Er det din skyld at bilen triller av sted på egenhånd, fordi du ikke har sikret den, vil du som regel få fratrekk i forsikringsutbetalingen på bilskaden, samtidig må forsikringen din dekke skadene du har påført andre.
Er det din skyld at bilen triller av sted på egenhånd, fordi du ikke har sikret den, vil du som regel få fratrekk i forsikringsutbetalingen på bilskaden, samtidig må forsikringen din dekke skadene du har påført andre. Foto: Frende forsikring.

Dette blir dyrt – for sjåføren

Forsikringsselskap melder om 2.000 trilleskader hvert år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvert år er førerløse biler årsak til 2.000 smeller i trafikken.

– Det er åpenbart at ansvaret ligger hos sjåføren, sier forsikringsbransjen.

Hittil i år har førerløse biler trillet ut i veibanen, ut av carporter, ned i grøfter, over murkanter, ned i hager, inn i lyktestolper og inn i andre parkerte biler.

– Det er bare tilfeldigheter og ren flaks at ikke flere er blitt skadet, sier Roger Ytre-Hauge, som er fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Han kjenner til to hendelser hvor menneskeliv har gått tapt i møte med trillende førerløse biler.

2000 årlig

I trafikken var det i fjor skader for 5 milliarder kroner basert på 274.000 materielle skader på personbiler, ifølge tall fra Finans Norge. Beregninger fra forsikringsbransjen viser at om lag 2.000 av disse er trilleskader for flere tiltalls millioner i året.

– Slike uhell skjer mange ganger daglig, og vi kan ikke bagatellisere risikoen disse uhellene representerer. Det er stort skadepotensiale når en bil triller, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

Frende har registrert skadesaker der førerløse biler har forårsaket alvorlig personskade og dødsulykke.

Nei, det er ikke bare-bare å glemme håndbrekket...

Sjåførens ansvar

Er det din skyld at bilen triller av sted på egenhånd, fordi du ikke har sikret den, vil du som regel få fratrekk i forsikringsutbetalingen på bilskaden, samtidig må forsikringen din dekke skadene du har påført andre.

Roger Ytre-Hauge er fagsjef på motor i Frende Forsikring.
Roger Ytre-Hauge er fagsjef på motor i Frende Forsikring.

– Sjåføren har det fulle og hele ansvar for å sørge for at håndbrekket er på, og å sikre bilen, sier fagsjefen.

Dette gjelder både når bilen forlates ved langvarig parkering, og når den forlates for kortere tid.

– Vær ekstra årvåken når du parkerer i tettbygd strøk og dersom det er bratt helling på stedet, sier han. Sett bilen i gir, og bruk håndbrekket, er hans enkle råd.

– Det kan også være greit å snu hjulene slik at de støter imot eksempelvis en fortauskant, om bilen likevel skulle trille, mener Ytre-Hauge.

Båten skulle opp – men så havnet bilen i vannet!

Uaktsomhet

Forsikringsbransjen anser det som grovt uaktsomt dersom bilen parkeres uten håndbrekk når den ikke står i gir.

«Det må være en klar forventning om at en parkert bil skal stå stille og da setter man på håndbrekket», heter i en dom fra tingretten, der en sjåfør ble dømt til 18 dagers betinget fengsel og fikk bot på 10.000 kroner.

En kvinne ble truffet og skadet av den førerløse bilen.

I et annet tilfelle måtte Frende kondemnere en SUV etter at den trillet over en rosebusk, utfor en mur og landet på taket.

– Kunden fikk et avkortet skadeoppgjør fordi det ble vurdert som grovt uaktsomt at bilen ikke var sikret ved parkering. Til all hell og lykke var det ingen barn som lekte i hagen da bilen kom flyvende over muren, sier Roger Ytre-Hauge.

Filmstjernen ble kjørt ned av sin egen bil

Krasjtesten ble slutten for denne bilen, se video under: