Denne minnebrikken felte fosterfar i  voldtektssak

ÅLESUND (TV 2): Den unge politistudenten ga seg ikke. Etter én times intens jakt på bevis mot fosterfaren fant Lennart den knøttlille minnebrikken som gjorde at politiet fikk et gjennombrudd i den groteske overgrepssaken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Klart det er veldig tilfredsstillende. Det er en av grunnene til at jeg ønsker å bli politi. Det å gjøre en jobb som betyr noe for mange, spesielt opp mot fornærma i denne saken, sier politistudent Lennart til TV 2.

Han går tredje året på Politihøgskolen i Bodø. I fjor var han utplassert ved Ålesund politistasjon og var med på ransaking under opprulling av en stor overgrepssak. Lennart og tre kolleger reiste ut til siktedes bolig.

– Vi forberedte oss godt. Vi hadde en plan for hva vi skulle lete etter og hva vi skulle gjøre. I en så alvorlig sak som dette går vi inn med en holdning om at dersom det finnes ei nål i den høystakken, så skal vi finne den. Når vi kommer på åstedet, jobber vi systematisk. Vi tar ett og ett rom og går gjennom grundig på jakt etter spor, forteller Lennart.

Etter en times intens leting, fant Lennart det elektroniske sporet han jaktet på: En liten minnebrikke innerst i en kommode i stua til den siktede.

Politiets dataeksperter i Ålesund klarte å gjenskape bilder på brikken som ble helt avgjørende i straffesaka.

– På brikken fant vi 11 000 bilder. 200 av disse var av betydning for straffesaka, forteller IKT-ingeniør Kåre Skare Lystad ved etterforskningseksjonen ved Ålesund politistasjon.

På bakgrunn av beslaget ble siktede fremstilt for varetekt.

– Det beslaget var veldig viktig i denne saka fordi det bidro til å støtte opp under fornærmede sin forklaring. På det stadiet vi var i etterforskningen. Dette var et gjennombrudd og bidro til å drive etterforskningen fremover, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politistudent Lennart fant den lille minnebrikken som gjorde at politiet fikk gjennombruddet i den grove overgrepssaka i Ålesund
Politistudent Lennart fant den lille minnebrikken som gjorde at politiet fikk gjennombruddet i den grove overgrepssaka i Ålesund Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2

Politistudenten er svært fornøyd med funnet.

– Det viser at vi som var ute på den ransakingen gjorde en god jobb. Det var godt å få gode resultat, sier Lennart til TV 2.

Nå er mannen dømt til ubetinget fengsel i seks år for grove seksuelle overgrep og voldtekt av fosterdatteren. Sunnmøre tingrett feller en nådeløs dom over fosterfaren.

– Retten vil i skjerpende retning vektlegge den kynisme og mangel på empati som tiltalte har utvist. Tiltalte har derfor i de fire årene overgrepene foregikk begått et grunnleggende, og for fornærmede, brudd på den trygghet et fosterhjem skal utgjøre overfor et barn, heter det i dommen.

Overgrepene startet da jenta var 12 og pågikk til hun var 15 år gammel.

Gjentatte overgrep

Opprullingen av denne saka startet i fjor vår. Politiet i Ålesund hadde mottatt en bekymringsmelding fra barnevernet.

Politiadvokat Julie Ulstein, Møre og Romsdal politidistrikt.
Politiadvokat Julie Ulstein, Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2

– Vi avhørte derfor fornærma i et tilrettelagt avhør. Fornærmede fortalte da om gjentatte overgrep som skal ha skjedd over flere år, forteller politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Filmet i skjul

Da straffesaken mot fosterfaren var oppe i Sunnmøre tingrett i slutten av februar, kom det frem at jenta ved flere anledninger skal ha rømt fra fosterhjemmet – uten å tørre å fortelle om hvorfor. Først da hun ble plassert på en institusjon, valgte hun å fortelle om overgrepene hun ble utsatt for.

De seksuelle overgrepene skjedde over en periode på fire år, både i Ålesund og i utlandet. Han skal også i noen tilfeller ha voldtatt jenta ved å ha brukt makt for å utføre seksuelle handlinger. Fosterfaren har hele tiden nektet for overgrepene. Men tingretten fester lit til jentas forklaring og bevisene i saken forøvrig.

Minnebrikken ble funnet i en kommode.
Minnebrikken ble funnet i en kommode. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2

– De påkjenninger overgrepene medførte disse årene, ga dramatisk utslag. Retten viser her til selvskading, rømningsforsøk, rusmisbruk og tilbaketrekning fra både skolemiljø og sosial miljø ellers. Retten er ikke i tvil om at de alvorlige problemene fornærmede har slitt med i tidlig ungdomsalder er utløst av tiltaltes handlinger, understrekes det i dommen.

I tillegg til grove seksuelle overgrep, har fosterfaren i skjul filmet fornærmede mens hun dusjet og mens hun gikk på toalettet. Han har også filmet flere av venninnene til fosterbarnet under toalettbesøkene.

Under hovedforhandlingen ble grove bilder tatt av fosterdatterens underliv mens hun sov, lagt frem som bevis. Disse ble gjenskapt fra minnebrikken som politistudenten fant under ransakingen.

– Jeg tok disse bildene utelukkende fordi jeg hadde mistanke om at hun hadde en infeksjon, forklarte mannen.

Retten festet ingen lit til denne forklaringen.

Må betale erstatning

– For retten er dette illustrerende for tiltaltes manglende respekt for fornærmede sitt behov for trygghet i fosterhjemmet. For retten bekrefter den skjulte filmingen at tiltaltes seksuelle handlinger var veloverveide, heter det i dommen fra Sunnmøre tingrett.

Mannen er også dømt til å betale fornærmede 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Bistandsadvokaten er tilfreds med dommen.

– Min klient er fornøyd med resultatet og er lettet over at hun har blitt trodd av retten. Retten har i mine øyne vurdert bevisbildet riktig og lagt vekt på at min klients forklaringer stemmer overens med resten av bevisbildet i saken, sier bistandsadvokat Trine Vabø ved Kluge Advokatfirma til TV 2.

Politiet i Ålesund er også tilfreds med at de har fått en domfellelse.

– Politidistriktet vårt prioriterer sedlighetssaker høyt. Vi har i et eget sedlighetsteam med dedikerte etterforskere og jurister som har mulighet til å jobbe tett sammen med ingeniører og kriminalteknikere, og her i denne saka ser vi at det at vi hadde tilstrekkelig med ressurser og kompetanse det ble avgjørende i forhold til at vi lykkes å etterforsket saka ferdig, sier politiadvokat Julie Ulstein.

Forsvareren til domfelte ønsker ikke uttale seg.