal gjelde for breddeidretten.

Samtidig utfordrer hun idretten til å selv finne gode løsninger for å holde prisnivået nede.

– Det vet idretten best selv, og her har Fjørtoft-utvalget kommet med gode råd, blant annet om maksimumsgrense for kostnader med å delta i aldersbestemte klasser, sier AP-politikeren, før hun fortsetter:

– Det vi som politikere kan gjøre noe med, er rammevilkårene til idretten. Arbeiderpartiet går i vårt programutkast inn for å arbeide for ordninger med gratis utlån av utstyr og bruk av anlegg. Dette vil ikke alene løse problemet, men det vil gjøre det enklere for klubbene å holde treningsavgiftene på et overkommelig nivå, oppsummerer Trettebergstuen.

Politikeren sier videre at noe må gjøres for å forhindre etterslep på finansiering av idrettsanlegg.

– Arbeiderpartiet har også i våre alternative budsjetter lagt inn nok penger til at det kunne blitt gitt full refusjon for godkjente idrettshaller og andre anlegg, og vi har lagt inn ekstra penger fordi det er et stort etterslep på finansiering av idrettsanlegg, forteller lederen for familie- og kulturfraksjonen.

Oppfordrer ministeren til å ta mer ansvar
Hun oppfordrer kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) om å ta mer ansvar.

– Med Høyre- og FrPs budsjett må mange klubber vente lenge på refusjon for byggekostnader, og de må ta opp lån med den konsekvens at treningsavgifter og medlemskontingent må skrus opp. Fjørtoft-utvalget foreslo også at regjeringen burde ta et initiativ, sammen med idretten, for å synliggjøre gode lokale løsninger for hvordan idrettslag, kommuner og NAV kan samarbeide for å håndtere økonomiske utfordringer knyttet til idrettsdeltakelse. Her forventer vi at kulturministeren følger opp, slår Trettebergstuen fast.

– Gir også utslag på idrettsbanen
Trettebergstuen mener årsaken til de økende klasseforskjellene i breddefotballen gjenspeiler samfunnet generelt.

Nemlig at forskjellen mellom fattige og rike Norge og fattigdomsproblematikken viser seg også i breddefotballen.

– Problemstillingen er todelt: Dette handler både om at ulikheten vokser og at mange faller utenfor fellesskapet, og om at noen klubber har treningsavgifter hinsides enhver fornuft. Det første er det politikkens oppgave å gjøre noe med. Vi ser at ulikhetene øker under Høyre- og Frp-regjeringen, og det får utslag også på idrettsbanen. Det andre er først og fremst idrettens, men også her kan politikken bidra i riktig retning ved å gi idretten gode rammevilkår, slik at terskelen for deltakelse kan senkes.

Oslos ordfører: – Forventer at idretten tar dette på alvor
Oslo-ordfører mener klubbene kan ta flere grep for å holde prisnivået nede.

– Først og fremst er det viktig at idretten tar det økende kostnadsnivået for barn og unge på alvor. Ulike klubber har ulike utfordringer og muligheter, og det er idretten selv som må starte å ta dette alvorlig. Dette problemet gjelder ikke bare i fotballen, men er et økende problem i mange idretter, sier Marianne Borgen.

Og slår fast:

– Jeg forventer at idrettens organisasjoner tar disse det økende prisnivået og utestengelse fra idretten på alvor, og analyserer hva det er som er årsakene til at prisene og avgiftene nå ekskluderer mange barn og unge fra deltakelse. Idretten må sjøl komme opp med tiltak og virkemidler, slik at de greier å oppfylle sine egne visjoner, sier hun.

– Jeg har fått en rekke henvendelser som handler om høye treningsavgifter, stort utstyrspress, dyre treingsreiser eller cuper. Forventninger fra trenere og foreldre som har høye ambisjoner for sitt barn, fører også til økte kostnader, konkluderer en engasjert ordfører.

– Hva tenker ordføreren spesielt om fattigdomsproblematikken som viser seg i fotballen?

– At barn ikke får muligheter for å delta i idrett, skaper ekskludering og utenforskap. Idretten skal være for alle, gjennom idretten får barna gode opplevelser, dyrke vennskap, oppleve mestring og trivsel. Idretten må bli en arena der en har et høyt fokus på tilhørighet og det viktig ansvaret idretten har som en avgjørende viktig arena for inkludering. Dette er nå blitt et demokratisk problem, fordi de høye prisene hindrer barn i å delta. Dette må endres.Dette gjelder ikke bare i fotballen, men er et problem i mange idretter, og det er et økende problem som må tas alvorlig, mener hun.