LANDSMØTE: Statsminister Erna Solberg på Høyres landsmøte torsdag.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
LANDSMØTE: Statsminister Erna Solberg på Høyres landsmøte torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høyres landsmøte utsetter spørsmålet om eggdonasjon

Spørsmålet om eggdonasjon blir utsatt til 2018.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høyres landsmøte vil ikke si ja eller nei til eggdonasjon nå, men fortsette diskusjonen fram til landsmøtet i 2018.

197 delegater stemte for forslaget om å utsette beslutningen, 150 stemte mot og 2 blankt.

Beslutningen var en stor seier for partileder Erna Solberg og helseminister Bent Høie, som fremmet forslaget om utsettelse.

– Dette var en stor seier for statsministeren, som engasjerte seg veldig sterkt personlig i denne debatten, sier Aslak Eriksrud, politisk kommentator i TV 2.

– Nå er Høyre i mot eggdonasjon, i hvert fall i ett år til, sier han.

Seier for Høie
Helseminister Bent Høie var blant dem som ønsket å utsette å ta en beslutning i saken.

Mens debatten om eggdonasjon raste på Høyres landsmøte, leverte Høie inn et nytt forslag om å utsette.

Han hadde alt samlet støtte fra en rekke fylkeslag: Akershus, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Vest-Agder.

«Høyres landsmøte ber sentralstyret legge til rette for en bred diskusjon om bioteknologi fram mot landsmøtet i 2018, hvor det også tas stilling til spørsmålet om eggdonasjon. Dette arbeidet skal inngå i grunnlaget for arbeidet med nytt prinsipprogram», lød forslaget.

– Vil være like vanskelig om få år

Høie argumenterer for at spørsmålet om eggdonasjon bør diskuteres sammen med en rekke andre spørsmål knyttet til ny genteknologi.

Unge Høyres nestleder Sandra Bruflot reagerte på at forslaget blir lagt på bordet i siste liten og viste til at mange fylkeslag alt har diskutert saken.

– Denne diskusjonen vil være akkurat like vanskelig om få år, sa hun.

– La oss som vil stemme ja til eggdonasjon, få lov til å stemme ja, fortsatte hun.

Beholder barnetrygden

Høyres landsmøte stemte også for å beholde barnetrygd til alle, slik som i dag.

Partiet vil samtidig «vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi», heter det i det nye programpunktet.

Et forslag om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til de lavinntektsfamilier, ble avvist.

Snur om pappaperm

Høyres landsmøte går også inn for at fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon.

I dag er far avhengig av at mor er i jobb eller utdanning for at han skal kunne benytte permisjonsordningen.

Landsmøtet vedtok også å beholde dagens ordning med fedrekvote. Partiet har tidligere ment at foreldrene fritt skal kunne fordele foreldrepermisjonen seg imellom.

(NTB/TV 2)