AVVISER KRITIKKEN: Klima og miljøminister Vidar Helgesen mener han har fulgt opp ulvesaken på en tilfredstillende måte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
AVVISER KRITIKKEN: Klima og miljøminister Vidar Helgesen mener han har fulgt opp ulvesaken på en tilfredstillende måte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

MENER HELGESEN HAR SVIKTET I ULVESAKEN

Ap vurderer mistillit mot klima- og miljøminister Helgesen

– Vår tillit til Helgesen er så tynnslitt, at den nesten ikke kan bli dårligere, sier Arbeiderpartiets miljøtalsperson til VG.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeiderpartiets talsmann for energi og miljø, Terje Aasland, sier til VG at han mener klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har vist så dårlig dømmekraft i flere saker at de vurderer å fremme mistillitsforslag mot ham.

Tynnslitt tillit

– Vår tillit til Helgesen er så tynnslitt, at den nesten ikke kan bli dårligere. Det gjelder først og fremst hans håndtering av ulvesaken, men det er også flere andre saker hvor han har vist dårlig dømmekraft og hvor han mangler evnen til å levere på oppdrag gitt av Stortinget, sier Aasland til avisa.

Vidar Helgesen bestemte i desember at kun 15 ulv skulle felles i vinter. Dette var i strid med Rovviltnemdas ønske. De ville felle tre store ulvefamilier, i tillegg til enkeltindivider. Helgesen sa da til TV 2 at det vil stride både mot norsk lov og Bernkonvensjonen å tillate lisensfelling av 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemda tidligere i år vedtok å åpne for felling. Dette hadde lovavdelingen i Justisdepartementet konkludert med.

Aasland sier til VG at ulveforliket vedtatt i Stortinget tydelig slår fast at ulv i Norge skal reguleres når bestandsmålet på 4-6 ynglinger pr år er nådd, og at Helgesen dermed neglisjerer Stortingets vilje.

Stortinget vil behandle en lovendring om ulvejakt 25. april. Dette er flere uker etter at fristen for lisensjakt er utløpt, noe som får Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til å reagere.

– Det må felles flere ulver, ellers kommer situasjonen ut av kontroll. Det blir ikke mulighet til å felle ulv på lenge, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt. Derfor må statsråd Helgesen handle, sier Furuberg i en uttalelse onsdag.

Det skal holdes en høring om de juridiske sidene 21. mars.

Aviser kritikken

Arbeiderpartiets talsmann mener også at Helgesens ikke har fulgt opp CO2-kompensasjonsordningen, og er heller ikke fornøyd med lakseavtalen som er inngått med Finland, som Aasland mener ikke ivaretar norske interesser.

Overfor avisen avviser Helgesen kritikken.

– Ulveforliket er utgangspunktet for regjeringen, og en del av forliket er at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Det har jeg fulgt opp, sier Helgesens. Han mener også at han har fulgt opp Stortingets bestilling av en ny gjennomgang av det rettslige grunnlaget, og presenterte konklusjonen i den lovsaken de nå har fått til behandling.