helsedirektoratet innrømmer:

Feilregistrering gjør at pasienter mister behandlingsretten

For første gang innrømmer helsemyndighetene at pasienter mister behandlingsretten om legen overser et felt i journalen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ett år siden regjeringen innførte en ny pasientrettighetslov. Alle skulle få rett til utredning eller behandling innen en dato.

Men til tross for den nye loven er det nesten ingen pasienter får denne behandlingsretten.

I februar avslørte TV 2 at en feilplassering av et datafelt fører til pasientene kastes ut av de offisielle ventelistene som utredningspasienter. Det skjer lenge før de får behandling, selv om det er det pasientene venter på.

– Ja, det gjelder jo flere ti-tusentalls av pasienter som da havner i køer hvor de ikke har noen rettighet lenger, sa kirurg og tillitsvalgt Christian Grimsgaard ved Oslo universitetssykehus til TV 2 den 28. februar.

Tok fire måneder å svare TV 2

Siden 3. november i fjor har vi spurt helseminister Bent Høie (H) og Helsedirektoratet om feilplasseringen av feltet påvirker pasientens faktiske rettighet, når pasienten tas av den offentlige ventelisten og tiden det tar før de får behandling. Feltet brukes av legene for å registrere hvorvidt pasientene skal ha en utredningsrett eller en behandlingsrett.

I flere intervjuer med TV 2 har Bent Høie avvist at hva som blir registret i feltet «henvisningstype» i sykehusenes elektroniske pasientjournal har noen direkte betydning for pasientene, men at en feilregistrering kun svekker datakvaliteten på andelen pasienter som får rett til behandling og andelen pasienter som får rett til utredning.

– Tilbakemeldingen som jeg får fra Helsedirektoratet er at dette ikke skal ha betydning for pasientens sitt forløp, er svaret TV 2 har fått av helseministeren.

For ifølge Helsedirektoratet får ikke feilregistreringene i dette feltet noen konsekvenser for pasientene. I en e-post til TV 2 den 16. november i fjor fikk vi dette svaret fra Helsedirektoratet.

«I beregningen av ventetid og det tidspunkt pasienten tas av ventelisten på, benyttes ikke variabelen «Henvisningstype (…) Feil registrering av «Henvisningstype» fører derfor ikke til pasientene forsvinner ut av ventelistene.»

Helsedirektoratet innrømmer

Tirsdag kveld var det tredje gangen TV 2 prøver å få et svar fra helsemyndighetene.

Da innrømmer for første gang divisjonsdirektøren i Helsedirektoratet at dersom pasientene tildeles en feil rettighet i dette feltet, vil de miste behandligsretten sin.

For pasienter med utredningsrett forsvinner ut av de offisielle ventelistene første gang de hilser på sykehuslegene, mens pasientene som får behandlingsrett blir stående i sykehuskøen helt til behandlingen starter.

Feltet legene skal fylle ut, og som bestemmer pasientens rettighet, er på mange av landets sykehus forhåndsutfylt med utredningsrett, og dersom legene ikke endrer dette, mister pasientene rett til behandling innen en frist. Samtidig mister pasientene retten til å få behandling på et annet sykehus eller i utlandet gjennom HELFO dersom sykehuset ikke klarer å tilby behandling innen fristen.

– Nå har vi gjort en vurdering av hvordan rettighetene til pasientene kan påvirkes av denne registreringspraksisen, og det vi finner da når vi vurderer det, det er at registreringspraksis i DIPS det kan få konsekvenser for hvilke rettigheter pasientene kan hevde, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til TV 2.

– Så det betyr at det dere har sagt tidligere ikke stemmer?

– Ja, vi nyanserer dette bilde nå med og også å kommentere det juridiske, ikke bare det tekniske.

– Betyr det at dere har feilinformert helseministeren?

– Nei, vi mener at vi ikke har gjort det, i og med for, for vår del så er det helt klart at dette handler om det registeringstekniske.

Et ja eller nei-sprøsmål

Men, spørsmålet TV 2 har stilt er ikke teknisk. Det rett og slett et ja eller nei-spørsmål. Enten er feltet henvisningstype bestemmende for retten pasienten får, eller så er det ikke det.

Og i motsetning til den juridiske ledelsen ved Oslo universitetssykehus, og andre leger og sykehusledere, har Helsedirektoratet i fire måneder nektet for at det er dette feltet legene bruker til å gi pasienten rett til utredning eller behandling. Og derfor spiller det, ifølge Helsedirektoratet, ikke noen rolle at feltet er feilplassert og derfor blir oversett av legene.

– Siden 3. november så har vi prøvd å få dere til å svare på om den venstre delen av skjermen om en feilregistering der får en konsekvens for når pasientene blir tatt av de offisielle ventelistene. Det er et ganske enkelt spørsmål.

– Det også et spørsmål som vi skal vurdere grundig og på selvstendig grunnlag, og det har vi nå gjort og da svarer vi det vi svarer nå.

– Og hva er svaret?

– Ja. Hva som er registret under henvisningstype det kan få konsekvenser for hvilke rettigheter pasientens får.