TAPTE: Mahad Abib Mahamud idet rettssaken startet i Oslo tingrett.


Foto: Berit Roald / NTB scanpix
TAPTE: Mahad Abib Mahamud idet rettssaken startet i Oslo tingrett. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mahad takker nei til tilbud om narko-salg og asylmottak

UDI tilbyr Mahad Mahamoud tak over hodet på et asylmottak så lenge han er i Norge, mens på Grønland i Oslo har Mahad fått tilbud om å selge rusmiddelet kath.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg sier nei takk til begge deler, sier Mahad Mahamoud til TV 2.

Etter at han tapte rettssaken mot UNE i Oslo tingrett mandag, har han lurt på hva han skal leve av framover.

– Det kom en somalier bort til meg på Grønland og spurte om jeg ville selge kath. Han sa det var gode penger å tjene på det. Men jeg har jo jobbet for det motsatte, at somaliere skal ta utdanning, jobbe og integrere seg, sier Mahad.

Mahads advokat Arild Humlen har varslet at dommen kommer til å bli anket til lagmannsretten. Humlen vil samtidig be UDI om såkalt utsatt iverksettelse, slik at Mahad kan være i landet inntil saken er avgjort.

Det tar mellom fjorten og seksten måneder før en ankesak kommer opp i langmannsretten.

– Jeg håper jeg kan få jobbe mens jeg venter på rettssaken, sier Mahad.

Enn så lenge gjelder Utlendingsnemdas vedtaket om varig utvisning fra Norge, og utreiseplikt. Det innebærer at Mahad ikke har lovlig opphold i Norge, men han kan heller ikke sendes ut av landet.

TV 2 har sjekket hvilke rettigheter personer som Mahad har når det gjelder livsopphold.

Dette er tilbudet fra UDI

Personer som har fått endelig avslag og utreiseplikt, men som ikke kan returneres, har rett til å bo på asylmottak. Det er UDI som bestemmer hvilket mottak de skal plasseres på.

I dag bor det 1877 personer på norske mottak med endelig avslag, som ikke kan sendes tilbake til hjemlandet. Over halvparten av dem (962) har bodd på mottak i over fem år. Ifølge UDI finnes det også personer som har bodd på mottak i 13 år eller mer.

En enslig person uten barn med endelig avslag vil per i dag få utbetalt 1.780 kroner i måneden til mat og andre utgifter. Staten dekker boutgifter. En beboer i mottak koster i snitt 103 175 kroner i året.

Staten har dermed rundt 125.000 kroner i året i utgifter per person, som bor på mottak med utreiseplikt.

– Jeg vil ikke bo på asylmottak, jeg vil jobbe og leie en leilighet. Jeg ønsker å få arbeidstillatelsen min tilbake, betale skatt, og bidra til andre som trenger det, sier Mahad.

Ingenting fra NAV

Det er så godt som ingenting å hente fra NAV for personer som Mahad.

– Utviste borgere som oppholder seg ulovlig i Norge, er ikke medlemmer i folketrygden og har følgelig ikke rett til ytelser etter folketrygden, opplyser seniorrådgiver Lise Jørenn Grøndahl Berg i NAV.

Mahad har som andre personer uten lovlig opphold i Norge ingen økonomiske rettigheter etter sosialtjenesteloven. Han har ikke rett til behandling hos lege, unntatt akutt helsebehandling.

Uten inntekt kan ikke Mahad betale regningene framover, blant annet lånet han har i Lånekassen, for det blir ikke slettet.

– Lånekassen sletter ikke studielån på grunn av tilbakekalling av statsborgerskap. Vi har ordninger for ettergivelse på grunn av varige økonomiske problemer, men en vurdering av en slik løsning forutsetter at kunden tar kontakt og søker om en slik ordning. Krav som ikke blir betalte vil etter en periode bli overført til Statens innkrevingssentral på permanent basis, opplyser kommunikasjonsrådgiver Christin Dammen i Lånekassen

Retur ikke mulig

Per i dag er det ikke mulig for Politiets Utlendingsenhet å returnere Mahad til Djibouti. Så lenge djiboutiske myndigheter benekter at han er deres statsborger, kan politiet ikke tvangsreturnere ham.

– PU er avhengig av aksept fra hjemlandets myndigheter for å returnere personer uten lovlig opphold i Norge. Med tanke på gjennomføring av uttransporter er det ikke PU som utsteder reisedokumenter, men hjemlandets myndigheter, opplyser seksjonssjef ved ID-avdelinga i PU, Håvard Johnsen Bekk til TV 2.

Mahad kan heller ikke reise frivillig, siden han er fratatt passet sitt, og ikke har utreisepapirer.

Tvangsretur vil uansett ikke bli aktuelt for etter en dom i lagmannsretten, dersom advokat Arild Humlen får medhold i kravet om utsatt iverksettelse.

Plan A er å jobbe

Mahad har ikke gitt opp håpet om å kunne jobbe mens han venter på ankesaken, men hvis dette ikke er mulig, fastholder han at han vil reise til Somalia.

– Plan A er å jobbe. Hvis det ikke går, er plan B å få et somalisk pass, slik at jeg jeg kan reise til Mogadishu. Jeg klarer ikke å gå her uten å gjøre noenting. Jeg vil ikke bli gal. Jeg vil leve, sier han.

Dersom Mahad reiser ut av Norge, vil han aldri kunne komme tilbake, med mindre UNEs vedtak om varig innreiseforbud til Norge og alle andre Schengenland blir kjent ugyldig av lagmannsretten.

I dommen fra tingretten blir det fastslått at Mahad oppga feil navn, feil nasjonalitet og feil alder da han kom til Norge for 17 år siden.

– De påstår at jeg var 20 år da jeg kom til Norge. Da skulle jeg være nærmere 40 år nå. Det stemmer ikke, sier Mahad.