I dag ble mannen i slutten av 50 årene her i Sunnmøre tingrett dømt for grove seksuelle overgrep mot fosterdatteren.
I dag ble mannen i slutten av 50 årene her i Sunnmøre tingrett dømt for grove seksuelle overgrep mot fosterdatteren. Foto: Arne Rovick

Voldtok fosterdatter –dømt til seks års fengsel

ÅLESUND (TV 2): I flere år utsatte han fosterdatteren for grove seksuelle overgrep. Nå er mannen dømt til ubetinget fengsel i seks år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sunnmøre tingrett feller en nådeløs dom over fosterfaren.

– Retten vil i skjerpende retning vektlegge den kynisme og mangel på empati som tiltalte har utvist. Tiltalte har derfor i de fire årene overgrepene foregikk begått et grunnleggende, og for fornærmede, brudd på den trygghet et fosterhjem skal utgjøre overfor et barn, heter det i dommen.

Overgrepene startet da jenta var 12 og varte til hun var 15 år gammel.

Gjentatte overgrep

Kort tid før 4. mai i fjor hadde politiet i Ålesund mottatt en bekymringsmelding fra barnevernet.

– Vi avhørte derfor fornærma i et tilrettelagt avhør. Fornærmede fortalte da om gjentatte overgrep som skal ha skjedd over flere år, forteller politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Under ransaking hjemme hos mannen ble det funnet bevis som bekreftet jentas historie. Fosterfaren ble deretter fremstilt for varetektsfengsling.

– De beslagene var veldig viktig i denne saken, fordi det bidro til å støtte opp under fornærma sin forklaring, sier politiadvokaten.

Filmet i skjul

Da straffesaken mot fosterfaren var oppe i Sunnmøre tingrett i slutten av februar, kom det frem at jenta ved flere anledninger skal ha rømt fra fosterhjemmet – uten å tørre å fortelle om hvorfor. Først da hun ble plassert på en institusjon, valgte hun å fortelle om overgrepene hun ble utsatt for.

De seksuelle overgrepene skjedde over en periode på fire år, både i Ålesund og i utlandet. Han er også dømt for i noen få tilfeller ha voldtatt fornærmede gjennom at han har brukt makt for å utføre seksuelle handlinger. Fosterfaren har hele tiden nektet for overgrepene. Men tingretten fester lit til jentas forklaring og bevisene i saka forøvrig.

- De påkjenninger overgrepene medførte disse årene, ga dramatisk utslag. Retten viser her til selvskading, rømningsforsøk, rusmisbruk og tilbaketrekning fra både skolemiljø og sosial miljø ellers. Retten er ikke i tvil om at de alvorlige problemene fornærmede har slitt med i tidlig ungdomsalder er utløst av tiltaltes handlinger, understrekes det i dommen.

I tillegg til grove seksuelle overgrep, har fosterfaren i skjul filmet fornærmede mens hun dusjet og mens hun gikk på toalettet. Han har også filmet flere av venninnene til fosterbarnet under toalettbesøkene.

Under hovedforhandlingen ble grove bilder tatt av fosterdatterens underliv mens hun sov, lagt frem som bevis.

– Jeg tok disse bildene utelukkende fordi jeg hadde mistanke om at hun hadde en infeksjon, forklarte mannen.

Retten festet ingen lit til denne forklaringen.

Må betale erstatning

– For retten er dette illustrerende for tiltaltes manglende respekt for fornærmede sitt behov for trygghet i fosterhjemmet. For retten bekrefter den skjulte filmingen at tiltaltes seksuelle handlinger var veloverveide, heter det i dommen fra Sunnmøre tingrett.

Mannen er også dømt til å betale fornærmede 250 000 kroner i oppreisningserstatning.

Bistandsadvokaten er fornøyd med dommen.

- Min klient er fornøyd med resultatet og er lettet over at hun har blitt trodd av retten. Retten har i mine øyne vurdert bevisbildet riktig og lagt vekt på at min klients forklaringer stemmer overens med resten av bevisbildet i saken, sier bistandsadvokat Trine Vabø ved Kluge Advokatfirma til TV 2.

Politiet i Ålesund er også tilfreds med at de har fått en domfellelse.

– Politidistriktet vårt prioriterer sedlighetssaker høyt. Vi har i et eget sedlighetsteam med dedikerte etterforskere og jurister som har mulighet til å jobbe tett sammen med ingeniører og kriminalteknikere, og her i denne saka ser vi at det at vi hadde tilstrekkelig med ressurser og kompetanse det ble avgjørende i forhold til at vi lykkes å etterforsket saka ferdig, sier politiadvokat Julie Ulstein.

Forsvareren til domfelte ønsker ikke uttale seg.