SATT PÅ TRANDUM: Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen, hvor gutten satt i noen døgn før uttransporteringen til Afghanistan.: 
SATT PÅ TRANDUM: Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen, hvor gutten satt i noen døgn før uttransporteringen til Afghanistan.:  Foto: Christensen, Marte

Gutt med mental alder som en åtteåring ble tvangssendt ut av Norge alene

Flere reagerer sterkt etter at den afghanske gutten ble tvangssendt ut av landet på mandag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sommeren 2015 kom gutten «Ali» alene til Norge fra Afghanistan. Han sa han var 16 år, og havnet på et mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Arendal.

Gutten fikk avslag på sin asylsøknad, og ble pågrepet og sendt til Trandum transittmottak før helgen. Etter alderstesting mener myndighetene at han er 19 - ikke 17 år i dag.

Mandag denne uken ble han sendt tilbake til Kabul i Afghanistan.

Svein Morken Dahl har i en lengre periode vært guttens verge. Han forteller at gutten har store psykiske utfordringer.

– Det er viktig å få frem at dette var en veldig sårbar og utagerende gutt. Det er ingen engel vi snakker om, men en veldig sårbar gutt som krevde mye oppfølging, og ikke var i stand til å ta vare på seg selv, sier han til TV 2.

Mental alder som åtteåring

I mai 2016 begynte en helseutredning av «Ali», etter mistanke om psykisk utviklingshemning. En overlege ved Sørlandet sykehus konkluderte med at gutten har en uspesifisert utviklingsforstyrrelse,

«Hans funksjonsnivå tilsvarer mest en gutt på ca. 8-9 års alder, uten at vi har testet ham mer», står det i dokumentet som TV 2 har fått tilgang til.

Utredningen ble aldri fullført, og overlegen henviste til videre tester. Men da gutten ble flyttet til et nytt asylmottak i et annet fylke, ble utredningen aldri fulgt opp.

Politiker reagerer sterkt

Freddy de Ruiter, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder, har nå sendt et skriftlig spørsmål til innvandrings- og integreringsministeren for å få svar på hva som har skjedd i saken.

– Jeg ble veldig urolig da jeg hørte om dette. Dette er etter all sannsynlighet en gutt med store hjelpe- og omsorgsbehov, sier han.

Da myndighetene konkluderte med at «Ali» var myndig, ble han også fratatt sin verge.

– Jeg reagerer på at han ikke fikk en verge når han har slik utviklingshemming, særlig når han selv ba om dette. Det er helt uhørt, sier han.

– Et overgrep

Ruiter tror det blir svært krevende for gutten å returnere til Afghanistan.

– Det er jo steintøft i utgangspunktet, og hvis denne gutten er moderat utviklingshemmet, eller kanskje til og med mer, så vil jeg nesten si at det er et overgrep. Det er så grovt at jeg kan ikke se hvordan vedkommende kan klare å ta vare på seg selv, sier han.

Ruiter ber nå om at ministeren redegjør for hva som har skjedd i saken, og om spør om man har gode nok rutiner for å sikre utviklingshemmedes rettigheter i slike saker.

«Selv om myndighetene har undersøkt situasjonen i Afghanistan og funnet det forsvarlig å returnere asylsøkere til landet, så kan situasjonen være en helt annen for personer med store kognitive funksjonsnedsettelser og behov for bistand», skriver han i spørsmålet.

UNE: – Saken var godt nok opplyst

Utlendingsnemnda (UNE), som opprettholdt vedtaket om tvangsutsending, mener det var forsvarlig å sende ut gutten, og at han vil ha det bedre i Afghanistan med familien sin.

– Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier UNEs nemndleder i saken, Sissel Leganger, til TV 2.

Gutten har imidlertid forklart at han ble sendt vekk av sin mor og onkel fordi de ikke var i stand til å ta vare på ham, og at han er redd for å returnere dit. Blant annet skylder han onkelen penger for flukten til Norge, og har forklart at han blir truet på grunn av dette.

Leganger opplyser at UNE ikke hadde noen opplysninger om at en helseutredning av gutten var satt i gang.

– Vi har helt siden juni i fjor etterspurt ny helseinformasjon, dersom det fantes noen. De som representerte ham har altså hatt lang tid og god anledning til å legge fram noe, men det har de ikke gjort. Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.

– Urolig og forvirret

Gutten sitter nå på et mottakshotell i Kabul, hvor han får bli værende et par uker. Den tidligere vergen har fått kontakt med ham via sosiale medier, og forteller at den unge gutten ikke er i god psykisk form.

– Han er forvirret og virker urolig, sier han.

Dahl mener det er påfallende at UNE hevder de ikke har fått opplysninger om utredningen av gutten.

– Behovet for utredning er nevnt helt klart i min uttalelse i klagesaken til UNE. Så da leser de ikke sakspapirene, sier han.

Gutten er kjent med at TV 2 omtaler saken.