Noe av poenget med å kjøpe elbil blir borte om man kjøper store og dermed mindre klimavennlige elbiler, mener forsker Andreas Brekke.
Noe av poenget med å kjøpe elbil blir borte om man kjøper store og dermed mindre klimavennlige elbiler, mener forsker Andreas Brekke. Foto: AFP.

Norsk forsker om elbil-utslipp:

– Overraskende høyt

Forsker Andreas Brekke ved Østfoldforskning har undersøkt hvor mye klimagasser elbiler totalt slipper ut i sitt livsløp. Resultatet er overraskende høyt, sier forskeren.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I det siste har det vært debattert i hvilken grad elbiler er mer klimavennlige enn bensin- og dieselbiler. Torsdag skrev NRK blant annet om Facebook-gruppen «Vi som ønsker elbilen dit pepper'n gror».

Motivet bak Facebook-gruppa er kanskje ikke bare rettet mot miljø, men forsker Andreas Brekke mener likevel det totale utslippet fra elbiler er høyere enn man skulle tro.

– Elbiler er mer klimavennlige enn bensin- og dieselbiler, men denne forskningen viser likevel at elbiler slipper ut omtrent halvparten av det man kan forvente av biler som går på fossile drivstoff. Det er et utslipp uansett og det må man være klar over, sier Brekke.

Batterier utvinnes med fossil kraft

Forskeren, som jobber med alle typer miljøvurderinger av produkter og tjenester, har sett på biler med ulike typer drivstoffs totale utslipp av CO2. Det betyr alt som slippes ut gjennom produksjon av bilen, produksjon av drivstoff og selve kjøringen av bilen.

Etter Brekkes beregninger slipper en dieselbil ut 0,28 kg CO2-ekv/km, som er den relative enheten man måler klimagassutslipp med. Til sammenligning slipper en Tesla ut 0,18.

– Elbilbatteriene trenger litiummangan, aluminium og kobber, som alle krever mye kraft å utvinne. Ofte er det fossil kraft som brukes til å utvinne disse metallene.

Brekke er allikevel ikke i tvil om at elbil er mer miljøvennlig enn bensin- og dieseldrevne biler. Han mener bare det er viktig å være klar over at elbiler også har et betydelig utslipp, hovedsakelig gjennom produksjonen av bilene.

– Det er overraskende at bilen i seg selv spiller så stor rolle, sier han.

– Stadig mer fornybar energi tas i bruk

Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, erkjenner at elbiler foreløpig har et høyere utslipp enn fossilbiler ved produksjon.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Men dette sparer de fort inn igjen fordi elmotoren er så energieffektiv, sier Bu.

Hun peker på at Brekkes undersøkelse viser at elbilen kommer best ut, selv når det gjelder store biler.

– Tesla sparer inn produksjonsutslippet på under to år, og for mindre elbiler går det langt raskere. Fram til nå har produksjonen av en elbil vært mer CO2-intensiv enn for en tilsvarende fossilbil.

Bu sier tallene er i rask bedring, ved at stadig mer fornybar energi tas i bruk i produksjonen, som hos BMW og på Teslas nye batterifabrikk, Gigafactory.

– Da blir regnestykket noe helt annet enn om batteriene produseres i Kina.