FULL KRASJ: Hadia Tajik (Ap) hevder justisministeren er passiv, mens Per-Willy Amundsen (Frp) mener han ikke skal mene noe om enkeltsaker.
FULL KRASJ: Hadia Tajik (Ap) hevder justisministeren er passiv, mens Per-Willy Amundsen (Frp) mener han ikke skal mene noe om enkeltsaker. Foto: Stortinget

ap-nestleder i strupen på amundsen:

Hadia Tajik hevder justisministeren mener det er «litt greit» å banke kona

Selv om Per-Willy Amundsen er åpen for å endre loven som gir mulighet for strafferabatt i partnervoldssaker, raser AP-nestlederen etter svaret han gav i Stortinget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De to siste årene har to menn som er dømt for vold mot partnerne sine fått strafferabatt i norske domstoler med henvisning til straffelovens paragraf 80 e, første ledd som handler om såkalt «berettiget harme».

For få dager siden gav Stavanger tingrett en mann som hadde banket opp kona si strafferabatt, fordi han hadde funnet ut at hun var utro.

Noe tilsvarende skjedde i 2015, da en mann som hadde banket opp sin gravide samboer kun fikk 30 timers samfunnsstraff. Retten kom til at voldsutøvelsen var skjedd i «berettiget harme» fordi samboeren hadde vært utro.

Tajik i strupen på Amundsen

I Stortingets spørretime onsdag krevde Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik at man må fjerne domstolenes mulighet til å bruke paragrafen i saker som handler om partnervold.

– Det finnes ikke noe raseri som gjør det greit å banke kona di, og hvis rettspraksis utvikler seg i motsatt retning, er Arbeiderpartiet beredt til å ta de steg som trengs for å stoppe at paragrafen om berettiget harme blir brukt i partnervoldssaker, sa Tajik fra talerstolen.

På direkte spørsmål om han er klar for å gjøre det samme, svarte Per Willy Amundsen følgende:

– Partnervold er aldri berettiget, men retten vurderer den enkelte sak utfra det konkrete foreliggende bevisbildet. I utgangspunktet bør ikke lovverket avskjære retten fra å legge vekt på bestemte sider av et faktum i den enkelte sak. Jeg finner det derfor ikke riktig per i dag å ta initiativ til en lovendring, men det gjøres likevel fortløpende vurderinger om lovendringer nødvendig nettopp for å gi voldsutsatte et tilstrekkelig strafferettslig vern, og det må vi også vurdere når det kommer til saker som dette, sa justisministeren.

HARD UT: Ap-nestlederen syns justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) må være mer offensiv for å hindre strafferabatt i partnervoldssaker.
HARD UT: Ap-nestlederen syns justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) må være mer offensiv for å hindre strafferabatt i partnervoldssaker. Foto: TV 2

– Bekymringsfullt svar

Tajik sier til TV 2 at justisministerens svar er oppsiktsvekkende.

– Han sier det ikke er behov for å gjøre noen lovendringer slik han ser det i dag. Det er vanskelig å tolke det på noen annen måte enn at han mener paragrafen om berettiget harme også skal brukes i partnervoldssaker, sier Tajik før hun kommer med følgende kraftsalve:

– Justisministeren har valgt å stille seg side om side med de som mener det finnes berettiget harme i en partnerrelasjon, altså at det finnes situasjoner som gjør det litt greit å banke kona di. Det er ikke bare alvorlig, det er svært bekymringsfullt, spesielt i dag på kvinnedagen.

Amundsen åpner for regelendring

Til TV 2 sier Amundsen at han i kraft av å være justisminister er opptatt av å skille rollene mellom lovgivende og dømmende statsmakter.

Han avviser beskyldningen fra Tadjik, og åpner for at en lovendring på sikt kan bli nødvendig.

VIL AVVENTE: Per-Willy Amundsen vil gi domstolene en mulighet til å endre praksis, men tar ikke initiativ til lovendring nå.
VIL AVVENTE: Per-Willy Amundsen vil gi domstolene en mulighet til å endre praksis, men tar ikke initiativ til lovendring nå. Foto: TV 2

– Vi har gode domstoler i dette landet og god rettssikkerhet. Jeg mener vi skal være tilbakeholdne med å gripe inn i domstolenes arbeid, men så må vi som politikere trekke opp grenser og regler gjennom lovverket som håndterer dette på en god måte.

– Er det behov for å gjøre det på dette området nå?

– Dersom vi ser en rettspraksis over tid som tilsier behov for å endre loven, skal vi selvfølgelig gjøre det, slik at vi har gode rettsregler som er i tråd med det som er alminnelig forståelse av hvordan ting fungerer.

– Hva synes du om at det gis strafferabatt for en som banker en utro kone?

– Jeg har selvfølgelig stor forståelse for at folk flest og meg selv inkludert oppfatter det som urimelig og i strid med folks alminnelige rettsoppfatning. Jg vil som justisminister ikke kommentere enkeltsaker, men det prinsipielle har jeg ingen problemer emd å se er problematisk, svarer Amundsen.

Tajik er fremdeles ikke fornøyd med justisministerens svar:

– Jeg kan i dag slå fast at Arbeiderpartiet ikke vil akseptere at begrepet berettiget harme blir brukt til å sette ned straffen i partnervoldsaker og jeg skulle ønske at justisministeren kunne være like tydelig, sier Tajik.