får ikke tilbake sitt norske statsborgerskap

Tingretten mener Mahad ikke kommer fra Somalia

Mahad Abib Mahamud ble ikke trodd på at han kommer fra Somalia. Nå varsler hans advokat DNA-testing av mannen myndighetene er hans bror.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo tingrett konkluderer i dommen med at det er overveiende sannsynlig at Mahamud kommer fra Djibouti og at han dermed har forklart seg usant om hvem han er i 17 år.

– Jeg trodde tvilen skulle komme meg til gode, men i denne saken kom tvilen forvaltningen til gode, sier Mahad.

– Det er veldig tungt å svelge å bli kalt for en løgner. I dag er jeg lei meg, men jeg er også lei meg for at mine landsmenn dør av sult. Jeg vil heller at vi skal fokusere på det. Jeg kan klare meg, sier Mahad, som mandag formiddag går gjennom dommen fra Oslo tingrett sammen med sine advokater.

Utlendingsnemdas vedtak om tilbakekall av statsborgerskap er kjent gyldige i dommen fra Oslo tingrett.

– Har forklart seg uriktig

Regjeringsadvokaten, som førte saken for UNE fikk medhold i påstanden om å opprettholde vedtak om tilbakekall av Mahads statsborgerskap.

«Med sin uriktige historie har han grunnleggende brutt med den tillit som norske utlendings-myndigheter i stor grad må basere sine vedtak på», heter det i dommen.

Dermed tapte bioingerniøren Mahad Abib Mahamud saken han anla mot Staten ved UNE.

Tingrettsdommer Geir Eivind Grindhaug fastslår etter en gjennomgang i dommen at det er framlagt gode nok bevis i retten på at det er overveiende sannsynlig at Mahad er fra Djibouti, slik UNE og UDI har hevdet.

«Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet».

Utvisningsvedtaket og beslutningen om varig innreiseforbud til Norge står også dermed fast.

Vil anke - ber om å bli sendt til Somalia

Karin Andersen om Mahad-dommen: – Urimelig

UNEs vedtak fra 22. april i fjor om tilbakekall av statsborgerskap og utvisning med varig innreiseforbud er kjent gyldig. Det samme gjelder UNEs beslutning 6. mai i fjor om å ikke omgjøre vedtaket om tilbakekall og utvisning.

Mahad er også idømt saksomkostninger.

– Jeg kommer til å anke, men jeg vil ikke befinne meg i denne galskapen lenger, og kommer til å be myndighetene om å transportere meg ut av landet til Somalia, sier Mahad til TV 2.

Varsler DNA-undersøkelser

Hans advokat Arild Humlen varsler nå at de vil innhente mer informasjon om personen utlendingsmyndighetene og Oslo tingrett har konkludert med er Mahads djiboutiske bror.

– Det vi umiddelbart vil gjøre er å innhente folkeregistreringsdokumenter for å påvise at dette ikke er hans bror. Dersom dette ikke holder vil vi innhente DNA-dokumentasjon, sier Humlen.

Passet og et ID-kort som ble lagt frem i retten for å bevise at Mahads familie er fra Djibouti betegner advokaten som et viktig bevis. Dersom det kan motbevises mener han saken må behandles på nytt.

– Bevisbildet vil bli helt annerledes og det må få betydning for hele utlendingssaken, mener Humlen.

Kjempet for å bli trodd

Mahad kjempet i Oslo tingretten for å bli trodd på at han snakket sant da han kom til Norge for 17 år siden, og oppga at han var flyktning fra Somalia.

Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemda hevdet bioingeniøren, som kom til Norge som fjortenåring, løy om at han er fra Somalia, for å få oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap.

Myndighetene har siden de fikk et tips i 2013, mistenkt at Mahad egentlig kommer fra Djibouti og har løyet både om hvordan han kom seg til Norge og hvem han egentlig er.

Etter at det endelige vedtaket om tilbakekall av statsborgerskap ble gjort i fjor, saksøkte Mahad staten ved UNE for å få sitt norske statsborgerskap tilbake.

Regjeringsadvokat Erik Bratterud førte saken for UNE, og la ned påstand om at Mahad ga uriktige opplysninger om sin identitet og nasjonalitet til norske myndigheter for å oppnå opphold og statsborgerskap i Norge, og ba retten opprettholde to vedtak fra UNE om tilbakekall av statsborgerskap.

Mahands prosessfullmektig Elise Nygård la ned påstanden om å kjenne UNEs vedtak ugyldige, men dette tok ikke dommeren til følge. Nygård fikk heller ikke medhold i påstanden om at utvisningen måtte kjennes ugyldig.

Passbevis

Mahad Mahamud har siden han kom til Norge og søkte asyl 11. august 2000 stått fast på at han er født i Somalia, og har fremskaffet både skriftlige og muntlige bekreftelser på at Somalia er hans hjemland.

– Jeg er født i militærleiren Afsioni i bydelen Afsioni i Mogadishu. Min far var soldat. Jeg flyktet fra leiren i 1991 sammen med min mor og mine tre søsken, heter det i asylintervjuet som ble gjort for 17 år siden.

Han fastholdt i retten at han flyktet til Etiopia da det brøt ut borgerkrig i Somalia, men dette tror ikke utlendingsmyndighetene på.

– Historien Mahad forklarer er ikke en selvopplevd historie. Dette er oppkonstruert for å få opphold i Norge. Historien henger ikke sammen. Den er ikke sannsynlig, sa UNEs advokatfullmektig Ellen Idun Drolsum i tingretten.

Bare dager før rettssaken startet 21. februar kastet regjeringsadvokaten inn et nytt bevis i saken, et djiboutisk pass på personen Abdoulkader Abdi Mohamed. En rapport fra Nasjonalt ID-senter fastslo at det var sannsynlighetsovervekt for at passbildet og et bilde av Mahads bror, er samme person. Men Nasjonalt ID-senter understreket i rapporten at det ikke var mulig å trekke noen sikker konklusjon på grunn av lav billedkvalitet.

– Det er ikke min bror, sa Mahad i sin forklaring i retten.

Ifølge Mahad er Abdoulkader Abdi Mohamed en venn han traff i Djibouti da han besøkte faren i 2005.

Men dommeren legger til grunn at passet tilhører Mahads bror.

«Retten mener det er sannsynliggjort at Mahamud og Abdoulkader Abdi Mohamed er brødre, og at Mahamud i liket med sin bror er borger av Djibouti», heter det i den ferske dommen.

Store ressurser

Både UNE og UDI har tidligere framholdt at det er brukt store ressurser i saken mot Mahad.

– Saken kom til UDI etter at den først var etterforsket av politiet. I tillegg til politietterforskning har saken vært grundig behandlet av både UDI og UNE. Vedtaket i saken bygger på omfattende dokumentasjon, skrev UDI i en pressemelding 15. januar i år.

Politiet og UDI startet undersøkelser etter et tips om at Mahad angivelig hadde løyet da han oppga at han var fra Somalia. Før rettssaken påla dommeren UNE å legge fram tipset, og oppgi hvem tipseren var. Mahad framholdt i retten at han var utsatt for en bakvaskelseskampanje.

Mahad har tidligere forklart til TV 2 at han mistet både hus, hjem og jobb som bioingeniør ved Ullevål sykehus etter at han ble fratatt statsborgerskapet. Som statsløs har han ikke personnummer og ingen sosiale rettigheter.

Sterkt engasjement

Saken har fått mye oppmerksomhet, både blant politikere og landets fremste jurister, men også blant folk flest vekket saken sterke reaksjoner.

Nærmere 40.000 nordmenn skrev under et opprop til støtte for Mahad Adib Mahamud, og det ble arrangert fakkeltog i flere byer.

Bloggeren Sofie Elise tok et kraftig oppgjør med Sylvi Listhaug på bloggen sin med overskriften «Nå er det faen meg nok!».

Innvandringsminister Sylvi Listhaug understreket at alle som jukser seg til opphold og statsborgerskap må avsløres og sendes ut fordi det er rettferdig.